Českotřebovský deník 310/2020 (30/10)
Mezi nejlepšími městy pro život jsme až na 121. místě.

,,Udělejme něco pro to, abychom byli lepší.“ Ale co ?
Už jsem psala několikrát, že nechci naše město porovnávat např. s Litomyšlí, ale s Ústím nad Orlicí to jde.
V UO postavili park Kociánku s dětským hřištěm, kde je i tekoucí voda, dvě nádržky spojené několikametrovým brouzdalištěm pro děti - ráj !!! V naší Javorce nemůže být ani Knajpoviště . V UO vytvořili Park u kostela , na starém hřbitově – krááása ! Kdo Park v UO neviděl, o hodně přišel, jeďte se podívat co jde vybudovat uprostřed města !  Proč si nevybudujeme také takový park ? Máme také starý hřbitov u Kostelíčka. V opravené budově starého sirotčince, dnes Přátelé Jeunesse Lumiere z.s., by mohla být malá kavárnička… Trocha starobylé atmosféry uprostřed města, už to úplně vidím…!
Málem jsme zachránili Zedníkovu vilu. A co bychom s ní dělali ? A co takhle zachránit dřevěné stánky u restaurace Na Horách ? Nebude to dlouho trvat, a spadnou… pak zase budeme litovat, že jsme je měli zachránit…
A ještě k lavičkám v ČT. V srpnu jsem šla Hýblovou ulicí, a ,,na výloze“ obchodu u Machačů seděla stará paní a odpočívala. Zeptala jsem se jí, zda něco nepotřebuje. Né, jen si musím odpočnout, a po celé ulici není kde… to je fakt takový problém nakoupit pár laviček, a umístit je po Hýblovce ? Už jsem to i psala, co třeba mezi kostelem a farou, například.
No, a právě já si myslím, že o těchto věcech pro deset tisíc obyvatel našeho města to je. Pro dalších pět tisíc je sjezdovka Peklák, Bike park, …
A k tomu si přidejme krédo starosty Říčan, které jsou nejlepší město pro život, Vladimíra Kořena : ,, Příliv nových obyvatel nesmí ohrozit kvalitu života těch, kteří už v Říčanech žijí !“  Mirka Valentinová
 
Volné městské sociálni byty

Město Česká Třebová podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 2 volné byty na Semanínské ulici v České Třebové:
Byt č. 14 o velikosti 1+2 v čp. 2085 a byt č. 3 o velikosti 1+1 v čp. 2086
Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději v pondělí 30.11.2020. V České Třebové dne 30. října 2020.  Ing. Jiří Smrčka v. r. vedoucí odboru majetku města
 
Kulturní centrum v listopadu opět zahájí vysílání na kanálu youtube 

Díky uzavření našeho kulturního stánku jsme se rozhodli znovu spustit vysilání na kanále Youtube -
https://youtube.com/channel/UCBpg84-ebbUB4yKfRy3iafA
Zde zasílám tituly, které máme naplánované na listopad. Je to vždy  středa, pátek a sobota. O zařazení nových premiérových titulů např.: ze sbírky Karla Kubišty, či další pohádky z DDM, či jiná videa ještě budeme jednat dle vývoje pandemické situace.
Děkuji Vlastimil Dlouhý - Projekce

  4. listopadu 2020 20:00 - Rodina je základ státu - https://youtu.be/_1lwlWshck8
  6. listopadu 2020 20:00 - Koncert Velký swingový orchestr ČT z roku 2008 -
https://youtu.be/WLoAVmAPYDE
  7. listopadu 2020 09:00  - Pohádka
DS CTYŘLÍSTEK - O líných strašidlech - https://youtu.be/GPXGjDKXP_4
11. listopadu 2020 20:00 -
DS HÝBL Limonadový Joe - https://youtu.be/mJvA5pA0E48
13. listopadu 2020 20:00 - Koncert Velký swingový orchestr ČT z roku 2009 - https://youtu.be/qE0c7w2oyk0
14. listopadu 2020 9:00 -  Pohádka
DDM KNOFLÍČEK - O liščí moudrosti - https://youtu.be/8CCPZMbuvDo
18. listopadu 2020 20:00 -
DS HÝBL - Osm žen - https://youtu.be/UBBcFmIxCO8
20. listopadu 2020 20:00 - Koncert Velký swingový orchestr ČT -
https://youtu.be/C-DckU0qrBo
21. listopadu 2020 9:00 - Pohádka
DDM KNOFLÍČEK - Plaváček - https://youtu.be/AgohppLnoFY
25. listopadu 2020 20:00 -
DS HÝBL - Podskalák - https://youtu.be/fzD15uWv7AI
27. listopadu 2020 20:00 -
TRIARIUS - Kočár do Vídně - https://youtu.be/_MmowsXXPS4
28. listopadu 2020 9:00 - Pohádka
DDM KNOFLÍČEK - Ať žijí duchové - https://youtu.be/gwf9vZvWNSw

