Českotřebovský deník 325/2020 (13/11)
Jsou poničené stromy na sídlišti důsledkem války o nová parkovací místa ?

Existují indicie, že nově zasázené stromy na sídlišti Trávník poblíž domů 1895 a 1896 jsou jistým způsobem důsledkem války o rozšíření parkovacích ploch na sídlišti. Právě ty vysázené stromky mohly tomuto záměru, který se již loni zrodil v hlavách některých sousedů,  zabránit. Na místě těchto stromků rostly dříve jeřáby, které postupně uschnuly, a proto musely být pokáceny. Na jejich místě město realizovalo novou výsadbu malokorunných  okrasných jabloní (přesně podle zákona).  To se však dle  zjištění Českotřebovského deníku  nezamlouvalo sousedům, kteří již před časem požadovali  zmenšit zelenou plochu a rozšířit možnosti parkování. Diskuzi na toto téma mají zdokumentovanou jistě nejen na odboru životního prostředí, ale i dalších odborech MěÚ. Nepřátelé nově zasazených stromků mají tedy jasnou motivaci: zabránit  tomu, aby zde stromky rostly a to za každou cenu. Zasázení stromků tak někteří z nich považují za agresi města do "jejich hájemství" (možná i vyhlášení války?) a odnesly to zmíněné stromy. Nyní jde o to, kdo tuto "válku" vyhraje. Poničení stromků je hnusný vandalský čin, který by měl být potrestán. Ukazuje se, že podle některých indicií nevznikl náhodně a bezdůvodně, ale ze msty.
Co s tím?  Za férové považuji nejdříve omluvit se, nahradit vzniklou škodu a pak může být nové jednání. Jen tak lze dosáhnout nějakého výsledku nebo kompromisu. Poničením stromků, které za nic nemohou, k tomu cesta nevede. Budou vysazeny nové stromy a budou jistě dobře hlídané. Podněty k rozšíření parkovišť na Trávníků  byly projednány v dopravní komisi a řeší se. Na sídlišti, kde je málo parkovacích míst, bude v příštím roce postupně nastolen jiný pořádek. Připomeňme také, že parkovací místa zde bydlícím občanům nepatří, to bude až když je budou mít zaplacena. A ani pak nebude možné celý Trávník vyčlenit pouze pro rezidenty. (mm)

Na tom našem mostě, pracuje se....

Nový most i jeho zakotvení do prostoru v jeho okolí se již rýsuje. Na rozdíl od starého mostu je daleko tenčí, má zcela jiné řešení nosných prvků. Bude mít poměrně široké chodníky, kovové zábradlí navazující na obdobné řešení na obou březích řeky. Připomeňme si jen, že právě před rokem zde postavili provizorní most. To nejhorší období snad už máme za sebou, věřme, že počasí o zbývajících podzimních dnech umožní vše dokončit tak, aby se provizorium mohlo zase zbourat, dokončit okolí, obnovit průchod parkem, zprůjezdnit Podbranskou ulici...

Kalendáře Martina Šebely jsou vlastně učebnicí místní historie. Už 15 let  

Jak kalendář vznikl. 
 "V roce 2006 jsem byl osloven vydavatelstvím Oftis, Ústí nad Orlicí, které vydávalo obdobné kalendáře jiným městům a někde zjistili, že se věnuji historii,  že by rádi vydali i takový kalendář pro Českou Třebovou. Zda bych byl ochoten a schopen ho udělat. Tak jsem na nabídku kývl a tím začala naše vzájemná spolupráce. Kalendář pro rok 2007 měl úspěch a tak postupně vznikají další. Letos tedy již vychází 15. kalendář na rok 2021. To byly začátky vzniku českotřebovských kalendářů a mé spolupráce s vydavatelstvím Oftis."
Kde kalendář koupíte:  Knihkupectví KOSMAS (dříve Paseka), trafika paní Vlasty Machové v Litomyšlské ulici a také v prodejně potravin DAS Jarmily Dlouhé v ulici Sadové. Cena je stejná jako v roce loňském! (mm)
 
