Českotřebovský deník 316/2020 (5/11)
Nové video Českotřebovského deníku

Martin Šebela: patriot, sběratel, publicista, jubilant
Video v plné velikosti ZDE
Českotřebovský deník připravil k životnímu jubileu Martina Šebely video, kterým jej zařazuje do Galerie osobností města Česká Třebová.  Martin Šebela je skromný a pracovitý člověk, který dlouhodobě pracuje ve prospěch našeho města, zkoumá a bádá v jeho historii. Pro její popularizaci již mimo stovek článků v Českotřebovském zpravodaji a dalším regionálním i odborném tisku  věnoval také 13 publikací, jichž je autorem nebo spoluautorem. Je vlastníkem bohatého a dobře uspořádaného vlastního archívu, který dále systematicky obohacuje a hlavně využívá ve prospěch dalších - škol i kulturních institucí. Již sedm let pravidelně přednáší na nejoblíbenějším  semináři městského muzea pro pamětníky a stále připravuje nová témata. Českotřebovský deník také pravidelně uvádí  jeho připravené texty a fotoreportáže. Přestože nyní připravený  medailon Martina Šebely je asi dvacetiminutový, nedokáže postihnout všechny oblasti činnosti našeho dnešního jubilanta. Celkový rozsah jeho publikační činnosti je možné částečně posoudit z přílohy, kterou je soubor v excelu zachycující jeho bibliografii do roku 2017, dále nebyl zatím do současnosti již zpracován.  Věřím, že se tak stane ještě dodatečně, jistě by to dotvořilo celkový obrázek o jeho neuvěřitelném pracovním nasazení. Příprava dvacetiminutového dokumentu zabrala tolik času, že nebylo možné včas připravit  ucelený vyčerpávající text, který se zabývá činností jubilanta. Předpokládám, že  redakce Českotřebovského zpravodaje připraví s jubilantem do nejbližšího čísla  rozhovor, kde by mohl být také s důstojností představen on sám jako autor neuvěřitelného množství textů, které v Českotřebovském zpravodaji z jeho pera (nyní počítače) vycházely a stále vycházejí. Kolik volného místa by bylo na jeho stránkách, kdyby se svému koníčku nevěnoval!  
Všechno co Martin Šebela v této oblasti publikuje na přednáší, dělá po svém nijak jednoduchém zaměstnání ve volném čase, na úkor dalších oblastí, kterým by se mohl věnovat. Právě v tom vidím potřebu jeho ocenění. Zatímco jiní placení zaměstnanci různých institucí potřebují pro svoje působení  (někdy i dobře) zaplacenou pracovní dobu a ještě nestihnou ani polovinu toho co náš jubilant, jsou všechny tyto "volnočasové aktivity" Martina Šebely samozřejmě realizovány zdarma a nebo za velmi skromný honorář vydavetelství, musí žádat o poskytnutí dotací atd... A přesto se s iniciativou vrhá do dalších aktivit a nových projektů. K životnímu jubileu přejeme Martinu Šebelovi především hodně zdraví a štěstí a úspěchů v rozvoji jeho aktivit. Nad padesátkou nezoufejme: "Žádný rozumný člověk by si nepřál být mladší", řekl již Seneca......  (mm)
 
Přehled publikační činnosti Martina Šebely do r. 2017 - 572 titulů !!!

Soubor ke stažení najdete ve formátu excel na tomto odkazu ZDE
 
V České Třebové bylo přijato nové nařízení k placenému parkování 

Nové nařízení je možné prostudovat v plném znění v samostatném textu ZDE. Je však psáno  právnickým jazykem, který není všem stejně srozumitelný. Proto připravuji na zítřek  jasnější vysvětlení, zatím pro tento účel sbírám potřebné informace. Jde také o stručný a srozumitelný způsob podání velká část lidí není připravena číst dlouhé několikastránkové texty.  Vysvětlující text bude připraven pro zítřejší vydání Českotřebovského deníku.
 
