Šťastný konec projektu Za jeden provaz pro Verunku       

Na chvíli se vraťme do roku 2018. Spolek Za jeden provaz byl osloven Markem Trejtnarem, organizátorem Memoriálu Mistra Jana Husa, aby zaštítil dobročinnou stránku této velké sportovní události. Díky kontaktům z řad spolku jsme se po vzájemné dohodě rozhodli pomoci mentálně handicapované Veronice Šrámkové a její mamince, která o ni nepřetržitě pečuje. Veřejná sbírka měla jasný cíl – vybrat dostatek finančních prostředků na velice potřebnou rekonstrukci koupelny. Tehdy nikdo netušil, co nás bude čekat. Mezi obyvateli České Třebové se doslova strhla obrovská lavina solidarity. Výtěžek veřejné sbírky činil 72 635 Kč, z této částky jsme se radovali v říjnu 2018, kdy byla sbírka ukončena. Tím naše radost neskončila. Ozývali se další štědří dárci, kteří obdarovali přímo maminku Veroniky.

Na konci roku 2018 se začal připravovat projekt rekonstrukce koupelny, kterého se bez nároku na odměnu ujal Ing. Tomáš Friš. Postupně nastával čas na přípravu samotné realizace. V listopadu 2019 se začalo pracovat – firma CHB Dřevostavby s.r.o. zaštítila rekonstrukci. Nutno podotknout, že během této dlouhé doby mezi ukončením sbírky a zahájením rekonstrukce se našla ještě celá řada dárců, která tento projekt významně podpořila, mezi ty největší patří organizace Život dětem, o.p.s.; Každý koš pomáhá, z. s. a ČEPS, a.s. Celková výše všech darů včetně veřejné sbírky se vyšplhala na 247 606 Kč. Seznam všech dárců je uveden na webu www.zajedenprovaz.cz.

Nyní jsme na počátku podzimu 2020 a koupelna již slouží svému účelu. Nicméně během samotné rekonstrukce se vyskytlo několik problémů (několikaměsíční realizace, nekvalitně provedená práce). Proto v těchto dnech ještě probíhají drobné opravy. Na druhou stranu firma CHB Dřevostavby s.r.o. poskytla řadu věcí na vlastní náklady nebo formou sponzorského daru, což výrazně snížilo celkové náklady na rekonstrukci. Ty se ke dni 14.9.2020 vyšplhaly na 207 587 Kč, finální částka bude zřejmá po dodělání oprav, ale neměla by přesáhnout 250 000 Kč.

Projekt Za jeden provaz pro Verunku splnil svůj účel – v domě rodiny Šrámkových je nyní bezbariérová koupelna. Každodenní péče o Verunku je výrazně jednodušší, Verunka si dokonce koupání oblíbila.

Máme upřímnou radost, že nová koupelna plní svůj účel. Závěrem bych ráda vyjádřila velké poděkování mamince Verunky – Evě za obrovskou trpělivost a sílu, kterou v sobě často musela hledat, aby se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce. Omlouváme se všem, které jsme nejmenovali, dárců bylo opravdu hodně a všem moc děkujeme. Bez vás by nová koupelna nevznikla. Poděkování také patří těm, kteří stáli za realizací sbírky a pomohli s její propagací.

Na závěr bych ráda doplnila jednu osobní zkušenost. Díky tomuto projektu jsem blíže poznala, jaký je život rodiče s handicapovaným dítětem. Je to zkušenost k nezaplacení a všem lidem, kteří pečují o druhé, patří velký obdiv.

Verunce i její mamince Evě přejeme, aby koupelna dobře sloužila a dělala jim radost.

Anna Borková, Za jeden provaz, z. s.

Poděkování 

Rády bychom poděkovaly všem, kteří se během uplynulých dvou let spojili, aby nám pomohli zrealizovat náš sen - koupelnu s bezbariérovým sprchovým koutem.  Byly jsme překvapeny a trochu zaskočeny takovou vlnou solidarity, která nebývá v dnešní době až tak obvyklá, a velmi si vážíme všech, kteří nás jakkoliv podpořili. Během této doby jsme měly možnost poznat mnoho zajímavých lidí a vznikla také nová přátelství. Verunka si v nové koupelně brzy zvykla a sama si začíná říkat, že se chce vysprchovat. Oproti koupání ve vaně ve staré koupelně to je velký pokrok, z traumatu v podobě přesunu do vany a věčného pláče se ze sprchování stala příjemná záležitost. Také pro mě je bezbariérový sprchový kout výrazným ulehčením každodenní péče o Verunku.
S pozdravem Verunka a Eva Šrámkovy