Parkování v Litomyšli od ledna 2021 trochu jinak  - podívejte se jak

Podobně jako v našem městě vytváříme systém pro parkování, řeší  tento problém také v Litomyšli. Mají  asi roční náskok, pro příští rok podmínky upravují. Podmínky pro parkování v Litomyšli uvádím na tomto odkazu ZDE. Stojí za to si je porovnat s naším ceníkem, který máme stanoven schváleným nařízením rady města - na tomto odkazu ZDE.
Ceník u nás máme mírnější a také jednodušší, je zde snaha o co nejméně výjimek. Chybí nám např. institut známky na krátkodobý (dvouhodinový) parking, který by umožňoval zaparkovat v zóně např. občanům, kteří zde nebydlí a jezdí sem např. na opakovanou návštěvu. Známka je platná jen s nastavenými parkovacími hodinami, se kterými se dle ceníku nesmí po nastavení manipulovat. To se ovšem těžko kontroluje a zřejmě to tedy nebude nejšťastnější způsob řešení. Možná by to bylo lepší spojit s přihlášením v nějaké mobilní aplikaci.
U nás bude takové situace nutné vyřešit v další etapě, až bude regulované i parkování na sídlištích.
Sídliště (Trávník, Lhotka, Křib) prostě nelze uzavřít pouze pro parkování rezidentů a podobně by tato zásada měla platit i nyní v poměrně rozsáhlé zóně kolem vlakového nádraží, nyní vyčleněné jen pro rezidenty. Zde jsou vlastně  pro návštěvy jen 3 lokality a to u pošty, u Kulturního centra a ZŠ Nádražní, což se mi zdá málo, další možnosti pak až za hranicemi zóny. Např. na Vinohrady návštěvy přijet a parkovat nikde nemohou, nařízení rady města to neumožňuje. A mohou to přece být návštěvy nutné a opakované (dohledy nad nemocnými dětmi či seniory, nákupy atd.), ale systém s nimi prostě nepočítá.... (mm)
 
Kraj může přijít až o miliardu korun

Asociace krajů České republiky schválila usnesení, kterými se vymezuje proti několika vládním rozhodnutím z posledních týdnů. Tato opatření budou mít zásadní vliv na rozpočty krajů, měst a obcí. V případě Pardubického kraje by mohl být propad až v hodnotě jedné miliardy korun.
Obcím a krajům hrozí enormní propady daňových příjmů, které mohou způsobit pokles objemu jejich rozpočtů až o dvacet procent oproti původním předpokladům. Na úrovni kraje není ohrožena jen dotační politika pro obce, neziskovky, sportovce, kulturu, hasiče, ale i investiční politika včetně dlouho avizovaných velkých projektů. Na ty by při schválení daňového balíčku bez kompenzací pro samosprávy již finanční prostředky nezbyly,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Propad rozpočtu Pardubického kraje způsobený ekonomickým cyklem a schvalováním vládních opatření je oproti očekávání prozatím přibližně 700 milionů korun. Schválení zrušení superhrubé mzdy bez kompenzací pro samosprávy je propadem o dalších 380 milionů. V roce 2021 tak kraj oproti predikci ministerstva financí ze září 2019, kdy se očekával příjem pro náš kraj přibližně 4,7 miliardy korun, můžeme obdržet "pouze" 3,66 miliardy korun,“ řekl hejtman Netolický.
Hejtman také avizoval, že z důvodu stávající dramatické situace bude na pondělí 16. listopadu svoláno jednání krajské rady a s vysokou pravděpodobností také zastupitelstvo kraje.
 
