Českotřebovský hřbitov v létě a nyní - aneb když se zaplatí, tak se pracuje       
Fotografie, zveřejněné začátkem září  ukazovaly na to, že firmám, které léta udržovaly městský hřbitov vlastně na tom, jak to zde vypadá vůbec nezáleží.   Přijedou, posekat rostoucí trávu a to ještě jen na hlavních cestičkách a jinde na dalších plochách je stav zeleně nezajímá, nestarají se ani o živé ploty,  ani když omezují přístup ke hrobům. Tak  tak je vidět na prvních dvou snímcích ze začátku září.  Za takovou práci by neměla firma dostat zaplaceno. Kdo ví jak jsou přesně napsány smlouvy na údržbu zeleně, ale je jisté, že na další "rekonstrukční práce" na zeleni jsou nové objednávky a platí ze za to další peníze.  Přitom údržba zeleně patří mezi povinnosti  firmy a to, že byla zanedbaná je jistě někdo odpovědný.

A tak dnes najdeme na hřbitově ořezané živé ploty "jako když střihne". Jen aby to vydrželo, aby to nebyl jen jednorázový zaplacený úkon a zase všechno bude při starém. Zeleň je třeba udržovat průběžně a pokud se údržba  smluvně zajišťuje jako "sekání trávy" tak to asi není v pořádku.  A jinak to být nemohlo, to by živé ploty vypadaly jinak  Zeleň  v podobě břízek pak vyrůstala na cihlových zdech kolem hřbitova, narušovala kořeny pevnost  zdí a není pak divu, že při větrném počasí poškodila hroby u zdi umístěné. Své by mohl vypravovat např. František Bečka. Na hrob jeho rodiny se zbořila hřbitovní zeď, vážně poškodila pomník a náhradu dostal jen 5000 Kč, jako by viník nebyl zjištěn....

Samostatnou kapitolou by bylo "ošetřování tújí kolem pomníku padlých rudoarmějců:

Vlevo snímek z července 2020 a vpravo nyní říjnová předdušičková fotografie. Zeleň zde byla zasazena a neošetřována od roku 2013, mohu to dokumentovat na fotografiích. Již se opět nejednalo o údržbu, ale o rekonstrukci, za kterou je třeba zvlášť zaplatit....Podle současného stavu pařezů je zřejmé, že základ problému vznikl již při vysázení tújí v těsné blízkosti řady hrobů. Jistě to také dělali odborníci.... Podobná "hurá rekonstrukce se konala loni před Jabkancovou poutí na starém hřbitově u rotundy sv. Kateřiny , kde byly porůznu instalovány nové lavičky, podle názoru mnohých občanů ne zcela vhodně. Žádný projekt na akci nebyl připraven.  Domníval jsem se, že  na tuto akci naváže nějaká další úprava cest nebo vysázení alespoň poničené plochy u vchodu, ale nic takového se nestalo. Firma dostala za loňskou rekonstrukci, při které byly odstraněny např. kvetoucí kdouloně  u vchodu za zvonicí zaplaceno a dál už se konalo jen sporadické posekání trávy... 

Domnívám se, že by zlepšení odpovědnosti za stav zeleně jako celku přineslo zřízení funkce městského zahradníka, který by jako odborník velel partě zajišťující údržbu zeleně ve městě, plánoval akce týkající se zeleně, podílel se na přípravě rozpočtu na zeleň. Když si spočítáme, kolik zaplatíme externím firmám za jejich obvykle nárazovou práci, tak  by zahradník zajistil provedení prací průběžně podle skutečné potřeby svěřených ploch a nikoliv v době, kdy má firma právě volné pracovníky. To, že je takový člověk obtížně k sehnání je sice možné, jenže zatím jsme se o to ani nepokusili a tak je třeba k takovým zprávám přistupovat s rezervou. Jistě by to znamenalo více změn v organizaci údržby zeleně ve městě, ale určitě by se to vyplatilo na po ekonomické stránce, tak i v tom toho, jak celkově bude zeleň v našem městě vypadat.


Neúdržba veřejné zeleně není jen problémem městského hřbitova 

Je to obecný jev. Zeleně je tolik, že to prostě nestíháme a bylo by to moc drahé. Co si pomyslet např. o nově vznikajících houštinách kolem serpentiny - Cesty Maxe Švabinského. Obnova aleje a  vymýcení příkopů bylo provedeno pouze z dotace a od té doba se zde zase nic neděje a příkopy a prostory mezi stromy znovu zarůstají hustým náletem. Zase čekáme na novou dotaci? Nevšímáme si a je nám to jedno jak to zde vypadá.  Je nějaké řešení, které by bylo ufinancovatelné?  A jistě není jen problém údržby této aleje. Stačí si prokoumat zeleň na městských pozemcích kolem pivovarského rybníčka,  v areálu bývalého koupaliště nebo na plochách (snad někdy) budoucího parku Benátky, byť zde byla ze zmíněné dotace EDU před lety vysázena alej sakur, aby se pak dalším osudem oblasti už nikdo nezabýval. Změny zde nastanou až někdo objedná (opět nárazovou) práci na rekonstrukci zdejší zeleně. (mm)