OPATŘENÍ hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti

a mládež za nouzového stavu ze dne 13. 10. 2020


Podle ust. § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem, který byl vyhlášen Usnesením vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 957,

1) určuji školy a školská zařízení k vykonávání péče o děti a mládež,
k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

Komu:

1)     Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim; Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko; IČ: 70913501

2)     Základní škola, Dr. Malíka 958, 537 01 Chrudim; Dr. Malíka 958, 537 01 Chrudim; IČ: 70888108

3)     Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332; Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 75018446

4)     Dům dětí a mládeže Holice; Holubova 874, 534 01 Holice, IČ: 48159751

5)     Základní škola a mateřská škola Červená Voda; č. p. 341, 561 61 Červená Voda, IČ: 70994838

6)     Základní škola Králíky; Moravská 647, 561 69 Králíky; IČ: 49314629

7)     Základní škola Žamberk, Nádražní 743; Nádražní 743, 564 01 Žamberk, IČ: 70995460

8)     Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí; Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun; IČ: 61234176

9)     Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice; Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová, IČ: 70882380

10)   Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy; Palackého 1351, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 62031813

11)   Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344; npor. Eliáše 344, 530 09 Pardubice, IČ: 60159022

12)   Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1; Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy, IČ: 49328298

13)   Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice; Masarykovo náměstí 45, 535 01 Přelouč; IČ: 48160831

14)   Základní škola Na Lukách Polička; Švermova 401, Dolní Předměstí 572 01 Polička, IČ: 70154520

15)   Základní škola M. Choceňského, Choceň; Mistra Choceňského 211, 565 01 Choceň; IČ: 70887403

16)   Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace; Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto; IČ: 00856878

17)   Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitav; Zámecká 496, 570 01 Litomyšl; IČ: 47487283

18)   Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy; U Školek 1117, 570 01 Litomyšl; IČ: 47487267

19)   Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy; T. G. Masaryka 1145, 570 01 Litomyšl;  IČ: 47487275

20)   Masarykova základní škola Polička; nábř. Svobody 447, Horní Předměstí 572 01 Polička, IČ: 43509541

21)   Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513, Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 70847142

která provedou opatření k zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033.

Péče bude zajišťována dětem rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech, časový rozsah musí odpovídat potřebě zaměstnanců – zákonných zástupců tak, aby mohli vykonávat své povolání.

2) určuji školy a školská zařízení k vykonávání péče o děti a mládež,
k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce

Komu:

1)     Mateřská škola Sedmikráska; 17. listopadu, 570 01 Litomyšl, IČ: 70156026

2)     Mateřská škola v Líbánkách, Lidická 1056, 570 01 Litomyšl, IČ: 70156018

3)     Mateřská škola, Rubešova 1250, 539 01 Hlinsko, IČ: 70971269

4)     Mateřská škola, Budovatelů 1229, 539 01 Hlinsko, IČ: 70971251

5)     Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693; Na Valech 693, 537 01 Chrudim, IČ: 75015307

6)     Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67; Dělnická 67, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 75017318

7)     Dům dětí a mládeže Holice; Holubova 874, 534 01 Holice, IČ: 48159751

8)     Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvková organizace; Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998698

9)     Mateřská škola Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí; Pivovarská 423, 561 69 Králíky, IČ: 75016923

10)   Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova; Habrmanova 1779, 560 02 Česká Třebová, IČ: 70982317

11)   II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy; Jiráskova 1141, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 70880603

12)   Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk; Náměstí Gen. Knopa 433, 564 01 Žamberk; IČ: 75017458

13)   Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí; Wolkerova 85, 563 01 Lanškroun; IČ: 70982457

14)   Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice; Za Fontánou 935, 535 01 Přelouč; IČ: 48160911

15)   Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450; Brožíkova 450, 530 09 Pardubice; IČ: 75018624

16)   Mateřská škola Luční Polička; Luční 394, Dolní Předměstí 572 01 Polička, IČ: 75007983

17)   Mateřská škola Čtyřlístek Polička; E. Beneše 627, Horní Předměstí 572 01 Polička, IČ: 75007991

18)   Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1; Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy, IČ: 49328298

19)   Základní škola a mateřská škola Červená Voda; č. p. 341, 561 61 Červená Voda, IČ: 70994838

která v případě uzavření mateřské školy/mateřských škol rozhodnutím krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích nebo v případě kompletního uzavření mateřských škol usnesením vlády vydaným v rámci nouzového stavu

zajistí péči dětem rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech, časový rozsah musí odpovídat potřebě zaměstnanců – zákonných zástupců tak, aby mohli vykonávat své povolání.

Odůvodnění

Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Pardubického kraje, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR dne 30. 9. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/, na území České republiky.

Poučení

Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému sídlu zařízení.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 14. 10. 2020 v 00.00 hod.

Č. j.: KrÚ 75830/2020

Vyřizuje: Martin Kiss, vedoucí odboru školství

 

 

 

Martin Netolický

hejtman

otisk úředního razítka se státním znakem