Českotřebovský deník 323/2020 (12/11)
Nové video Českotřebovského deníku: Vzpomínky na Jabkancovou pouť I.

   Plná velikost vide ZDE
Amatérské záběry, fotografie a zvukové záznamy z dění a vystoupení dokumentovaných v dnešních archivech dávají obrázek o tom, jak se lišily první ročníky Jabkancové pouti pořádané v naprosto amatérských sousedských podmínkách tehdejším občanským výborem U kostelíčka. Video připomene osobnosti hlavních aktérů Jabkancové pouti v letech 1960 - 1989. Osobní vzpomínku přidává Vladislav Zoubek, který jako harmonikář prošel Jabkancovou poutí od samotného začátku do současnosti. Českotřebovský deník připravuje i pokračování - 2. díl vzpomínek, ve kterém bude ohlédnutí za Jabkancovými poutěmi v letech 1990 - 2019. Měly společné to, že pouťový program se odehrává dole před chalupou U Kateřiny a podmínky pro pouť s jsou podstatně příznivější. Právě v těchto letech dosáhla českotřebovský Jabkancová pouť největšího rozmachu a stala se známou v širokém regionu. Základy však byly dány dávno před tím, v letech, na které vzpomínáme v tomto prvním díle vzpomínek....
 
Kulturní centrum informuje o náhradních termínech odložených akcí

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ :
Upozorňujeme návštěvníky, že Divadelní předplatné JARO 2021 nebudeme vyhlašovat, jelikož je nutné uskutečnit přesunutá představení.
 
Náhradní termíny za Jaro 2020:
Plný kapsy šutrů - 29.4. 2021
Čapek -  10.2. 2021
Skleněný strop  - 4.2. 2021
Smím prosit?  1. 2. 2021
 
Náhradní termíny za Podzim 2020:
Vzhůru dolů - 30.3. 2021
Rebelky ( náhradní představení za Šašek a syn) - 23.2. 2021
DP Bonus - I muži mají své dny - 15.1. 2021
 
Další sjednané náhradní termíny:
Karel Plíhal - 16.3. 2021
KPH 19/20 - Kalliope Trio Prague - 5.1. 2021   O ostatních termínech zatím jednáme.

Tichý asfalt v Podbranské mít nebudeme

V souvislosti s informací o tom, že na nov rekonstruované silnici II/315 byl v v intravilánech Skuhrova a v Lanškrouně položen také tichý gumoasfaltový kryt silnice se objevily dotazy, jak je tato otázka řešena při rekonstrukci silnice III/31512 v České Třebové v Hýblově a Podbranské ulici. S dotazem jsem se obrátil na Pardubický kraj, který je investorem této investiční akce.
"Dosud byly tzv. tichý kryt, který je finančně podstatně více náročný, používám jen na silnicích II., třídy v případech, kdy investice byla podpořena dotací SFDI, tedy např. loni na rekonstrukci Litomyšlské ulice. Rekonstrukce mostu a komunikace v ulicích Hýblova a Podbranská je prováděna bez dotace z vlastních prostředků Pardubického kraje a jde o silnici III. třídy. Navíc jde o úsek, kde se nepředpokládá vyšší rychlost vozidel. Efekt snížení  hluku z dopravy (cca o dB) se projevuje zejména při rychlostech nad 40 km/h. To jsou důvody, proč se na této trase již v projektu s s tzv. tichým asfaltem nepočítalo," vysvětlil hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj dokončí tuto investici  a další pokračování rekonstrukce Lidické ulice závisí na omezených finančních možnostech Pardubického kraje. Vládní restrikce krajské rozpočty zasáhly velkou silou a důsledkem toho bude právě omezení těch investic, které nemají zajištěnou dotaci ze SFDI nebo EU. Zejména jde o silnice III. tříd. Při hodnocení silnic v našem městě byl navíc hodnocen stav Lidické ulice jako lepší než např. ulice Kubelkovy, která je také krajskou silnicí III. třídy. Pardubický kraj by proto preferoval v této situaci jako naléhavější rekonstrukci ulice Kubelkovy. Tato komunikace byla v předchozích letech využívána při opravě I/14 jako objížďková trasa a její stav v současné době  velkou opravu rozhodně vyžaduje. Navíc i zde by souběžně město mohlo realizovat potřebnou investici na kanalizačním řadu (s případným vložením přívodu vody pro Peklák). To by umožnilo "zabít dvě mouchy jednou ranou".
Právě dnes 12.11. 2020 je na webu města informace o stavebním povolení na stavbu dešťové kanalizace jako vodního díla, které má být součástí stavby rekonstrukce III/31512 na Lidické ulici. Je zřejmé, že povolení bylo vydáno, ale to ještě neznamená, že se stavba uskuteční jako samostatná, protože  investice závisí na finančních možnostech Pardubického kraje. Projektová dokumentace je připravena a nyní i na dešťovou kanalizaci. Případě zařazení  této investice do finančního plánu, tedy bude již možné rychle zajistit výběr dodavatele pro realizaci díla. Zatím však o rekonstrukci Lidické ulice rozhodnuto nebylo. (mm)  

