Českotřebovský deník 321/2020 (10/11)
K novému nařízení rady města o parkování 

Jde zřejmě o živý problém, který je třeba dořešit do detailu, vysvětlit další postup a doplnit informace. Připomínky logicky jsou a stále budou. Podařilo se mí získat i některé další informace k problému nyní zdánlivého nesouladu stanovené ceny parkovného v ulicích, kde to vyžaduje povolení MěÚ s cenou za vyhrazené parkovací místo. Tento nesoulad bude ošetřen v návrhu novely vyhlášky města o  místních poplatcích, kde je počítáno s tím, že stávající stanovená cena 1200 Kč/parkovací místo pro osobní automobil bude zvýšena a možnost získat vyhrazené parkovací místo za nákladní automobil a autobus (na městském pozemku) bude zrušena. Přesné znění bude až v upravené vyhlášce města. Obecně je snaha počet vyhrazených parkovacích míst na městských komunikacích co nejvíce omezit a ponechat tuto možnost pouze pro invalidy. Podobně se řeší i některé další připomínky. (mm)
 
Česká spořitelna se v prosinci přestěhuje na Staré náměstí

Není to vlastně žádné tajemství, již dříve psalo o tom, že tradiční budova spořitelny v Hýblově uliuci bude zde sídlicícm peněžním ústavem opuštěna. Spořitelna hledala náhradu, pobočku v České Třebové rušit nebude. Budova čp. 72 (situovaná podle vchodu do ulice "U spořitelny" několikrát změnila majitele  a nyní řadu lidí zajímá jaký bude osud této budovy. Jsou i černé scénáře o tom, že zde bude ubytovna zahraničních dělníků nebo méně přizpůsobivých lidí, kteří by dokázali v centru města vytvořit třeba i "peklo". To si nikdo z nás nepřeje. taková ubytovna může ovšem fungovat jen tehdy, pokud bude stát doplácet na stanovené vyšší nájemné a město to tolerovat. Pokud městu dojde trpělivost, může zde vytvořit "bezdoplatkovou zónu" a tím majiteli  takového zařízení podstatně  znepříjemnit život. Záměr na vznik takovéto bezdoplatkové zóny v České Třebové již byl radou města přijat, zatím bez konkrétního určení. Takových lokalit může být ve městě i více.  Podmínkou na nové využití budovy spořitelny je ovšem také přestavba budovy a rekolaudace.
Česká spořitelna se stěhuje do budovy bývalé pobočky Komerční banky na Starém náměstí 33, která se od léta t.r. na tuto možnost přestavbou připravuje. Podle sdělení pracovníků spořitelny by zde měla být nová pobočka otevřena po stěhování 9. prosince 2020. Ovšem nejásejme, současně dojde také k omezení  bankovních služeb, neboť zde již nebude možnost využívat pokladnu, tedy ukládání a výběr peněz v hotovosti. Za touto službou budeme muset jezdit např. do Ústí nad Orlicí. Banky prostě šetří. Jistě i proto, aby mohli odevzdávat svůj zisk svým "matkám" do zahraničí.  Není tak dávno co jsme uvažovali jinak. Devadesátá léta znamenala pro Českou Třebovou rozvoj bankovního sektoru, nyní  je tomu opačně. Po zrušení pobočky Komerční banky dojde k přestěhování a ke zmenšení pobočky spořitelny. Už nyní se po omezení pracovní doby ukazuje, že Česká spořitelna vlastně nestojí o přímý kontakt se svými klienty.  To všechno ta digitalizace....
A tak připomínkou spořitelny v Hýblově ulici pro další generace bude asi jen název ulice U Spořitelny. Kdyby to glosovali na Jabkancové pouti (kdyby bývala byla) tak by jistě žádali o přejmenování na "Ulici u bývalé spořitelny". (mm)
 
Skalický: Zrychlujeme testy na koronavirus v kraji

Laboratoře Pardubické a Orlickoústecké nemocnice získaly nové přístroje na testování covid-19. Nemocnice Pardubického kraje tak výrazně navýší kapacitu vyšetřovaných vzorků.
Nemocnice Pardubického kraje spustila tento týden v laboratoři Orlickoústecké nemocnice testování vzorků na přítomnost virů SARS-CoV-2 s pomocí nového systému. Díky tomu zvládne denně otestovat až 1000 vzorků. „Zatímco v Orlickoústecké nemocnici robot již funguje a byl zaškolen personál, v Pardubické nemocnici bude podobný systém o kapacitě až 1500 vzorků instalován a zprovozněn do konce týdne,“ vysvětluje Jiří Skalický, primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice, zastupitel Pardubického kraje a vedoucí projektu zvýšení efektivity pracovišť laboratorního komplementu.
„Jedná se o laboratorní roboty, respektive kompletní systém několika na sebe navazujících přístrojů. Ty dokážou velmi rychle zpracovat a připravit testované vzorky k dalšímu měření,“ dodává PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Nové testy umožňují rychlejší izolace nukleových kyselin, než je běžné u standardních PCR testů na SARS-CoV, což celé testování urychluje. Test samotný pak výsledky odhalí zhruba za hodinu a deset minut. Zároveň je bezpečný pro zdravotnický personál, neboť speciální transportní médium zajišťuje inhibici viru po odběru. „Nové testy byly vyvíjeny v českém prostředí ve spolupráci našich vědců a českých firem. Naše testování tak nebude závislé na dovozu chemikálií z Číny,“ uzavírá Skalický.

