Adam Janíček opět úspěšný

na Mezinárodní houslové soutěži 


Ve dnech 17. – 18.října 2020 se uskutečnil 8. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky v Praze, pod záštitou houslového virtuosa Václava Hudečka, který byl současně předsedou odborné poroty. Letošní ročník byl však provázen Covidem a nutností přeložit soutěž z března na říjen. Ani to se však nepodařilo realizovat v reálné podobě. Aby se soutěž nemusela zcela zrušit, rozhodli se pořadatelé pro velmi moudré náhradní řešení. Do 10.října bylo nutné zaslat videonahrávku s oběma soutěžními skladbami, bez jakýchkoliv střihů. 17. a 18.října tyto nahrávky vyslechla a ohodnotila odborná porota. Díky vedení ZUŠ, které uvolnilo potřebné fin. prostředky na krytí nákladů nájmu Malé scény, na obrazové i zvukové zpracování, které zajistili Andrej Mlinarčík a Miloš Lána.

Adam Janíček, žák českotřebovské Základní umělecké školy, ze třídy MgA. Bohuslava Mimry, přednesl svůj soutěžní výkon v 8.kategorii, za klavírního doprovodu BcA. Miluše Mimrové, kvalitně a soustředěně. Za svoji soutěžní nahrávku získal vynikající 2. cenu a zvláštní cenu Spolku Sv. Bartoloměje, - účast na koncertě v rámci cyklu „Koncert ve Smolnici“, jehož datum bude stanoveno podle vyvíjejícího se stavu pandemie. Obraz konkurence oceněných je patrný z výsledkové listiny. Gratulujeme Adamovi, pedagogům i rodičům, děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Česká Třebová.