Hýblova ulice hlásí hotovo (ještě chodníky...)                      
Pátek 23. října - byla položena krycí asfaltová vrstva, zdá se že v dobré kvalitě..... Ještě dodělat chodníky, osvětlení, definitivní svislé i vodorovné dopravní značení. Pak budeme moci jezdit zase alespoň Hýblovou ulicí na náměstí a obráceně zase Klácelovou ulicí dolů na světelnou křižovatku. Podbranská ulice  zatím průjezdná tak hned nebude, problémů k řešení zde není málo.... 

A ještě Podbranská ulice

Rozbíhá se trasování chodníku. Na druhé straně se chodník ovšem vlastně nevejde a je škoda, že se neudělaly kroky k tomu, aby se vyřešily nevzhledné zídky a rozdílné  ukončení parcel. Jde přitom o městskou památkovou zónu a nyní při rekonstrukci silnice byla velká šance na to, jak zajistit také úpravu této "památkové strany". Zůstává to jako úkol pro město a jeho architekta, není to záležitost Pardubického kraje, který měl především z úkol rekonstruovat komunikaci jako krajskou silnici III. třídy. Město mělo velké starosti se zajištěním rekonstrukce sítí.  Zde  je stále velkým oříškem problém úniku plynu na křižovatce.  Přemýšlím o tom, co jsem slyšel od pracovníků firmy LB Tech o tom, že se má na nějaké dva roky  plynový řad v Podbranské zcela rekonstruovat. Doufám, že to není pravda, ale opakované závady a velké zemní práce vypovídají o tom, že zde něco v pořádku opravdu není. Díra v zemi je velikánská a můžeme v ní shlédnout opravdu  neuvěřitelný výčet inženýrských sítí na jednom místě a je otázka, zda to tak normy dovolují.
Ještě by se nemělo zapomenout na to, že během, léta byly pořádně zničeny  chodníky podél Podbranské ulice v té jednosměrné části vedoucí  kolem Kapounova mlýna. Je konec října a nikdo se k obnově těchto chodníků nehlásí. Byly rozkopány za účelem kabelizace  nízkého i vysokého napětí a povinnosti investora je všechno opět uvést do původního stavu. Jen abychom nemuseli na definitivní úpravy čekat několik let!  Když loni nebyla dotace na chodníky podél I/14, tak se provedla alespoň provizorní úprava. tady se o tom zatím ani nemluví. Jako by to nebyl žádný problém. (mm)