Poznámka. Bylo by ovšem žádoucí, aby se tyto proklamace staly také skutečností. Zkušenost z minulého týdne je jiná. Přestože v Ústí byl funkční nový přístroj tak po úterním dopoledním testu na covid  byly výsledky sděleny až třetí den ve čtvrtek odpoledne.  V tomto případě se tedy zrychlení nijak neprojevilo, naopak. Lidé, kteří jsou negativní, jsou při podezření zbytečně v karanténě se všemi důsledky pro své okolí, které tím vzniká. Takže doufejme, že to bude už od tohoto týdne jinak!

Městská knihovna nabízí rozvoz knih  

Jedná se o bezkontaktní rozvoz knih pro registrované čtenáře.
Objednání knih je možné přes formulář na stránkách knihovny https://moderniknihovna.cz/cs/sluzby/bezkontaktni-rozvoz-knih nebo telefonicky na tel. 732 756 827. Rozvoz bude probíhat v úterý a ve čtvrtek v časech mezi 9 až 11 a 16 až 18 hodinou v České Třebové, včetně částí Kozlov, Skuhrov a Svinná. Do okolních obcí dle domluvy v určeném termínu. Vracení knih je možné pouze do biblioboxů.  Další informace najdete na www.moderknihovna.cz
 
Budováním protipovodňových opatření trpí silnice v okolí Rybníka.
Kraj chce žádat Povodí Labe o příspěvek na opravy

Až do příštího roku by měly trvat práce na protipovodňových opatřeních na řece Třebovce, konkrétně v úseku Třebovice – Česká Třebová. S touto investicí Povodí Labe za 440 milionů korun souvisí také poškození příjezdových komunikací. O jejich opravě chce Pardubický kraj jednat ještě před dokončením stavby právě s investorem stavby.
„V září jsme jednali se starostou Rybníka o tom, že bude nutné po dokončení této velké investice opravit komunikaci, která nebyla připravena na těžkou nákladní dopravu mířící na stavbu. Stejně jako v případě poškozených silnic při stavbě dálnice D35 chceme na investorovi, kterým je v tomto případě Povodí Labe, uplatňovat spoluúčast na opravě komunikace,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj je pro tyto případy připraven, jelikož disponuje daty o stavu komunikace před zahájením stavebních prací. „Tento postup rozhodně není ojedinělý. Naše Správa a údržba silnic má jasné podklady o stavu silnice před zahájením prací a budeme mít i data po dokončení. Bude tedy jasné opotřebení při stavbě. Povodí Labe při zahájení prací přislíbilo, že s opravou silnice počítá. Věřím, že nebude problém se domluvit,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
 
Kraj pomůže novému mobilnímu hospici

Radní Pardubického kraje odsouhlasili příspěvek 100 tisíc korun pro nový mobilní hospic organizace Bílá holubice, který působí v regionu kolem Dolního Újezdu a poskytuje péči těžce nemocným a umírajícím pacientům a jejich rodinám.
„Péče o umírající v jejich domácím prostředí je velmi náročná a neobejde se bez potřebného zázemí. Proto jsme schválili finanční pomoc na pořízení automobilu, který je pro mobilní hospic naprosto nezbytný,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Mobilní hospic zahájil svou činnost od srpna letošního roku v okruhu 30 kilometrů od Dolního Újezdu u Litomyšle.  Jeho tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník a duchovní. Službu poskytují 24 hodin 7 dní v týdnu. Mají také bezplatnou půjčovnu zdravotních pomůcek pro klienty v terminální fázi onemocnění.  Podrobnosti najdete na www.hospicholubice.cz
 
NOVOROČNÍ ANDRLŮV CHLUM PO DVAADVACÁTÉ

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v pátek 1. ledna 2021 dvacátý druhý ročník NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA ANDRLŮV CHLUM. Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou krasavicí“ od 11 do 18 hodin.
Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá rok 2021. Vám jistě menší mrazivé vydýchnutí přijde vhod. Pamětním diplomem budou odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i mototuristé. Na dvaceti předchozích ročnících se prezentovalo celkem 20676 milovníků zimní přírody.  Za posledních sedmnáct let jsme v akci „Novoroční čtyřlístek“ přispěli potřebným občanům částkou 68035 Kč. Akce probíhá za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí.
O svoji Hvězdu na Andrlově chlumu pečují ústečtí turisté již 29 let, mezi českými odbory je to zcela výjimečné!
PŘIJĎTE POBEJT. Milan Richter
Možnost pořádání akce závisí na uvolnění současných omezujících opatření. Lze očekávat, že  se bude moci v nějaké formě uskutečnit. Jak je zřejmé ze zveřejněného textu, tak budou i letos na Nový rok ústečtí turisté připraveni.
 
Šílenec s kamionem v Podbranské ulici

Bylo to včera večer po 19. hodině, když klid Podbranské ulice narušil  "nadupaný" kamion ČSAD Uherské hradiště, projel kolem Kapounova mlýna  jednosměrkou (nyní v protisměru) až na křižovatku s ulicí Chmelnice aby zjistil, že se dál už skutečně nedostane. A tak tam začal s couváním, což se mu nakonec podařilo, aby se mohl vrátit.  Spadl do pasti, nevěřil tomu, že jede do slepé ulice..... Taky je vidět jak zrádné je naše dopravní značení, informace z GPS modulů atd. Letos jsme měli snad nejbohatší objížďkový rok. Fotografie jsou tmavé, ale šílence ukazují jasně....