Vzpomínka na  Jindřišku Vaníčkovou
V sobotu 12. září se po našem městě, jako blesk z čistého nebe, rozletěla smutná zpráva o nenadálém odchodu významné  osobnosti českotřebovského hudebního života, dlouholeté učitelky klavíru a bývalé ředitelky zdejší hudební školy, paní Jindřišky Vaníčkové.
Jelikož jsem měl tu čest patřit mezi přátelé Jindřišky Vaníčkové a samozřejmě také jejího manžela Eduarda, rovněž významného třebovského hudebníka, houslisty a koncertního mistra, dovolte mi, abych na oba krátce zavzpomínal.
Manželé Vaníčkovi jsem měl tu čest osobně poznat díky svému zaměstnání. Prvně to bylo v roce 1989, kdy jsem začal pracovat v samoobsluze zdejšího závodu Potraviny v Sadové ulici,  vedle hotelu Padevět. Oba manželé Vaníčkovi byli našimi pravidelnými zákazníky. Samozřejmě, že od vidění jsem je znal oba již dříve, ale nikdy nedošlo k osobnímu setkání. Po krátkém čase jsem z prodejny zmizel a objevil se zde nanovo, v roce 1992, kdy jsem zde nastoupil své další, tehdy  dvacetileté působení. Prodejna potravin zde tehdy byla již provozována pod obchodním označením DAS a právě tehdy došlo k přímému kontaktu s manželi Vaníčkovými. Eduard Vaníček byl až do posledních dnů svého života, v sedm hodin ráno, když se krám otvíral,  naším prvním zákazníkem. Přicházel vždy takto časně, aby si nakoupil něco k snídani, neboť během dne měl pak řadu „kšeftů“, kdy jako hudebník pravidelně hrával při slavnostních událostech v městské obřadní síni nebo ve zdejším krematoriu. Pravidelně sršel humorem a  přicházel vždy vyzbrojen nějakým vtipem nebo úsměvnou historkou ze svého bohatého  hudebního života. A tak jsme pravidelně ráno vzpomínali na jeho kolegy, hornistu Josefa Švenka, ředitele Antonína Šimečka, člena dechovky Františka Baršu, ale došlo i na tehdy ještě žijícího kolegu a souseda, pana F. K. Zedínka. Vzpomínám si na jeho oblíbenou hlášku, když ráno přišel za hrozného deště, kdy venku řádila skutečná průtrž mračen, kterak ve dveřích složil deštník, voda z něho tekla jako z hastrmana, přistoupil k pultu a pravil: „Prosil bych sluneční brýle a krém na opalování“. Jeho vtipnému přání jsme se společně zasmáli a dali se do opravdového nákupu. Tehdy mi pan Vaníček začal říkat přátelsky „Martine“ a toto oslovení používal až do konce života.
   Během odpoledne  nebo spíše v podvečer, se v krámě objevila jeho manželka Jindřiška. Bylo to vždy, když se vracela a z hudební školy v Ústí nad Orlicí, později  z protějšího DDM Kamarád, kde po řadu let vedla divadelní kroužek a s dětmi nacvičila mnoho zajímavého, především pohádek. Však také její přátelství s děvčaty z DDM trvalo až do posledních dní života. Do krámu zavítala denně a zpravidla s nějakou svojí žákyní, spolu s níž z DDM odcházela a která ji nesla tašku s nákupem, který stihla pořídit během dne, někdy rovněž za spolupráce žákyň. U nás nakoupila pečivo, něco k večeři, na další den k obědu a řadu dalších pokrmů. V krámě, pokud nikdo zrovna nebyl, prožila řadu minut, neboť nám vždy povyprávěla co doma, co dělá syn Eda, co nového v kroužku, co s dětmi nacvičuje apod. Žákyně obtěžkaná zmíněnou taškou způsobně vyčkávala u dveří. A zde rovněž vzniklo přátelství, byl jsem stejně jako v případě jejího manžela oslovován jménem a v dalších letech, kdy již zdraví tolik nesloužilo a z domova nevycházela, nám vždy do krámu telefonovala, co potřebuje nakoupit a já k Vaníčkovým pravidelně s nákupem chodíval. To už pan Vaníček ležel, ale vždy, když jsem dorazil, jako zázrakem ožil, pozdravil mě „Vítám vás, Martine!“, posadil se na posteli  a začala naše konverzace, kdy se ptal „Co nového v kultuře?“ a „Co nového v krámě?“ Já s ním přátelsky hovořil a mezitím vybaloval nákup. Jindřiška mezitím připravila peníze, které jsem musel za zboží doručit do krámu  a moje návštěva pravidelně končila Edovou otázkou „Martine, dáte si štamprličku?“ Dnes již mohu prozradit, že většinou jsem neodolal a nabídku přijal.