Rehabilitační ústav Brandýs se chystá na reakreditaci 

Náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková se od svého nástupu postupně seznamuje s řediteli nemocnic a dalších zdravotnických organizací Pardubického kraje. Tentokrát zamířila do Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí za ředitelkou Světlanou Jeřábkovou. Ústav patří dlouhodobě k velmi úspěšným a vyhledávaným zařízením.
„Jsem hrdá na to, že máme v kraji takové špičkové zařízení, kde se na vysoké úrovni věnují pacientům s poruchami hybnosti, pacientům po prodělaných cévních mozkových příhodách a po úrazech. Pardubický kraj svůj rehabilitační ústav soustavně rozvíjí, ať už po stránce potřebného zázemí či po stránce přístrojového vybavení,“ uvedla Michaela Matoušková.
Připomněla, že v rehabilitačním ústavu byla díky ochotě a rychlému jednání Světlany Jeřábkové už na začátku listopadu vyčleněna lůžka pro případné přemístění pacientů s onemocněním Covid-19, kteří nemohou být v domácí péči a současně nebudou potřebovat hospitalizaci přímo v nemocnici, na akutních lůžkách. „Do takto určeného lůžkového fondu jsme vyčlenili 80 míst, 55 lůžek pro pacienty v hlavní budově covid negativních a 25 pro pozitivní pacienty s prokázaným onemocněním CovId-19 v parkpavilonu. V současné době je u nás umístěno sedm takových pacientů a jsou odděleni od ostatního provozu. Oddělen je i ošetřovatelský personál včetně ošetřující lékařky, fyzioterapeuta, a vyčleněny jsou i přístupové cesty,“ uvedla ředitelka Světlana Jeřábková a dodala: „Celý ústav je také v pravidelných intervalech dezinfikován prostorovou dezinfekcí a vstup do hlavní budovy je zajištěn termokamerou.“
„Jsem ráda, že se paní ředitelce Jeřábkové krátce po nástupu do funkce na jaře 2019 podařilo stabilizovat zdejší personální situaci. Těší mě, že tato zkušená odbornice. která má za sebou desítky let v ošetřovatelské péči v Orlickoústecké i Litomyšlské nemocnici a která rovněž působila jako ředitelka pro ošetřovatelskou péči v Nemocnici Pardubického kraje, může všechny nabyté zkušenosti zúročit právě zde. Je evidentní, že v ústavu mezi zaměstnanci panuje důvěra a příjemná atmosféra,“ uvedla Michaela Matoušková, pro níž je vztah a komunikace se zaměstnanci základem úspěšného vztahu k pacientům a klientům.
Pardubický kraj se neustále stará o výborné zázemí a přístrojové vybavení pro léčbu klientů. Po zprovoznění rehabilitačního bazénu za 28 milionů korun a modernizaci pracoviště vodoléčby za 12 milionů korun obdržel Rehabilitační ústav v Brandýse nad Orlicí dva významné pomocníky, kteří personálu významně pomáhají s rehabilitací pacientů. Jedná se opravdu o špičkové přístroje - roboticky asistovanou rukavici a antigravitační chodník pro nácvik chůze, který je nejmodernějším zařízením tohoto druhu v České republice.
Rehabilitační ústav čeká v dohledné době reakreditace, tedy opětné prověření kvality péče. Takzvané předakreditační šetření už zde mají úspěšně za sebou. Auditoři Spojené akreditační komise vzhledem k současným opatřením v souvislosti s koronavirovou nákazou doporučili odložení akreditace o tři měsíce.
 
Zdravka ve Svitavách dostává novou fasádu 

V rámci Operačního programu Životní prostředí patří Pardubický kraj mezi úspěšné žadatele na zajištění energeticky úsporných opatření na svých budovách. Jedním z případů je nyní Střední zdravotnická škola ve Svitavách. Zde budou v brzké době dokončeny práce na zateplení fasády, výměně oken, dveří a střechy. Celkové náklady činí 17,9 milionu korun včetně daně.
Svitavská zdravotnická škola patří mezi jeden z řady projektů, se kterým jsme uspěli v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci energeticky úsporných opatřeních na našich budovách. V tomto případě se jedná o zateplení fasády, avšak s výjimkou neorenesanční fasády směřující do ulice, dále pak o výměnu oken, dveří, střešní krytiny včetně sanace krovu, instalace nových střešních výlezů a nového hromosvodu. Tomuto projektu za necelých 18 milionů korun včetně daně předcházelo odvlhčení budovy školy,“ uvedl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a evropských fondů Ladislav Valtr.
 
Velebný & Kulda aktuálně