V Domově pro seniory je 5 pozitivně testovaných na COVID - 19

K dnešnímu dni 5/11 jsou v Domově pro seniory 3 pozitivně testované uživatele a 2 zaměstnance v Týdenním stacionáři je hlášena 1 pozitivně testovaná klientka. Z Pečovatelské služby zatím nejsou hlášeny pozitivní případy.
Už téměř tři týdny si sami testujeme zaměstnance a uživatele, kteří mohli mít rizikový kontakt, a jen díky tomu, že jsme testy nakoupili a nečekali jsme na nařízené testování (ať plošné nebo indikované u jednotlivců), můžeme přijímat nezbytná opatření bezodkladně.
Počínaje dnešním dnem jsme povinni provádět pravidelné plošné testování klientů a uživatelů v Domově pro seniory a v Týdenním stacionáři, a testování zaměstnanců, kteří přichází do přímého kontaktu s uživateli a klienty (týká se i Pečovatelské služby). Uživatelé/klienti i zaměstnanci jsou podle opatření Ministerstva zdravotnictví povinni se testování podrobit. Testy ale prozatím NEMÁME K DISPOZICI a v zásadě ani žádnou informaci o tom, kdy a jak začne probíhat distribuce. První plošné testování by mělo proběhnout nejpozději do 11. 11. 2020. Do té doby budeme dál pokračovat v nastavených postupech (tedy trasování a testování svépomocí), abychom měli situaci co nejvíce pod kontrolou.   
M. Peterková, ředitelka Sociálních služeb
 
Dražba volného městského bytu 1+1 ve čtverci

Karta volného bytu s podrobnějším popisem je uvedena ZDE
 
Učitelé na Parníku nezahálí a připravují velké překvapení

Bude to překvapení jak pro žáky, tak i učitele ostatních škol, bude na videu a podílí se na tom prakticky celá škola. Vyl jsem u záměru a v předpremiéře jsem "to" měl čest shlédnout. A měl jsem slzy v očích, jak moc se to povedlo. Je to ukázka, co zajímavého se dá udělat, když se táhne za jeden provaz. Jenže nesmím už víc prozrazovat, snad zítra už to bude také na Českotřebovském deníku. Co to bude, napoví už také úvodní titulky. Vše vzniklo rozvinutím projektu určeného pro žáky školy.... (mm)

Pronájem nebytových prostor  v čp. 205 na Parníku  

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, o výměře 65,9 m2 , za cenu 450,- Kč/m2 /rok, na dobu neurčitou od 01.01.2021, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemce bude dále hradit náklady na energie a služby a náklady na údržbu a drobné opravy analogicky podle nařízení vlády 308/2015. Jedná se o prostor využívaný poštou 03.
 
Investice "Šatny a tribuna atletického stadionu" dle původního záměru zrušena

Rozhodnutí o zrušení investice již padlo dříve,. bylo zdůvodněno a oznámeno. Nyní   dne 2. listopadu rada města také zrušila o výběrové řízení pro dodavatele této  investiční akce, kterým podle usnesení z 10. března (dne kdy byl vyhlášen jarní nouzový stav) měla být společnost Agile, s.r.o. Ústí nad Orlicí. Celková cena podle výsledku výběrového řízení měla být  ve výši 40.998.761,78 Kč včetně DPH. Investici bylo nutné dokončit do 31/12 t.r., město na akci požádalo o dotaci ve výši 50% z uznatelných nákladů, tedy cca 20 mil. Kč. 
 
Změny ve složení komise pro rozdělování bytů sociálně potřebným občanům

Rada města vzala na vědomí rezignaci pana Mgr. Jaroslava Lainze, DiS. na funkci člena komise po přidělování bytů sociálně spotřebným občanům, odvolala paní Alenu Kostroňovou z funkce členky komise a jmenovala do funkce členky této komise paní Zdenku Doležalovou. Změny byly provedeny k 3. listopadu.
 
Rehabilitační ústav v Brandýse nad Orlicí je v případě potřeby připraven pečovat o část pacientů z nemocnic

