Českotřebovský deník 315/2020 (4/11)

Nový krajský radní pro školství Josef Kozel v České Třebové

Hejtman Martin Netolický společně s novým krajským radním pro oblast školství Josefem Kozlem navštívili ve středu dvě krajem zřizované střední školy v České Třebové, a to gymnázium a technickou školu. Hovořili o jednak o aktuální situaci způsobené koronavirovou pandemií, ale také o investicích kraje do těchto škol.
„I přes stávající složitou situaci chci v nejbližších týdnech jednat osobně v místě se všemi řediteli našich středních škol a školských zařízení, abych se co nejrychleji zorientoval v problematice každé školy, jejich specifik a projektů, kterých jsou v tuto chvíli v různé fázi rozpracovanosti desítky až stovky,“ uvedl krajský radní pro školství Josef Kozel, který již v úterý navštívil svoji alma mater, tedy Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi, a s ohledem na stávající situaci také nedalekou Střední školu zdravotnickou a sociální Chrudim.
Gymnázium Česká Třebová
Historie českotřebovského gymnázia sahá až do roku 1909. Od roku 2012 je ředitelem školy Josef Menšík. I přes stávající uzavření gymnázia a omezení prezenční výuky je na českotřebovském gymnáziu poměrně živo. „V průběhu podzimních měsíců dotahujeme dvě investiční akce. Tou první jsou opatření na úspory energií za 13 milionů korun. Zde se nejedná o klasické zateplení pláště vzhledem k ochraně historické budovy, ale o výměnu oken a zateplení půdy a střechy. Druhou akcí, která byla dokončena v průběhu září, byly práce na odvlhčení suterénu školy za 1,5 milionu korun,“ řekl hejtman Martin Netolický. V příštím roce by mohla být zahájena investice do tělocvičny. „Zpracováváme projektovou dokumentaci na rekonstrukci podlahy v tělocvičně školy tak aby bylo v příštím roce možné rekonstrukci s předpokládanými náklady 1,5 milionu korun zahájit. Vše samozřejmě záleží na finančních prostředcích, které budeme mít na příští rok k dispozici,“ doplnil po jednání s ředitelem gymnázia Josefem Menšíkem hejtman Netolický.
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová
Školou, která v letošním roce oslavila 75 let od svého vzniku, je Vyšší odborná škola a střední škola technická. Ta sídlí ve městě ve dvou areálech a v dnešní podobě vznikla v roce 2011 sloučením VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana se SOŠ a SOU technických oborů Česká Třebová. Od roku 2017 je ředitelem školy Jan Kovář. „Vnímám výjimečnost českotřebovské technické školy, která je dlouhodobě spjatá s železnicí a v posledních letech se daří spolupráci s firmami a dopravci prohlubovat a podporovat také prostřednictvím krajských projektů,“ řekl Josef Kozel. Ten společně s hejtmanem prošel oba školní areály, seznámil se s dopravním sálem, železničním simulátorem, ale také sportovní halou v areálu Na Skalce. „Škole se v posledních třech letech pod vedením ředitele Kováře podařilo při útlumu vyšší odborné školy navýšit počet studentů z 550 na 700 s rozvojem oborů, po kterých je poptávka na trhu práce, a to jak v železničních oborech, tak těch, které jsou spojené s IT,“ řekl hejtman Netolický.

Respirátory pro sociální služby

v průběhu tohoto týdne by prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR a dobrovolných hasičů v našem kraji měly být distribuovány respirátory uvolněné ze Správy státních hmotných rezerv pro potřeby poskytovatelů sociálních služeb. Celkově stát uvolní tři miliony respirátorů. Pro Pardubický kraj by se mělo jednat přibližně o 155 tisíc respirátorů kategorie FFP2.
„V průběhu tohoto týdne předpokládáme vyskladnění respirátorů pro pracovníky v sociálních službách ze skladu Správy státních hmotných rezerv a jejich distribuci prostřednictvím profesionálních a následně dobrovolných hasičů přímo do konkrétního zařízení. Tento systém je odlišný od jarního distribučního systému, ale využili jsme jej úspěšně při jednorázové distribuci respirátorů pro školy v kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Krajský odbor sociálních věcí jednal s Ministerstvem práce a sociálních věcí tak, aby dodávka pokryla všechny pracovníky v sociálních službách a neopakovala se situace při zásobování škol, kdy jsme museli uvolnit téměř devět tisíc respirátorů z krajské hmotné rezervy. V tuto chvíli předpokládáme, že bychom z centrální distribuce státu měli obdržet 155 tisíc respirátorů v kategorii FFP2,“ sdělil hejtman Netolický.
Vláda schválila opatření týkající se plošného testování a povinnosti nošení respirátorů typu FFP2 pro potřebu zaměstnanců v sociálních službách. Jedná se o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Dále pak jde o poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele pečovatelské služby.

Zoufalé podmínky pro občany bydlící v Podbranské ulici

Průjezd a průchod je v Podbranské ulici zakázán, není divu. Opravdu to zde vypadá podobně jako na Dálném východě  nebo na Sibiři a to třeba před mnoha lety. Tady jako by ta rekonstrukce neměla konce. Všude bláto, louže a tma. Každý kdo přijde musí litovat, že není ještě léto, kdy se dalo udělat jistě více práce. Ani na stavbě mostu nebudou termíny splněny....  Ani ulicí Hýblovou se nejezdí, byť jsme jásali nad dokončením povrchu ještě v termínu.  Nyní slouží jako skládka materiálu na paletách a  zřejmě se ještě ladí kanalizace. 
Ukázku z dnešní situace  doplním dalšími snímky zítra, kdy jsem se vypravil podívat na stavbu mostu a ke Kostelíčku, abych zjistil jak to tam vypadá, když se letos nechystá Jabkancová pouť a jak moc pomohla rekonstrukce zeleně na Starém hřbitově prováděná zbrkle před rokem odbornou firmou. Přesto zde nějaké opravy např. na zvonici probíhají.....