20. října probíhalo v České Třebové měření signálu DVB-T2


Měření elektromagnetického pole bylo provedeno přístrojem Satlink WS-6980 a měřící anténou bez zesilovače cejchovanou na ČTU, která umožňuje přepočet na elektromagnetické pole. Kvalita signálu byla hodnocena subjektivně na televizním přijímači po dobu 3 minut dle metodiky ČTU. Settop box Strong SRT 8210. Byla použita doporučená stupnice:
Q1 – kvalita špatná, časté výpadky, přijímač se nezasynchronizuje
Q3 – kvalita dobrá, jednotlivý mžitkový výpadek v průběhu doby sledování
Q5 – kvalita výborná, nepozorovatelné závady v kvalitě obrazu a zvuku
Měřící anténa byla ve výši 4-5 metrů nad terénem, při umístění antény na střeše by měly být hodnoty přijímaného signálu lepší než námi naměřené (větší výška, menší stínění jinými objekty).
Měření probíhalo od 9:00 do 14:00, teplota 13 – 15oC, polojasno, větrno.
 
Výsledky měření v jednotlivých lokalitách:

*) – neměřeno
dBµV /m - hodnota elektromagnetického pole
Měření provedl Ing. Jaroslav Kala, provozovatel místního televizního převaděče. Děkujeme.
Na kanále 21 lze podle geografické polohy místa přijímat signál ze dvou vysílačů:
Slatiňany (u Chrudimi), Hřebečov (mezi Svitavami a Moravskou Třebovou)
Závěry:
Obecně lze říci, že všechny programy veřejnoprávní televize (Česká televize) lze přijímat na všech měřených místech bez rušení a ve velmi dobré kvalitě především na kanálu 37 (místní převaděč Výšina) a dále i na kanálu 21 (vysílače Slatiňany nebo Hřebečov u Moravské Třebové).
Signál komerčních stanic (Nova, Prima, ….) lze v poměrně dobré kvalitě přijímat na kanálu 21, a to buď z vysílače Slatiňany (– od České Třebové na západ), nebo Hřebečov mezi Svitavami a Moravskou Třebovou – od České Třebové na jihovýchod. Vysílač Jeseníky lze přijímat v přiměřené kvalitě jen okrajově na několika málo místech.
Dalibor Zelený, místostarosta města