Českotřebovský deník 305/2020 (25/10)
Na mostě v Lidické se pracovalo nejen v sobotu, ale také v neděli.
Všechno mělo být hotové do Jabkancové pouti. Díky "strategickému" rozhodnutí, že se pouť letos nekoná, se tento slíbený termín jistě podaří splnit, do příští pouti bude jistě most i Podbranská ulice "jako ze škatulky". Jenže to by se zase měla práce posunout dále po Lidické ulici až na konec městské zástavby, kde u bývalého lomu začíná již dříve rekonstruovaný úsek směr Skuhrov. O pokračování stavby ještě vlastně není definitivně rozhodnuto, nejdříve je třeba dokončit rozpracovaný úsek.
Most se již opravdu rýsuje i s chodníky a dokonce se dvěma vybudovanými patkami pro budoucí sochařskou výzdobu, o které se zatím nikde nemluví. Zdá se že bude velmi pěkný a že výměna mostu stála za to. Zábradlí  zatím není ani naznačeno, montuje se pouze provizorní. Zatímco problémy s Jabkancovou poutí spojené nehrozí, tak dušičky nikdo nezrušil a tak již nyní právě o víkendu se dopravní frekvence prudce stoupala a provizorní přemostění zde "ramplovalo" po celý víkend, zvláště odpoledne po obědě.  Vždyť bylo po oba dny takové pěkné počasí!
Srovnáním fotografií můžeme porovnávat, co všechno se zde za týden podařilo udělat.
 
Covid a Česká Třebová

Zdá se mi, že si z pandemie, která se nevyhne žádné lokalitě nic neděláme. Roušky tak napolovic, dezinfekce, která je samozřejmě k dispozici, nikoho nezajímá, holýma rukama saháme nejdříve na vozíky v supermarketu, které měl předtím kdoví kdo, potom na rohlíky v hromadě, kterou musíme dobře prohrabat, rozestupy se nedodržují. To přesně vede k nekontrolovatelnému šíření, uzavřené prostory třeba v supermarketu, se mění na "covidárium", kam je lépe nechodit. A když někoho upozorníte, tak se na vás dívá hodně šeredně. Uvědomme si, že všechno je o kázni a dodržování přísného režimu, i když to už unavuje. Ani na to tamním rozhlasem nikdo neupozorňuje. Pokud nebude represe, nebude kázeň. Přečtěte si článek Marty Pelikánové z Austrálie.
 
Třebovka v Bezděkově stále nedokončená

V tiskové zprávě Povodí Labe bylo konstatováno, že na katastru České Třebové, tedy v Bezděkově, by měly být práce dokončeny již v letošním roce. Prohlídkou staveniště u Domova pro seniory však zjistíte,. že tu je stále ještě spousta práce a to takové, která se nedá udělat za týden nebo dva. Celý levý břeh vyžaduje ještě velké nasazení techniky, a kamennou vyzdívku. Proto dokončení prací v letošním roce příliš nevěřím.

Poslední parní lokomotiva byla v České Třebové opravena v říjnu 1972


Ve vzpomínání sledujeme různé události a jedním z nich, z dnešního pohledu snad ne příliš významné připomínáme. Ve své době to byl důležitý mezník v životě mnoha občanů tohoto města.
Před 48 léty skončila více jak 120tiletá tradice v opravách parních lokomotiv v tehdejších železničních dílnách ČSD Česká Třebová. Dne 5.října 1972 byla skončena oprava poslední parní lokomotivy 556.0385 z lokomotivního depa Nové Zámky. Na prostranství dílen byla uspořádána malá oslava spojená s předáním lokomotivy zástupcům ČSD. Dnes asi těžko někdo spočítá kolik bylo v dílnách opraveno parních lokomotiv. Dílny vznikly v roce 1849 a opravovaly zde desetitisíce parních lokomotiv pro Severní státní dráhu. StEG, kkStB a ČSD. Také rozsah opravovaných řad byl úctyhodný. Vedle oprav se dílny podílely také na rekonstrukcích a modernizacích, zvláště v dobách 1.republiky, kdy dílnám hrozil zánik. Tehdejší přednosta dílen ing. Ludvík Shejbal dokázal v době krize udržet provoz dílen, sám jako schopný konstruktér dal podmět k modernizaci několika typů parních lokomotiv a tím zajistil práci pro celou řadu kvalifikovaných pracovníků dílen. Po skončení 2.světové války se zde opravovaly nejmodernější typy parních lokomotiv ČSD, ale také se zde opravovaly trofejní lokomotivy pro SSSR a stroje vlečkových provozů. Dnešní firma CZ LOKO, a.s. Česká Třebová, která navázala na tradici železničních dílen čas od času dostane zakázku na opravy dílčích částí parních lokomotiv. Opravovaly se zde rámy, parní válce, ložiska, nápravy, prováděly se zde také přerozchodování náprav pro parní lokomotivu BS 80 z Mladějova atd., ale nákladné opravy srdce každé parní lokomotivy, kotle se zde nedělají. Firma je pochopitelně zařízena na rekonstrukce i novovýrobu motorových lokomotiv a opravy takových celků jako kotel parní lokomotivy provádějí jiné specializované firmy. Pavel Stejskal
 Na dnes již historickém snímku je na velké přesuvně lokomotiva 556.0385 před dokončením opravy a kompletací. Pod hvězdou je nápis „poslední" a na komíně je glajcha. (sbírka: P.Stejskal) .  Článek je současně vzpomínkou na Ing. Ludvíka Shejbala, s uznáním citovaného např. na letošní Dopravní konferenci uspořádané k 75. výročí  vzniku českotřebovské železniční průmyslovky.