Proměny Třebovky v České Třebové v roce 2020                

Nahoře snímek z února 2020, pod ním ze 14. 10 2020.

Zámostí jaro (březen a duben) To ještě nic nepřipomínalo, že bude poměrně mokrý rok)
Jez v Bezděkově 14/10

  • Třebovka u parku na Zámostí
  • Plné koryto řeky 14.10.2020
  • Stejné místo v jarní době.... 
    Rambouskův most v březnu a v říjnu 2020
    Třebovka u Domova důchodců na jaře (březen a duben)

     
  •