ZA ING. JOSEFEM NOHAVOU...

 
Josef Nohava se narodil 1. března 1935 v České Třebové rodičům Marii a Josefu Nohavovým. Jeho starší sestrou byla Marie Nohavová (vdaná Řehořová). Pepa byl celý život třebovským patriotem a milovníkem železnice. Vystudoval českotřebovské reálné gymnázium a po kurzu nastoupil na krátkou dobu k tehdejším ČSD jako výpravčí. Při zaměstnání vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině, kterou absolvoval v roce 1968. Poté již nastoupil jako pedagog na Střední průmyslovou školu železniční, kde později působil též jako zástupce ředitele školy.
Do šťastného manželství s ženou Jaroslavou se narodily dvě děti - Jana a Zdeněk. Po celý život měl mnoho koníčků. Zahrádku, dílnu, ale nejvíce jej přitahovala numismatika. Měl úžasnou sbírku mincí, dokonale setříděných a evidovaných. Jezdil pravidelně na sběratelské burzy např. do Padubic nebo do královéhradeckého Aldisu. Sledoval pravidelně novinky vydávané v této oblasti. Vždycky přivezl něco zajímavého. Sledoval i jiné historické prameny - staré mapy, pohlednice, knížky, dobové noviny z historických momentů naší historie (např. Pestrý týden, když zemřel v roce 1937 Tomáš Garrigue Masaryk, Lidové noviny, když zemřel Karel Čapek, noviny z roku 1942, 1968,...).
Přispíval i do Českotřebovského zpravodaje, naposledy v roce 2015 při příležitosti vydání pamětní dvousetkorunové stříbrné mince s Ing. Janem Pernerem.  Spolupracoval se Spolkem od sv. Kateřiny a každoročně vypomáhal na tradiční Jabkancové pouti, kde na Lidické ulici vždy vítal návštěvníky u stolečku s talířkem na dobrovolné vstupné. Měl obrovský přehled a znalosti, vyjadřoval se někdy velmi přímočaře a kriticky. . 
Naposledy jsem s ním hovořil 26. září při oslavách 75. výročí založení železniční průmyslovky, když v rámci sobotních oslav přišel prohlížet budovu, kterou důvěrně znal v rámci organizovaného Dne otevřených dveří. Vždyť na SPŠŽ téměř celý profesní život vyučoval.
Domlouval jsem s ním tehdy dokončení rozhovoru, ke kterému pak už nedošlo a teď už ani nedojde. Z tohoto setkání mám poslední fotografii, kterou uvádím. Josef Nohava v roušce...  Nikdy by mě nenapadlo, že to bylo naše setkání poslední.
Ing. Josef Nohava zemřel na svátek 28. října ve věku 85 let, náhle na komplikace spojené s Covid-19 
Čest jeho památce.  (mm)