Českotřebovský deník 306/2020 (26/10)
Slovo starostky  

Vážení spoluobčané,
začíná další týden a jen těžko lze odhadnout, co nám vše přinese. Bez ohledu na další pravděpodobná omezení jsme na páteční poradě krizového štábu projednali obnovení nabídky seniorům nad 65 let –nákupy domů,  pro tyto účely zřízené telefonní linky jsou v provozu. Děkuji také českotřebovským skautům, kteří, stejně jako na jaře, nabídli pomoc. Na jednání rady města 2. 11. bude projednán způsob a forma pomoci drobným obchodníkům a poskytovatelům služeb, kteří museli ze dne na den zavřít obchody a provozovny.
Vážení občané, přijímat všechna opatření a omezení v klidu je čím dál těžší. I přesto Vás prosím, respektujte je a chraňte tak nejen sebe, své blízké, ale i ostatní. Jsme na tom všichni stejně, buďme tedy k sobě ohleduplní. Děkuji Vám, přeji hodně zdraví a prosím držte se.
S úctou
Magdaléna Peterková
 
MŠ U Koupaliště  spolupracuje s komunitním centrem  Petrklíč

Od letošního školního roku navázala naše MŠ spolupráci s Komunitním centrem Petrklíč. Toto zařízení pracuje pod vedením koordinátorky pro Pardubický kraj p. Markéty Voleské a má své zázemí na Novém náměstí.
Posláním této služby  je poskytnutí efektivní a kvalitní dlouhodobě udržitelné podpory pro bezpečné a spokojené setrvání zdravotně znevýhodněných uživatelů v domácím prostředí. Přesto, že není vhodná doba na seznamování  a vzájemné poznávání, děti uživatelům Komunitního centra vyrobily drobné dárečky a všichni se těší, až se jednou společně sejdeme. Víme, že vzájemný mezigenerační dialog a společné osobní aktivity vytvářejí větší porozumění a větší respekt mezi generacemi. Věříme, že naše spolupráce bude smysluplná, prospěšná a užitečná. My z mateřské školy se na ni velmi těšíme. 
Irena Brůnová,  ředitelka školy
 
ZDENĚK POLOLÁNÍK OSLAVIL 85. NAROZENINY

Zdeněk Pololáník je člověkem, který celý svůj život zasvětil službě hudbě, ať už jako skladatel nebo varhaník. Jeho jméno je také neodmyslitelně spojeno s naším městem, kde se od jeho 70. narozenin v roce 2005 každoročně koná Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka. K zástupu gratulantů k Mistrově životnímu jubileu se tak připojilo také naše město, kulturní centrum a místní Římskokatolická farnost.
Společným darem těchto institucí je jedna z vyřazených varhanních píšťal z rotundy svaté Kateřiny v České Třebové. Díky umu velké spousty hudebních Mistrů, kteří zasedli za varhany v této rotundě, mohly generace posluchačů vstřebávat její příjemné tóny. Nyní bude tato píšťala právem náležet muži, který rovněž rozdal prostřednictvím hudby mnoho radosti.

Zdeněk Pololáník byl pravidelným návštěvníkem varhanních koncertů v České Třebové a také účastníkem  několika besed.Úzce spolupracoval s doc. Františkem Preislerem při vydávání svého varhanního díla. Také poslední kulaté osmdesáté narozeniny oslavil v České Třebové na varhanním koncertu (na fotografii).  Také v letošním roce měl být velkou oslavou jeho osoby a jeho díla poslední koncert varhanního festivalu, který se však nemohl  uskutečnit.


Zlodějna v nouzovém  stavu by se neměla pachatelům vyplatit

  • Dny se krátí a tma dokáže zahalit spoustu nepřístojností. Zvláště v místech, kde je veřejné osvětlení nefunkční nebo mimo provoz.  Takovou oblastí je nyní např. Podbranská ulice, kde si pracovníci provádějící práce stěžují na zloděje kabelů. Je těžké hlídat takové prostory celou noc, to opravdu nelze instalovat  provizorní osvětlení? Navíc tudy chodí lidé a za současných podmínek to je opravdu "stezka odvahy". Jde přece o bezpečnost.  (Tak nějak to nevypadá, že by se zde mělo za týden rozsvítit.)  
  • Další lokalitou výhodnou pro zloděje je lokalita U Dvora, kde se buduje nové osvětlení.  Podle neověřených informací zde bylo opakovaně (!) ukradeno 150 metrů kabelu. V nouzovém stavu by měla taková krádež být potrestána velmi přísně. Současně platí pro dodavatelské firmy, aby si svůj materiál uskladnili takovým způsobem, aby se krádeže nemohly opakovat....
    Zelená linka chytrá recyklace se osvědčila

    Na čtyři stovky odbavených telefonátů, rad a doporučení, taková je tříměsíční bilance provozu bezplatné zelené linky Chytrá recyklace. Ta začala na telefonním čísle 800 976 679 fungovat ve zkušebním provozu 22. července letošního roku. Pro odpovědi, jak naložit s vysloužilým elektro výrobkem v rámci zpětného odběru, na ni volali nejen koncoví spotřebitelé, ale i firmy či obecní a městské samosprávy. Původně plánovaný záměr linky zprovoznit službu pouze jako přímý kontakt pro občany, se tak díky aktuální situaci na trhu zásadním způsobem rozšířil. Více v samostatném textu zítra.