Památky předčasně ukončily sezonu, letos je navštívilo 3,6 milionu lidí

 

Památky ve správě Národního památkového ústavu v letošním roce navštívilo 3,6 milionu lidí. V meziročním srovnání tak poklesla návštěvnost o milion. Z důvodu koronavirové pandemie byla návštěvnická sezona zahájena s téměř dvouměsíčním zpožděním a ukončena byla o tři týdny dříve před plánovaným termínem. Vzhledem ke koronavirové pandemii se v letošním roce neuskuteční ani tradiční Hradozámecký advent.

České památky za sebou mají nelehkou sezonu. Vlivem koronavirové pandemie byla letošní sezona výrazně zkrácena. Na jaře byly památky necelé dva měsíce uzavřeny, v prázdninových měsících se však památkám dařilo a návštěvnost dosáhla podobné úrovně jako v minulých úspěšných letech. V červenci a srpnu navštívilo hrady a zámky přes 2,5 milionu lidí. Výrazný pokles návštěvnosti nastal v září spolu se zavedením povinného nošení roušek v interiérech, kdy přišel na památky jen necelý půl milion návštěvníků. V loňském roce od ledna do konce září přišlo na památky 4,6 milionu lidí, tedy o milion více než letos. Za celý loňský rok dosáhla návštěvnost téměř 5,3 milionu a to i díky speciálním adventním akcím. Ty se ale v letošním roce vzhledem k aktuální situaci neuskuteční.

I v letošním roce byly nejnavštěvovanějšími objekty zámky Lednice, Český Krumlov a Hluboká. Oproti loňskému roku se do první desítky nově dostaly zámky Bečov a Buchlovice. K největšímu nárůstu návštěvnosti v roce 2020 došlo na zámcích Opočno, Raduň a Hradec nad Moravicí. Zámek Opočno navštívilo letos téměř 60 tisíc lidí a v meziročním srovnání si přilepšil o 10 tisíc návštěvníků, na zámek Raduň přišlo o 7 tisíc lidí více než loni (29 tisíc celkem) a na Hradec nad Moravicí zavítalo o 5 tisíc lidí více (56 tisíc celkem). Velmi úspěšnou sezonu za sebou mají také hradní areály a hradní zříceniny. I přes koronavirovou pandemii meziročně vzrostla návštěvnost hradům Rabí, Velhartice, Bítov, Žebrák a Krakovec. 

Vzhledem ke zkrácené návštěvnické sezoně došlo i k propadu výnosů. Celkový propad vlastních výnosů za rok 2020 v meziročním srovnání je predikován na téměř 190 milionů korun. Do konce června činily ztráty 139 milionů korun, během prvního prázdninového měsíce se podařilo propad snížit na 134 milionů, které byly následně dokryty Ministerstvem kultury. Propad výnosů ze vstupného a pronájmů od 12. října do konce roku je tak v meziročním srovnání odhadován na 56 milionů korun.

I přes koronavirovou pandemii se daří pokračovat v obnově památek realizovaných ze státních i evropských finančních prostředků. Na jaře byly zahájeny stavební práce projektu obnovy v rámci IROP na hradu Karlštejn a zámku Telč. V červnu byl slavnostně ukončen rozsáhlý projekt obnovy zámku Slatiňany za 134 milionů korun, do konce roku budou ukončeny stavební obnovy Selského dvora u Matoušů v Plzni, Horního zámku Vimperk a vrchnostenské okrasné zahrady na Pernštejně. Ze státních zdrojů se podařilo letos získat 197 milionů korun na obnovu zámeckého kopce v Náchodě či 55 milionů na obnovu letohrádku Bellarie v Českém Krumlově. NPÚ se rovněž zapojil do zvláštního investičního programu pro rezort kultury, pro nějž stát uvolnil miliardu korun na podporu subjektů zasažených protikoronavirovými opatřeními. Tyto prostředky NPÚ využije pro 38 projektů obnovy památek.

 

10 nejnavštěvovanějších památek ve správě NPÚ

rok 2020 (do 12. 10.)                                                                     rok 2019

Lednice                               256 000                                Lednice                               389 000

Český Krumlov                 190 800                                Český Krumlov                 386 000

Hluboká                              181 800                                Hluboká                              293 000

Valtice                                 134 300                                Valtice                                 212 460

Karlštejn                             120 100                                Karlštejn                             212 410

Trosky                                    99 800                                Kroměříž                             178 000

Kroměříž                               79 600                                Konopiště                          147 000

Bouzov                                  76 800                                 Trosky                                 117 000

Bečov                                     73 800                                 Křivoklát                             111 000

Buchlovice                          71 400                                  Bouzov                                110 000

 

Děkujeme návštěvníkům za jejich přízeň a podporu, kterou nám zachovali i v této složité době.

