Českotřebovský deník 319/2020 (8/11)
Základní umělecká škola zahájila publikování virtuálních e- besídek.             

Videa z vystoupení, schválená učiteli školy natočili rodiče v domácím prostoru . Tím škola navazuje na  tradici z jarního období, kdy bylo publikováno cekem 10 virtuálních koncertů, e - výstav, vystoupení tanečního oboru 5 e- besídek a dalších akcí.  
 
1. e-besídka ZUŠ - vystoupení žáků ZUŠ 1. - 3. ročník:   https://youtu.be/OkPofVsR7NU
2. e-besídka ZUŠ - vystoupení žáků od 4. ročníku školy: https://youtu.be/2P_M5N6yrdU
Bylo publikováno v neděli 8. listopadu ve 12 hodin, tak jak bylo ohlášeno

Videa z vystoupení, schválená učiteli školy natočili rodiče v domácím prostoru. Navíc je v 2. besídce starších žáků zařazeno soutěžní vystoupení houslisty Adama Janíčka pro mezinárodní houslovou soutěž v Praze, natočení v Malé scéně naštěstí ještě pár dnů před  vyhlášení aktuálních zákazů.  Publikováním virtuálních e-besídek škola navazuje na tradici z jarního období, kdy bylo publikováno cekem 10 virtuálních koncertů, e - výstav, vystoupení tanečního oboru 5 e- besídek a dalších akcí. Pomohly udržet žáky školy v dobré hráčské kondici, zajistit motivaci v přípravě a současně ukázat jak vynikající je spolupráce zušky s rodiči.

Ústecká MHD na návštěvě v České Třebové

V sobotu 7. listopadu byl krásný slunečný den a u nástupiště dopravního terminálu Jana Pernera parkovalo zbrusu nové bílé vozidlo určené pro městskou hromadnou dopravu v malých městech. Jako v pohádce. Jako by se začalo na pilotním projektu zkoušet, jak to buse v České Třebové takovému autobusu (až ho zavedeme) slušet. Při druhém pohledu  došlo ke zjištění, že jde o vozidlo z Ústí nad Orlicí. Právě po takovém pokukujeme, protože jeho parametry umožní průjezdnost i v ulicích, kde by velký linkový autobus příměstské dopravy byl jako "hrom do police". Dal jsem se do řeči s řidičem, který prozradil, že po výpadku řidičů jej na záskok poslali na linku do České Třebové, což v sobotu kapacitně postačuje a v Ústí MHD v sobotu nejezdí. Zjistil jsem, že taková vozidla nakoupil ICOM pro Ústí nad Orlicí dvě, další takové jezdí v Litomyšli, v Lanškrouně a také ve Svitavách. Je to tedy trend, ke kterému také směřujeme. Ústecký autobus jezdí se znakem města, neboť právě město Ústí obě zřízené linky MHD dotuje ze svého rozpočtu, údajně částkou cca 5 milionů korun. Zdrojem pro dotaci je loni zvýšená  sazba daně z nemovitosti. V Ústí MHD potřebují víc než v České Třebové, neboť ze sídlišť na Dukle nebo na Štěpnici je na vlakové, ale i autobusové nádraží  dost daleko a jde o vnitroměstské trasy kudy meziměstské autobusy nejezdí.  Připravuje se řešení i pro Českou Třebovou, jenže nebude to "zítra", lze očekávat, že po roce příprav (přípravy tras,. jízdních řádů a úpravy nových zastávek) by bylo možné se zřízením počítat od ledna 2022.  Bude tomu předcházet anketa a diskuze s občany, aby bylo možné vyhovět co největšímu počtu lokalit a na druhé straně aby nejezdil takový autobus prázdný.  Přesné ekonomické propočty zatím ještě nejsou k dispozici. (mm)

Autobus pojme 25 sedících a 14 stojících cestujících, umožňuje naložit vozíčkáře a kočárky, je dlouhý 8 metrů a vysoký 2990 mm, podjede pod podjezdem s limitem 3 metry, tedy např. do Javorky a v ulici U stadionu. Váží 7200 kg.


Lůžka v krajských nemocnicích se plní

V Pardubickém kraji stoupá počet nakažených pacientů, kteří leží v nemocnicích. Nyní je jich přes 300, podle vyjádření hejtmana Martina Netolického jich může být na konci měsíce až 700. Kraj využívá i volné kapacity v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí, kde může být až 80 lůžek.
 
K opravě soch a průčelí kostela v Ústí nad Orlicí

Na přelomu října a listopadu došlo k dokončení první etapy opravy průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Jednalo se o restaurování čtyř soch, které byly značně poškozené a staticky narušené, a dále opravu kamenných prvků a fasády v horní části věže. Po otryskání kamenných prvků z horní části kostela došlo k jejímu obmytí a očištění od různých mechů a řas. Dále byl postupně doplňován chybějící kámen a opravovány spáry. Poslední fází byla impregnace a barevné tónování oprav. Došlo také na opravu omítek věže i předních částí kostela. Nejsložitější částí letošní etapy bylo restaurování čtyř soch na průčelí kostela. Jedná se o sochy sv. Petra, kde byla kromě drobných oprav vyměněna celá dlaň držící klíč. U sochy sv. Pavla došlo ke zpevnění celého obličeje a opravě knihy, která byla z části nahrazena novým kusem. Alegorická socha Víry prošla běžným restaurováním. Nejnáročnější opravou prošla alegorická socha Naděje, u které bylo potřeba vyměnit spodní část nohou a velký zásah bylo nutné udělat na kotvě. První etapa byla hrazena z dotace Ministerstva kultury, Pardubického kraje, Města Ústí nad Orlicí a Římskokatolické farnosti ve výši 2,6 milionu korun.  Dle vývoje dotačních titulů na rok 2021 bude pokračováno v opravě průčelí, jejíž dokončení je v plánu v roce 2022.  V tuto chvíli je již také znovu otevřen průchod do parku i z levé strany kostela. 
Dotace je ve své výši srovnatelná s financemi nutnými pro rekonstrukci fasády kostela sv. Jakuba v České Třebové, škoda, že částka není rozepsána na jednotlivé sponzory. Obecně platí, že finančních prostředků na opravu památek není dostatek.  Zvláště v minulosti jsme v České Třebové dotací do této oblasti mnoho nevyužívali. Přitom městská památková zóny potřebuje zvláště u nás na dotvoření do finální podoby opravdu spoustu peněz.