HOUBY BEZ HRANIC již od roku 2005

MYKOLOGICKÁ SPOLUPRÁCE ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA  A  ZO ČSOP PODORLICKO ANEB POHLEDY Z AGRATE BRIANZA 

První kontakty základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko v České Třebové a Associatione Micologica Bresadola (AMB) skupiny Ercole Cantu z Agrate Brianza  byly navázány před 15 lety v průběhu Dnů partnerství v roce 2005. Navzdory názvu organizace nejsou členové italské skupiny jenom výborní mykologové, ale pracují mezi nimi i ornitologové a botanici, a ti  všichni se věnují vzdělávání veřejnosti a ochraně přírody. Od prvních setkání byl  tak zjevný společný zájem členů ZO ČSOP Podorlicko a členů AMB Ercole Cantu. V roce 2006 uspořádala ZO ČSOP Podorlicko za výrazné podpory Města Česká Třebová Mezinárodní mykologické dny. Zúčastnili se jich jako lektoři špičkoví mykologičtí odborníci z České republiky a z Itálie  a  jako účastníci byli zahraniční návštěvníci, specialisté z AMB Ercole Cantu a zástupci partnerských měst Olawa a Svit.
V říjnu roku 2006 navštívila čtyřčlenná delegace ZO Podorlicko  město Agrate Brianza  v době konání  Mostra del Fungo (Výstava hub). V dalších letech pokračoval  kontakt mezi AMB Ercole Cantu a ZO ČSOP Podorlicko. Vyměňovali si materiály, informace, posílali si pozvánky na akce a zasílali si odbornou literaturu. Fotografové z Agrate Brianza zasílali soutěžní snímky do fotografické soutěže Příroda , kterou pořádá ZO ČSOP Podorlicko již řadu let.
Na přelomu září a října 2010 navštívila  Hana Grundová, která je místopředsedkyní ZO ČSOP Podorlicko,  Itálii. Přátelé z AMB Ercole Cantu  ji pozvali na exkurzi do rezervace Vasca Volano  a na otevření jubilejní 20. výstavy hub. Vřelého přijetí se jí a jejímu kolegovi O. Limberskému dostalo již první večer v klubovně AMB, kdy členové AMB donesli k večeři domácí speciality a v nich probíhalo určování hub. Hana Grundová předala jako dar ZO ČSOP dvoukilový hřib dubový (cementový) a publikace ČSOP. Večeře se zúčastnil  Alfredo Bosisio,  radní zodpovědný v Agrate Brianza za mezinárodní kontakty a Giovanna Amodio, radní zodpovědná za vzdělávání a školství. Velmi se zajímali o dění v České Třebové a ukázalo se, že jsou velmi dobře informováni sledováním internetového českotřebovského zpravodaje. Texty si pomocí internetového překladače převedou do italštiny a nejasnosti konzultují s překladateli.
Exkurze na rezervaci Vasca Volano předcházela prohlídka města Agrate Brianza v doprovodu Alfreda Bosisio. Velice hrdě ukazoval centrum města, knihovnu a nově otevřenou polikliniku. Ví o projektech naší knihovny na Hrdličáku a věří v její realizaci.
Průvodci na exkurzi byli  president AMB Luigi d’Amato, architekt Luigi Villa a fotograf Gaetano Nava. Vasca Volano je zvláštní rezervace. Zde si člověk uvědomí cenu současné české přírody. Krajina okolo Agrate Brianza a celé okolí Milána je industrializovanou krajinou. Všude pole, sídla, dálnice, tovární objekty. Původní krajina zmizela. Členové AMB si uvědomili tento nedostatek  a rozhodli se vybudovat to, co bychom u nás nazvali biocentrem – místo pro přírodu, místo pro přežití původních druhů, místo pro odpočinek migrujících ptáků. Obnovili vodní plochu, vybudovali složitý průtočný systém napojený na řeku Molgoru. Vybudovali umělé kopce jako pozorovatelny v krajině, vysázeli stovky stromů a keřů poskytující ptákům úkryt i potravu. Velikost plochy a prostorové uspořádání odpovídá realizaci revitalizace Pivovarského rybníčku. Italové si této plochy váží natolik, že jí říkají „picolo paradiso“.  Celý projekt z valné většiny financovalo město Agrate Brianza. Skupina AMB na ploše Vasca Volano provádí systematický průzkum hmyzu, hub, rostlin a ptáků. Vše provádějí, stejně jako v ZO ČSOP Podorlicko, dobrovolnicky. Výsledkem dvouletého pozorování je  přírodovědný DVD film, který zde natočil  Gaetano Nava a který měl premiéru 2.10.2010. Lokalita je velmi ceněná pro počet ptačích druhů. Film bude promítán v ekocentru Podorlicko 7.11.2010 
Skupině Ercole Cantu se líbily programy a  terénní výukové materiály ZO ČSOP Podorlicko a inspirovali se jimi. Připravili  do rezervace Vasca Volano výukové exkurze pro školy v Agrate Brianza a nyní se jim přihlašují i školy ze širšího okolí.
Před 10 lety již připravili jubilejní 20. výstavu hub v Agrate Brianza. Byla ve výstavní síni krásně opraveného kulturního centra. Výstavu připravovali členové AMB celý týden a na sběr hub se vydávali až do vzdálených hor do okolí Trentina. Instalaci věnovali velkou péči. Byla zde i poradna hub a nabídka nakládaných hub a houbových pomazánek. Odborníci se věnovali určování hub pomocí mikroskopu a chemikálii. Potěšením pro zástupce ČSOP bylo zjištění, že veškeré české zaslané plakáty byly součástí výstavní expozice.
Protože 2.říjen 2010 nebyl jenom dnem otevření mykologické výstavy, ale také dnem prezentací všech zájmových skupin a spolků v Agrate Brianza ( je jich okolo 100), navštívila H. Grundová před odjezdem také vernisáž fotografické výstavy, výtvarnou výstavu a výstavu včelařů. Myšlenka  společného dne pro prezentaci všech zájmových sdružení v obci se jí velmi líbila.
Hana Grungová říjen 2010.
Mykologické dny 2019 byly organizovány jinak