Nový kalendář Martina Šebely a nakladatelství OFTIS v prodeji

Je to dárek, který neobjednáte nikde na ALZA.CZ, ale musíte pro něho buď do knihkupectví Paseka nebo papírnictví paní Machové. Je k dostání za stejnou cenu jako v roce loňském.   Toulky historií města jako týdenní  kalendář vydává OFTIS pro Českou Třebovou již od roku 2007,    tvoří takový ucelenou sérii, která se dále doplňuje z nevysychající studnice v archivu Martina Šebely vždy s krátkým komentováním uvedených obrázků....
 
Autobusy budou jezdit od 18. listopadu v běžném režimu 

V souvislosti s návratem části žáků do školních lavic obnovuje Pardubický kraj na svém území standardní rozsah autobusové dopravy s platností od 18. listopadu. V návaznosti na přijatá vládní opatření funguje v kraji od 26. října letní prázdninový provoz. Rozsah železniční přepravy zůstává nezměněn. Na žádost Dolnoslezského vojvodství jsou však nově zrušeny přímé spoje Praha – Wroclaw a přeshraniční osobní vlaky Lichkov – Międzylesie.
„Při zavedení redukce spojů jsme slíbili, že při návratu byť jen části žáků do lavic obnovíme rozsah autobusové dopravy na standardní úroveň. I když se jedná pouze o první a druhé třídy, tak musíme dětem zajistit možnost dopravy do škol a ze školy,“ uvedl náměstek hejtman pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš. „Pokud by se situace změnila a vláda přehodnotila svůj postup, budeme i my reagovat zachováním letního provozu. Pevně věřím, že k tomu však nedojde,“ doplnil Kortyš.
V oblasti železniční dopravy zůstává v platnosti upravený jízdní řád s redukcí některých spojů. Nově však na žádost polského Dolnoslezského vojvodství v návaznosti na tamní situaci došlo ke zrušení přímých spojů na trati Praha – Wroclav a přeshraničních osobních vlaků Lichkov – Międzylesie.
 
Kraj podpořil těžbu kůrovcového dřeva 

Rada Pardubického kraje schválila ve druhé etapě 42 žádostí o dotace na těžbu kůrovcového dřeva. Dalších sedm bude schvalovat krajské zastupitelstvo. Celkem se jedná o podporu ve výši 2,7 milionů korun. V první etapě bylo schváleno 18 žádostí a vyplaceno 508 tisíc korun. Díky této podpoře bylo vytěženo více jak 15 tisíc metrů krychlových napadeného dřeva.
„Situace v Pardubickém kraji v oblasti šíření kůrovce není kritická. Přesto však věnujeme maximum úsilí na těžbu napadeného dřeva, abychom udrželi naše lesy v pořádku. V letošním roce se díky dotačnímu titulu Pardubického kraje podařilo vytěžit víc než patnáct tisíc metrů krychlových napadeného dřeva. Celkem jsme projednali 67 žádostí v celkovém finančním objemu 3,2 milionů korun, z nichž sedm bude ještě projednávat zastupitelstvo,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Finanční podpora na těžbu kůrovcových stromů byla určena sazbou na technickou jednotku, která je  200kč/m3 a byla určena majitelům lesů do výměry 50 hektarů. „Právě drobní vlastníci jsou ti, kteří potřebují naši pomoc, jelikož mají na současném trhu problémy,“ řekl radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. Ten ujistil, že podpora kraje bude pokračovat i v příštím roce. „Žádosti budeme přijímat od 1. ledna do 30. září. Osobně bych byl rád, aby se přihlásilo co nejvíce majitelů lesů, neboť včasný odvoz dřeva z lesa může zásadně zamezit šíření kůrovce,“ sdělil Miroslav Krčil.

Informace o provozu škol od 18. listopadu   materiál najdete ZDE