Chalupy z obrazu                                  
Na  Bleším trhu, konaném nedávno v našem městě,  se objevil zajímavý, avšak anonymní obraz České Třebové. Jelikož však obraz není signován,  zůstává nám tak  autorovo jméno utajeno. Pokud by někdo z našich spoluobčanů obraz poznal a mohl k jeho autorovi nebo původu  něco říci, budu velice rád.
Obraz představuje skupinu čtyř chalup, z nichž prostřední, s lepenkovou střešní krytinou, má ve středu dřevěného štítu, bedněnou krytou a vyhlídkovou pavlač. Na levé straně obrazu je patrna střecha a věž chrámu sv. Jakuba, avšak se starou bání, která byla za tu dnešní vyměněna v roce 1913. Po bližší prohlídce obrazu lze zjistit, že se jedná o skupinu čtyř stavení, která v minulosti stávala na dolním konci levé strany Lidické, dříve Skuhrovské ulice. Při prohlídce tohoto místa v současnosti bylo zjištěno, že obraz byl  zhotoven při pohledu z okna podkroví protější chalupy čp. 250. Podle staré střešní báně musí tedy obraz pocházet z roku  1913 nebo z let předešlých.
Povězme  si nyní v krátkosti něco o chalupách, které obraz zachycuje. Zcela vlevo vidíme ozdobný štít zděné chalupy čp. 402, dosud stojící, avšak zcela přestavěné. Tato chalupa tvořila a dosud tvoří roh ulice Lidické a  úzké uličky, vedoucí nahoru k Hamplovu domku pod rotundou. V roce 1908 byla majitelkou tohoto stavení Josefa Pirklová, která si tehdy nechala místním stavitelem, Františkem Brázdou, vybudovat v zadní části svého domku, na místě starého, dřevěného, nový a zděný chlév. Majitelka stavení nebyla znalá písma. Na dochovaném stavebním protokolu je totiž uvedeno místo jejího podpisu známé ruční znamení tří křížků. Její totožnost na listině svým podpisem dosvědčil městský tajemník, Dominik Trávníček st., otec místního knihkupce a papírníka. V roce  1926 stavení čp. 402 náleželo Josefu Herníkovi a roku  1931 byl jeho majitelem krejčí Josef Fiala, jehož manželka byla rozená Herníková. Před domkem čp. 402 se minulosti nalézal litinový vodovodní stojánek, obdobný jako je dodnes k vidění u Hamplova domku čp. 356 pod rotundou. Sloužil k zásobování okolních domků vodou. Vedle domku čp. 402 stávala chalupa čp. 260, náležející slečně Marii Šánové, později  Amálii Šánové. Vedle ní bývala již vzpomenutá roubená chalupa čp. 279, s dřevěnou pavlačí ve štítě a malou předzahrádkou s dřevěným klozetem. Majitelem chalupy byl Stanislav Vorel. Obdobnou dřevěnou pavlač měly ve Třebové také další chalupy, kterými bylo stavení Kleinpetrovo čp. 99 a Klácelovo, dříve Černohousovo čp. 98, obě se nacházející v dolní části Hýblovy ulice. Čtvrtým stavením v řadě je chalupa čp. 387, která se v roce 1898 nacházela v majetku pekaře Františka Duspivy. Stejné jméno majitele měl i nedaleký rohový domek čp . 819, pozdější Skálovo řeznictví a také dnešní spolková chalupa u kostelíčka, sloužící dnes k pečení jabkanců. V roce 1898 zdejší zednický mistr František Císař, který byl otcem hudebního skladatele, Josefa Císaře, vypracoval pro  chalupu čp. 387 pro Františka Duspivu „Nástin ku postavení pekárny v domě čp. 387“. Zda však ve stavení byla skutečně pekařská pec vystavěna, nebo zda se pouze jednalo o úmysl majitele, který však později realizoval v čp. 819, kde měl krám i dílnu,  se dnes již nedozvíme. V letech první světové války stavení čp. 387 obýval lesní Václav Limberský, žijící později se svojí rodinou v Doubravově hospodářském stavení   čp. 657 v horní části Lidické ulice. Roku 1925 byl vlastníkem domku čp. 387 Jindřich Bešorna, výhybkář státní dráhy, který spolu s manželkou Josefou nechal provést rekonstrukci komory a staré spadlé zdi s klenutím, jenž se zřítilo. V dalším  období žila ve stavení ovdovělá Rozálie Tomášová, dříve Paseková, rozená Drápalová spolu se svým rozvedeným synem Františkem Pasekou, který se živil jako trhovec. Bývalou Františkovou manželkou byla Anežka, rozená Plocková, z  Chelčického ulice na Křibě. František Paseka spolu s matkou  byli ve Třebové známými výrobci marcipánu. Oba opuštění lidé, žijící jen ve své samotě, dne  18. května  1956 v podkroví domku dobrovolně odešli ze života. O jejich činu se sousedé dozvěděli o několik dní později, kdy si všimli, že je již delší čas neviděli. Dalším vlastníkem čp. 837 se stal známý vedoucí bývalého Skálova řeznictví, Josef Bárta, který zde žil spolu s manželkou Anežkou a syny Josefem ml. a Zdeňkem.
Dne  15. července 1931 o půl dvanácté dopoledne postihlo popsané domky velké neštěstí, kterým byl ničivý požár. Ten vznikl v dřevěné Vorlově chalupě čp. 279 a záhy s rozšířil i na okolní zástavbu. Vorlova chalupa byla zcela zničena, stejně tak i chalupa Šánova.  Stavení krejčího Fialy mělo ohněm poškozenou střechu a postižena byla i chalupa čp. 387. Spáleniště bylo v následujícím období nově zastavěno. Chalupy Fialova a Bešornova byly opraveny. Na místě vyhořelých chalup čp. 260 a 279 vystavěl zdejší stavitel František Plašil novostavby dvou domků, stejného čp., dnes náležejících Šánovým a Chudým. Zajímavostí je, že již dříve, v roce 1921,  v proluce mezi Vorlovou chalupou a stavením Bešornovým, vystavěl zednický mistr František Císař nový, přízemní domek čp. 246, jehož majitelem byl tehdy Emanuel Fiala. Později domek náležel Silbrníkovým, žil zde místní cukrář Oldřich Silbrník a nyní je jeho majitelkou Silbrníkova vnučka, paní Alena Marvanová. Dle vzpomínek pamětníků požáru, došlo i k poškození Duspivova stavení čp. 837. Silbrníkův domek stál tehdy mezi požářištěm, tzn. chalupou Vorlovou a chalupou Duspivovou. Měl by být tedy také ohněm zasažen. Zda se tak skutečně stalo, to svědectví pamětníků nedokládá a písemní prameny o této skutečnosti mlčí.
Martin Šebela