V případě potřeby uvolnit lůžkové kapacity v rámci Nemocnic Pardubického kraje bude pro pacienty pozitivní na koronavirus, ale také pro ty, kteří již pozitivní nejsou, avšak je u nich potřeba specializovaná péče například z důvodu omezení hybnosti, vyčleněna část Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí. Ten je pro tuto chvíli připraven přijmout 55 pacientů negativních a 25 pozitivních na koronavirus.
„Na základě nařízení Vlády ČR mají kraje vyčlenit další lůžkové kapacity pro případ, že bude nutné uvolnit lůžka pro pacienty vyžadující vyšší stupeň péče v rámci našich nemocnic. Pro tuto chvíli ještě není kapacita zcela naplněna, avšak lze očekávat, že s velkou pravděpodobností budeme muset přeložit pacienty, kteří již například nejsou pozitivní, ale z důvodu omezené hybnosti vyžadují specializovanou péči. Druhou skupinou jsou pak pacienti pozitivně testovaní, avšak s velmi mírným průběhem, kdy není nezbytná péče v nemocnici,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Úkolem řešit potenciální volné kapacity byl pověřen Krajský dispečink lůžkové péče pod vedením náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové. „Nyní každý den aktuálně sledujeme volné lůžkové kapacity v našich krajských zařízeních. V případě že bude možné zajistit pro pacienta domácí péči, tak ta je samozřejmě prioritní. Následovat bude přemisťování podle možností a naplněnosti našich nemocnic akutní lůžkové péče. V případě, že budou naplněné, budeme aktivovat vyčleněné zařízení, kterým bude Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, který je vzhledem ke svým dispozicím a možnostem pro tyto potřeby vhodný,“ sdělila náměstkyně hejtmana. „V Brandýse nad Orlicí v souvislosti s omezováním rehabilitační péče tuto chvíli postupně dochází k doléčování pacientů a nepřijímání nových. Po jednáních s paní ředitelkou Jeřábkovou je zařízení schopné nyní vyčlenit 55 lůžek pro negativní pacienty v hlavní budově a 25 lůžek pro pozitivní pacienty v park pavilonu. Celkem se tedy v tuto chvíli jedná o 80 lůžek,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Podle náměstkyně hejtmana Michaely Matouškové je důležité, aby nedocházelo k obsazování lůžek pro dlouhodobě nemocné. „V léčebnách dlouhodobě nemocných se nacházejí křehcí pacienti, lidé v pokročilém věku a další rizikové skupiny osob. Hrozí jim zvýšené riziko nákazy při hospitalizaci pacientů covid pozitivních a je naší povinností a prioritou je ochránit. Proto považujeme za vhodné, pokud nastane potřeba, přemístit pacienty do vyčleněného zařízení v Brandýse nad Orlicí."
 
Do kraje míří 17 přístrojů na podporu dýchání

Krajský krizový štáb dnes v rámci svého pravidelného jednání řešil mimo jiné převzetí celkem 17 kusů přístrojů na podporů dýchání v intenzivní péči pro pacienty s koronavirem v Nemocnicích Pardubického kraje. Štáb řešil také avizovanou distribuci respirátorů pro sociální služby.
„Dnes jsme pro potřeby Nemocnice Pardubického kraje obdrželi dvě dodávky zařízení pro ventilační podporu pacientů v intenzivní péči, kteří jsou pozitivní na koronavirus. Jedná se celkem o 13 oxygenátorů, které jsou zápůjčkou, což znamená, že je do 60 dnů od ukončení nouzového stavu vrátíme Správě státních hmotných rezerv. Čtyři ventilátory jsou pak darem od státu pro Pardubický kraj a budou taktéž sloužit pro potřeby našich nemocnic akutní lůžkové péče,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Krizový štáb byl zároveň ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje informován o distribuci respirátorů pro sociální služby. „Celkem 155 tisíc respirátorů je v tuto chvíli prostřednictvím profesionálních hasičů distribuováno přímo do konkrétního zařízení s tím, že by každý pracovník měl obdržet 50 kusů respirátorů,“ řekl hejtman Netolický.
PO VYLÉČENÍ MŮŽETE DAROVAT PLAZMU A POMOCI OSTATNÍM.

Věděli jste, že pokud jste prodělali covid-19, můžete pomoci ostatním? V průběhu infekce covid-19 se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru SARS-CoV-2, který je původcem nemoci. Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají delší dobu po uzdravení. Podání plazmy od uzdraveného člověka je tak jednou z možností, jak aktuálně nemocné pacienty s infekcí covid-19 léčit. Hematologicko-transfuzní oddělení Litomyšlské nemocnice odebírá od 26. října krev od dárců, kteří prodělali onemocnění covid-19 a již jsou bez příznaků. Dárce musí splnit několik podmínek:
 splňovat obecné podmínky k dárcovství krve
 být minimálně 14 dnů bez příznaků covid-19
 darovat krev mohou pouze muži (ženy po těhotenství mohou mít v těle typ protilátek, který po podání plazmy pacientovi může způsobit zdravotní komplikace)
 na odběr je nutné se předem objednat na telefonu +420 461 655 437