Rok 2019 byl jiný. Členové ZO ČSOP Podorlicko přijali pozvání italských přátel a od 3. do 7. října 2019 se  zúčastnili mykologické akce Mostra del Fungo v partnerském městě Agrate Brianza.  Proto se obvyklé třídenní mykologické dny v ekocentru Podorlicko nekonaly. bylo to jinak. V neděli 29.9.se konala  komentovaná mykologická vycházka. Sraz účastníku byl v parku Javorka stylově u Hříbku. Průvodcem byl Martin Mička. Vycházka byla ukončena u restaurace Na Horách. Ve venkovním pavilonu restaurace byla potom od 13,00 do 17,00 výstava a určování nalezených hub. Pro děti bude v průběhu výstavy připravena soutěž.
Na listopad pak připravili ochránci přírody v ekocentru fotografickou výstavu hub a přednášku .
 

Letos je výstava od 9. - 11. října v ekocentru bez přednášky.
Termín, který  ještě výstavu umožňuje. Od pondělí jsou již výstavy  zakázány.

Nejde o výstavu nejlepších hub pro kuchyňské využití - výstava upozorňuje zejména na zajímavé druhy a vzácnosti, exempláře jsou rozčleněny podle druhů. Najdeme zde také část expozice věnovanou dřevokazným houbám a houbám rostoucích na stromech, jsou zde představeny také zajímavé druhy hub, které lze pěstovat na substrátu doma. A mají dokonce pozoruhodné léčivé účinky. A na dalším stole jsou také houby naložené v nálevu a také velký přehled mykologické literatury. Výstava se koná po dvouleté přestávce, v loňském roce se neuskutečnila. Návštěva výstavy v doprovodu odborníka je dobrou motivací k dalším podzimním výletům do přírody.