 

Zámek v Litomyšli má nového kastelána a chystají se zde velké změny.

Byť je nyní zámek v Litomyšli pro veřejnost uzavřen, za jeho zdmi se dějí velké změny – nastoupil zde nový kastelán a chystá kompletní obměnu stávajících prohlídkových okruhů.

K 1. říjnu byl novým kastelánem litomyšlského zámku jmenován Mgr. Petr Weiss, dlouholetý pracovník Národního památkového ústavu. Vystudoval muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je absolventem rekvalifikačního studia památkové péče. V oblasti správy státních hradů a zámků působí od roku 1997, kdy začínal jako sezónní průvodce zámku Veltrusy. U Národního památkového ústavu (NPÚ) či jeho předchůdců je trvale zaměstnán od roku 1998. Působil také na dalších památkách (Hořovice, Sychrov) a v územních pracovištích NPÚ, kde postupně vystřídal pozice průvodce, správce depozitáře, vedoucího návštěvnického provozu, náměstka ředitele pro správu památkových objektů či vedoucího odboru správy a prezentace kulturního majetku. V roce 2013 byl jmenován kastelánem státního zámku Zákupy, kde spolu se svým týmem vybudoval nové zázemí pro návštěvníky, zreinstaloval a rozšířil prohlídkové okruhy a podařilo se mu návštěvnost tohoto císařského zámku zvednout o více jak sto procent. Profesně se zabývá také historií poválečného zpřístupňování hradů a zámků, jejich prezentací a mobiliárními fondy. Od roku 2009 se podílel jako spoluřešitel na výzkumných úkolech, jejichž výsledkem byly nové prohlídkové trasy dalších památkových objektů.

I na Litomyšli své působení začíná reinstalací dvou stávajících okruhů: „ Rád bych veřejnosti představil litomyšlský zámek formou příběhů, vtisknul prohlídkovým okruhům autentičnost daného období a představil Litomyšl jako skutečně mimořádné sídlo. Mé představy mohou být realizovány i díky mé předchůdkyni Mgr. Zdeňce Kalové, která zámek vedla osm let a za jejíhož působení se zrestaurovalo velké množství mobiliáře, kolegyně se také zaměřovala na opravu interiérů, takže mi místnosti celkově připravila. I proto můžeme v době, kdy je zámek uzavřen, pracovat na reinstalaci jako takové, ale již nemusím zajišťovat výmalby interiérů, opravy podlah apod. Své předchůdkyni děkuji za tuto přípravu a péči a věřím, že až se na nás přijede podívat ze zámku v Rájci nad Svitavou, kam přešla, bude spokojená“, vysvětluje své plány Petr Weiss. Návštěvníky budou od sezony 2021 čekat prohlídkové okruhy „Zámek za Valdštejnů“, který představí historii zámku od vystavění Pernštejny roku 1567 až po Valdštejny-Vartenberky a prohlídka bude zakončena zámeckým divadlem a okruh „Zámek za Thurn-Taxisů“, který představí zámek jako příležitostné sídlo knížecí rodiny Thurn-Taxisů a také jako místo návštěvy rakouského císaře Františka Josefa I. Okruh bude zakončen prohlídkou zámecké kaple.

Momentky z tvorby nových okruhů, ale i další informace ze zámku mohou návštěvníci sledovat na stávajícím webu objektu a také na nově pojatých sociálních sítích zámku: Instagram: zamek.litomysl, Facebook: Státní zámek Litomyšl

 Návštěvnost zámků Litomyšl a Slatiňany v roce 2020 a letech předcházejících

Litomyšl Slatiňany
2016 2017 2018 2019 2020 Rozdíl 2016 2017 2018 2019 2020 Rozdíl
68 0 67 0 57 57 0 0 0 0 0 0
159 40 67 0 43 43 0 0 0 0 0 0
2372 22 2 883 246 59 -187 716 35 258 0 0 0
1 417 2 760 3 095 3 677 0 -3677 970 2 397 1 182 0 0 0
4218 4 939 4 594 4 654 300 -4354 2410 3 236 2 284 1 406 1 041 -365
3 980 4 033 4 494 4 314 2 285 -2029 2 563 3 085 1 980 1 299 4 188 2889
23 925 21 477 23 091 23 562 9 578 -13984 6 156 5 941 4 110 3 032 18 380 15348
7 777 7 651 7 941 9 589 10 500 911 6 676 6 608 3 568 3 028 15 035 12007
4 007 5 252 4 426 4 364 3 394 -970 2 501 2 508 1 325 1 165 3 923 2758
2 108 1 802 1 670 2 530 425 -2105 1 119 1 145 563 810 112 -698
127 295 90 169   -169 134 0 0 0   0
91 47 239 187   -187 2 627 4 368 0 18   -18
50249 48318 52657 53292 26641 -26651 25872 29323 15270 10758 42679 31921