Česká Třebová  zrušila členství v Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
(a myslím, že udělala dobře)
Destinační společnost vznikla v roce 2009 a má tedy za sebou 11 let své činnosti. Její působení je stále zaměřeno mimo lokalitu našeho města, které se díky tomu stalo pouze jednoznačným přispívatelem. Česká Třebová je zakládajícím členem společnosti.  Každý rok jsme sem přispívali částkou 150 tis. Kč a  přínos z toho pro město nebyl nikde konkrétně patrný. Získali jsme tehdy jedno místo v sedmičlenné správní radě společnosti pro tehdejšího starostu Jaroslava Zedníka. Dnes je správní rada jedenáctičlenná a jejím členem je na Českou Třebovou místostarosta Josef Kopecký. Statutárním zástupcem je předseda sdružení Mgr. Radim Vetchý, starosta města Lanškroun, místopředsedkyní Mgr. Jana Drejslová z Rychnova nad Kněžnou. .
Schůzky orgánů destinační společnosti v r. 2020 se sešly během září
Letošní první dozorčí rada se sešla na Městském úřadě v Rychnově nad Kněžnou 15. září 2020. Její členové zde prostudovali plnění usnesení orgánů OHP, kontrolu hospodaření, účetní závěrku roku 2019 a audit účetní závěrky stejně jako financování a rozpočet roku 2020.
O půl hodiny později na stejném místě započala čtvrtá správní rada roku 2020. Zde se projednávalo plnění rozpočtu v současném roce i probíhající online kampaň v duchu Slowdestination. Stejně tak vzhledem k situaci nutné prodloužení probíhajících česko-polských projektů, činnost OHP právě v oblasti projektových aktivit a další provozní záležitosti kanceláře.
Valná hromada destinační společnosti proběhla dne 24.9.2020. Členové z řad obcí a měst, zástupci svazků obcí i významní podnikatelé cestovního ruchu regionu Orlických hor a Podorlicka, kteří stojí za podporou a ucelenou propagací naší turistické oblasti, zasedli ke svému jednání v kulturním centru L’Art v Lanškrouně.
Jelikož se jednalo o letošní první valnou hromadu prvním bodem programu bylo schválení výroční zprávy a hospodaření za rok 2019, včetně uskutečnivšího se auditu. Poté se přešlo k plánu činnosti na rok 2020, marketingovým aktivitám a plnění rozpočtu, cash-flow i stavu rezervního fondu. Důležitou částí bylo zhodnocení probíhající online kampaně v duchu Slowdestination, ukázka jejího grafického zpracování, využití k ní zpracované kreativní platformy i dosahy kampaně. Dále ředitelka společnosti Michaela Vaňková objasnila projektovou aktivitu OHP, tedy česko-polské projekty i krajské dotace. Oba česko-polské projekty musely být vzhledem k pandemii prodlouženy. V rámci projektu Žijeme spolu letos v únoru proběhl workshop pro regionální producenty, v září se podařilo dokončit kurzy polského jazyka i odjet další tři exkurze pro studenty OA a SOŠ cestovního ruchu. Hrady a zámky nás spojují pokračovaly tiskem samolepek a výrobou mapy tohoto produktu.
Schválen byl také vstup do spolku STO, z. s. – tedy Sdružení turistických oblastí a podány byly další informace k Centrále cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. Nechyběla ani poznámka o statistikách, zpracovávaných agenturou CzechTourism i nabídka aplikace Na kole i pěšky. Závěrem byl představen nový zástupce společnosti EYWAN na valné hromadě i správní radě a oznámeno ukončení členství Adventure Deštné kvůli reorganizaci. To vstoupí od nového roku do DSOHP jako Deštenský spolek.
O činnosti společnosti vypovídá její oficiální webová stránka http://www.dsohp.cz/ nebo i další stránky, které spravuje, např. www.mojeorlickehory.cz,  Bohužel  nejsou vyvážené a aktualizované tak, jak bychom si představovali např. my v České Třebové, ale jistě i jinde.  Najdeme zde sice výčet aktivit v území, které spravuje, ale bez odkazu na webové portály jednotlivých provozovatelů. A to je na webové stránce přece nejdůležitější. Na co mě bude telefon, kdy si na webu budu moci příslušné středisko prohlédnout. Třeba o tom, že  byl v České Třebové letos v červnu otevřen nový Bikerezort Peklák s novými  traily o délce 15 km a upravenými sjezdovými tratěmi se nikde nedočtete. Není ani není odkaz, ani obrázek.  Má přitom zajímavé možnosti, za kterými k nám jezdí spousta lidí i z daleka. A vybudování přece stálo také dost peněz. Destinační společnost si ale nevšimla. Stránky nejsou systematicky uspořádané a řada odkazů je zastaralých nebo nejsou funkční. Možná to je také o spolupráci s jednotlivými městy, která plně nefunguje. Stojí za to si příslušné stránky prostudovat a udělat si vlastní názor.
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko  má sice smělé cíle, ale do jejich naplnění je třeba hodně udělat. Je to tedy určitá nefunkční bublina, která má dávat dojem o tom, že se někdo stará o propagaci tohoto ne tak známého regionu.  Není to však dovedeno do konce,  vše zůstalo na polovině cesty.  Proto považuji za správné, že rada města schválila zrušení členství našeho města v projektu, který přináší jen mandatorní výdaje.
Podobně jsme před dvěma lety zrušili po 16 letech účast města na Středoevropském veletrhu cestovního ruchu v Praze. I zde se ukázalo, že měl spíše plnit prestižní záměry bývalého vedení města a žádné výsledky nepřinášel.  Propagaci města je lépe směrovat na ty projekty, jejichž zaměření a působení můžeme přímo ovlivňovat.

Přeji Orlickým horám a Podorlicku  co nejvíce patriotů, hrdých na svůj region, lidí s nadhledem, se zájmem a chutí společnými silami přispívat k dobré atmosféře, image a rozvoji cestovního ruchu této krásné turistické oblasti. Značka regionu i vlastní činnost destinační společnosti je i mezi rezidenty, tedy lidmi, kteří zde žijí, skutečně stále málo známá.

 Je otázkou, zda právě Česká Třebová netíhne více k existujícímu blízkému regionu "Českomoravské  pomezí", se kterým by se mohla spolupráce postupně rozšiřovat...   Tento region vznikl za spolupráce měst Vysoké Mýto - Litomyšl - Polička - Svitavy - Moravská Třebová.  A Česká Třebová by mohla být městem, který by sem určitě patřil více než  k Orlickým horám. Množství vazeb ve směru na Litomyšl, Svitavy, Poličku a Vysoké Mýto nemáme málo. A patří-li sem Moravská Třebová, tak proč ne tedy i Třebová Česká? Proč ne obě "Šumné Třebové"?  Je symbolické, že region Českomoravské pomezí končí vlastně na našem Kozlovském kopci! To, že jsme byli zahrnuti k Orlicku je dáno původním zařazením do okresu Ústí nad Orlicí a spolu s tímto celkem jsme stále "automaticky" řazeni na Orlicko. A současně jsou tím také "automaticky" potlačovány vazby s městy mimo tento okres. K Orlickým horám má Česká Třebová přece jen daleko, vlastně stejně jako např. do Jeseníků...

Milan Mikolecký