Později, po odchodu Eduarda Vaníčka, kdy již Jindřiška měla mé telefonní číslo, občas zavolala, abych se stavil, že jsem tam již dlouho nebyl, případně co máme v prodejně (na mém novém působišti) zajímavého. Vždy ji některá ze známých žen chodila pro nákupy. Často jsem za Jindřiškou zavítal, stejně tak o mnoho let před tím, za jejím manželem, abych je vyzpovídal a získal nějaké vzpomínky do svých knížek i článků.  Oba byli nevyčerpatelnými studnicemi informací. Jindřiška, rozená Vostárková, do konce života mluvila o blíže neurčeném příbuzenském vztahu se zdejší rodinou starosty města, Oto Rybičky, neboť maminka jeho manželky E. Z. Rybičkové, Jiřina Hausmannová, byla rozená Vostárková. A podle rodinných historek se mělo jednat o příbuzné. Ale nikdy jsme společně tyto vztahy nerozmotali.
Přijít k Jindřišce na návštěvu, to bylo vždy záležitostí na delší dobu. Společně prožité chvíle velice rychle ubíhaly a člověk ani nechtěl věřit, kterak v příjemném rozhovoru utíká čas. A tak jsem měl možnost se u Vaníčků seznámit také s jejich synem Edou a poznat i jejich vnoučata. Mladý Eda, když přijel k rodičům na návštěvu, se pravidelně zastavoval též u nás v krámě na nákup. Velikou ctí pro mě bylo, když mi někdy v roce  2019, jako rodinnému příteli, Jindřiška nabídla tykání. Velice rád jsem tuto  nabídku přijal. Jindřiška velice ráda a dobře vařila. Zpravidla vždy, když měl přijet někdo z dětí. Kolikrát, v čase mé cesty s nákupem, top bytem vonělo jako v závodní kuchyni a  v hrnci na sporáku, v mohutném varu klokotaly plněné papriky, guláš či něco dalšího. Ráda také nakládala a zavařovala vše, co rostlo kolem. V příslušném ročním období byl byt plný skleniček, nebyl kam šlápnout, všude to vonělo nakládanými okurkami, meruňkami a dalšími plodinami. A Jindřiška nestačila mísy ovoce zpracovávat.
V pátek 4. září Jindřiška ještě stihla oslavit svůj svátek. Asi týden před tím mi telefonovala, abych k ní přišel, že jí známá děvčata přijdou přát k svátku. Tak abych je přišel vyfotografovat. Byl jsem totiž také letitým „dvorním“ fotografem manželů Vaníčkových. A na podobné návštěvy jsem byl vždy s fotoaparátem zván. Domluvili jsme se, že mi ještě zavolá po neděli, abychom upřesnili den. Volala mi ve středu  2. září. Bohužel však v době, kdy jsem byl v práci a to nemám telefon u sebe. Poté se již neozvala. Ten telefonní hovor byla poslední příležitost, kdy jsem s ní mluvil. Místo dalšího telefonu přišla již vzpomenutá smutná zpráva.  
Pracovní vytížení mi nedovolilo se zúčastnit posledního rozloučení. A tak se loučím nyní, těmito řádky, tam nahoru, do nebeských výšin. Věřím, že v tom nebeském ráji Jindřiška sedí u klavíru, hraje z plných sil a okolo sebe má řadu posluchačů. Mezi nimi je určitě manžel Eda, soused F,. K. Zedínek, její rodiče a nepřeberné řady těch, s nimiž se ve městě, během své dlouhé pozemské pouti sešla. A tak tam do té sešlosti u nebeského klavíru volám: „ Jindřiško, měj se tam moc hezky, ať máš stále co hrát! Jsem moc rád, že jsem Tebe i manžela poznal. Budete ve Třebové navždy chybět. S Tvým odchodem Třebová přišla o další hudební osobnost. Čest Tvé památce!“
Martin Šebela