Zákaz provozování starých kotlů se blíží 

Dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, bude od 1. 9. 2022 zakázáno provozovat spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu. Příloha č. 11 obsahuje minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje pro oxid uhelnatý (CO), organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) a tuhé znečišťující látky (TZL). Požadavky přílohy č. 11 neplní staré kotle na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší než 3. třídy (dle ČSN EN 303-5).
Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle. Pokud kotel nesplňuje alespoň třetí třídu dle výše uvedené normy, je nutné ho vyměnit co nejdříve, nejpozději k 1. 9. 2022. V současnosti je možné čerpat na jejich výměnu podporu z tzv. „kotlíkových dotací“.
Pokud plánujete výměnu starého kotle, doporučujeme postupovat podle textu na tomto odkaze ZDE
 
Připomeňme si divadelní premiéru DS Hýbl před pěti lety:

Letošní rok divadelním premiérám nepřeje a to letos DS Hýbl může slavit dokonce velmi kulaté 140. výročí svého založení.  Vše se plánovalo na letošní podzim, ale ten prevít koronavir je tu zas, stejně jako tu byl na jaře. a Tak toi letos s oslavami nějak nevychází.  V listopadu měl slavit čtyřicítku Velký swingový orchestr, byli pozvání osobnosti, které se swingem dříve hrávaly, měla to být velká sláva. Také zde se oslava odkládá....
Divadelní soubor Hýbl pod vedením režiséra Jiřího Jireše v pátek 23. října 2015 uvedl premiéru operety Šly panenky silnicí. Stalo se tak ke stému výročí narození českotřebovského skladatele Františka Preislera (1915 – 1983), který je autorem hudby. Repríza se uskutečnila v neděli 25/10 od 19 hodin ve velkém sále Kulturního centra, vždy za pozoruhodného zájmu českotřebovské kulturní veřejnosti. Zmíněná opereta měla premiéru 25. září 1936 v divadle v paláci Akropolis na pražském Žižkově. Odehrává se na železniční zastávce Dříny nad Bublankou,  na zámku a v horách.  DS Hýbl hru uvádí ovšem také ke 135.  výročí založení divadelního spolku Hýbl (1880).  V hlavní ženské roli zazářila Zuzana Soukupová, komická i více méně i záporná role se "sekla" Jejím protějškem byl v hlavní mužské roli Bedřich Ducháček, strážník na železniční  zastávce, který zastavil vlak 3 km před stanicí a byl za to kritizován (nakonec to nebyl od něho vůbec špatný tah). Důležitou rolí v operetě "hrála" mašinka, která některé postavy spárovala. Díky tomu byly v operetě zařazeny krásné duety. DS Hýbl má spoustu příznivců, kteří byli na novou inscenaci zvědavi a zaplnili velký sál Kulturního centra.  Věřím, že se ještě dočkáme alespoň internetového vysílání této operety na kanálu youtube. Fotografie Martin Šebela.

  • Před pěti lety se chystalo zahájení stavby nové tělocvičny na Skalce 
  • Tělocvična VDA „Na Skále“ zdaleka neodpovídala přísným požadavkům na provozování Plášť budovy obsahuje příkladně vázaný azbest. Jedno z možností byla rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu, ale po zralé úvaze Pardubický kraj jako investor zajistil pozemek v horním areálu školy vedle dílen na místě bývalé kotelny, která již svému účelu delší dobu nesloužila Je v bezprostřední blízkosti jedné ze školních budov, a zároveň je v okolí dostatečný prostor pro parkování vozidel a obsluhu tělocvičny i pro případ nějaké mimořádné události. Do roka byl zpracován projekt a na podzim 2015 se připravovalo zahájení stavby za 52 milionů Tehdy vznikl impuls nejen pro školu samotnou, ale pro celou lokalitu areálu Na Skalce. Osud nové tělocvičny, která se po postavené a pádu střechy stala dokonce světoznámou je dostatečně znám a dobře sloužila škole i sportovním oddílům, konala se zde řada významných soutěží a turnajů.
  •  
    Nová informační tabule na městském hřbitově byla pořízena před pěti lety

  • Celý článek najdete ZDE
  • Na městském hřbitově byla instalována v r. 2015 tabule, která je důstojným připomenutím významu českotřebovských občanů pochovaných na českotřebovském městském hřbitově. Nová tabule umožňuje dobrou lokalizaci hrobů označených 39 významných občanů, uvedených na tabuli vedle snímku v přehledném seznamu. 
  • Nejde o kompletní výčet českotřebovských významných osobností, protože mnozí z nich své hroby na našem na našem hřbitově ne mají. Proto je také nápis na desce uveden "Hroby některých významných osobností". Přesto si myslím, že se mohla deska ještě o jeden sloupec rozšířit (prodloužit), aby zde nechyběly takové osobnosti jako je např. starosta města  Ing. Zdeněk Lang, starosta Ústí nad Orlicí Ing. Bohuslav Lang,  lékárník a aktivista PhMr. Josef Chmelík, výtvarník a muzikant Jan Škeřík,  "purkmistr od kostelíčka" Čeněk Hampl, kronikářka Marie Marklová....
  • Mnoho Třebováků také hledá hrob loni zesnulého učitele, redaktora, kronikáře a také poslance Federálního shromáždění Jiřího Musílka. Ten však na našem městském hřbitově není. Posloužit k orientaci by měla také pomoci tištěná publikace, jejíž vydání se snažím iniciovat.  (mm)

  • (Z posledního vydání časopisu 5+2)