Českotřebovský deník 336/2020 (24/11)
Hýblova i Podbranská mají nové dopravní značení

Zatím jde o značení vodorovné, které dnes odborná firma "Dopravní značení Svoboda" namalovala v celé délce rekonstruované silnice.  Ještě nejsou osazeny sloupy veřejného osvětlení a svislé dopravní značení, na budoucích chodnících se stále pracuje. Není dořešena křižovatka s jednosměrnou částí ulice Lidické. Vozidla stále jezdí  přes provizorní most. Ulice Klácelova je však průjezdná  ve směru na Chmelnici a také ve směru k bývalému Kapounovu mlýnu.  Zprovoznění dolní části Hýblovy ulice by už nic moc nemuselo bránit. Bylo to také slíbeno...Pohled na snímky připravené komunikace mi dělá ale radost. Nakonec to vše šlo lépe než jsem očekával.  Když si vzpomenu, že velmi nedávno byla na křižovatce u Winklerů taková velikánská díra...   Více fotografií ZDE 

Objednané knihy lze v knihovně převzít přes výdejní okénko

Městská knihovna může mít dle nařízení vlády výdejní okénko. Vedle rozvozu knih, který již běží delší dobu, funguje výdej předem objednaných knih přes okénko, a to jak ve městě, tak i na pobočce Parník v uvedený čas. Další informace o nabízené službě se dozvíte zde https://moderniknihovna.cz/cs/component/content/article/45-informace/provozni-sdeleni/911-vydej-objednanych-knih-pres-okenko?Itemid=100144
 

Ve středu do divadla! A můžete u toho dokonce zůstat doma v bačkorách!

Kulturní centrum vysílá na svém youtube kanálu pravidelně vždy ve středu, v pátek večer od 20 hodin a v sobotu dopoledne.  A všechno je zadarmo!! Nejbližší vysílání je
25. listopadu 2020 20:00 - DS HÝBL - Podskalák - https://youtu.be/fzD15uWv7AI
27. listopadu 2020 20:00 - TRIARIUS - Kočár do Vídně - https://youtu.be/_MmowsXXPS4
28. listopadu 2020 9:00 - Pohádka DDM KNOFLÍČEK - Ať žijí duchové - 
https://youtu.be/gwf9vZvWNSw

Havarijní údržba stromů v lesíku u garáží v Benátkách

Práv ě jsem projížděl, nedalo mi to, abych nezastavil a neudělal fotku. Sám bych tam asi nevylezl. "Pro každého to není", říkali chlapi s pilou "tam nahoře." Dělali svou práci profesionálně.....

Burza škol se uskutečnila ve virtuálním prostoru a s úspěchem  

Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů by se za normálních okolností konala na velké výstavní ploše. Letos však z důvodu vládních nařízení nebyl tento způsob možný. Krajská hospodářská komora, která byla organizátorem akce, přistoupila na nestandardní řešení. Díky žákům ze školy Delta v Pardubicích se mohla akce konat ve virtuálním prostoru a to za podpory Pardubického kraje. 
„Oceňuji snahu propojit žáky základních škol se středními školami, a také se zaměstnavateli v době, která osobním setkáním nepřeje. Počet unikátních návštěvníků v době přehlídky byl 1099. Tak velký zájem je jistě pozitivní. Děkuji všem, kteří přispěli ke zdárnému konání akce a studentům školy Delta za vytvoření webových stránek, na kterých se akce konala,“ sdělil radní pro oblast školství Josef Kozel.
Jednou ze škol, která se se burzy účastnila, byla i Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. „Přivítali jsme možnost prezentace, i když jsme se museli naučit technické postupy. Z hlediska propagace jsou tyto akce důležité, ale prohlídku školy a rozmluvu z očí do očí nahradit nemohou,“ řekla ředitelka zdravotnické školy Zdeňka Hrochová. Ta spolu se svými kolegy nejčastěji odpovídala na otázky týkající se odbornosti sester, spolupráci s nemocnicí nebo na rozvrh hodin, přijímačky a praktickou výuku.
Přehlídky škol se zúčastnilo 20. listopadu 43 středních škol a učilišť. Dále jeden zaměstnavatel a Úřad práce České republiky. Webové stránky https://burzaskol.online.cz  vytvořili žáci pardubické školy Delta.
„Chceme v tomto formátu pokračovat a jsme připraveni dále rozvíjet online prezentaci škol a zaměstnavatelů, a tím je propojit. V následujícím roce využijeme synergii, kterou přináší standardní prezentace a virtuální prostor,“ informovala ředitelka Krajské hospodářské komory Padubického kraje Eva Malinová.
 
Kraj míří k přípravě provizorního rozpočtu roku 2021

V souvislosti se zrušením superhrubé mzdy a dalším prohloubením propadů v rozpočtech samospráv připravuje Pardubický kraj na rok 2021 pravidla rozpočtového provizoria. S tím souvisí také prozatímní zastavení vyhlášení dotačních titulů kraje do doby, než bude schválen řádný rozpočet kraje.
„Finanční situace samospráv nikdy nebyla v takové nejistotě jako v letošním roce. Kromě přímých dopadů koronavirové pandemie na daňové příjmy se musíme vypořádat s daňovým balíčkem a zrušením superhrubé mzdy, která je sama osobě nesmyslná. Dopad jejího zrušení je obrovský. Stát z mého pohledu dopady zvládne. Obce a kraje nikoliv. Předpokládaný dopad je až osm miliard na kraje a až 25 miliard na samosprávné obce,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Z těchto důvodů a pokračování debat nemůžeme připravit krajský rozpočet, protože nemůžeme vycházet z reálných dat. Proto budeme jednat o pravidlech rozpočtového provizoria, což jsem kolegům na pondělním jednání krajské rady navrhl a kolegové, mezi kterými jsou také starostové obcí, návrh plně podporují,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že z tohoto důvodu bude na 30. listopadu svoláno mimořádné jednání krajské rady.
Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření kraje v případě, že není před 1. lednem schválen krajský rozpočet. Pravidla jsou zpracovávána v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tak aby byla zajištěna plynulost hospodaření kraje.
Vzhledem k tomu, že nebude jasný objem rozpočtu, se kterým bude kraj hospodařit v příštím roce, rozhodli krajští radní o pozastavení vyhlášení dotačních titulů na rok 2021. „Do doby, než budeme mít schválený rozpočet kraje, nemůžeme zodpovědně nastavit dotační politiku směrem k území. Budeme však jednat o dotacích, které jsou nezbytné pro provoz se zohledněním dílčích poklesů výše dotace. Jedná se například o dotace na provozování senior dopravy, venkovské prodejny, fungování sportovních klubů či knihoven. Jakmile budeme moci sestavit rozpočet a budeme znát jeho parametry, můžeme vyhlásit dotační tituly k pololetí roku 2021 s případným proplacením zpětně za první pololetí,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
Přijeďte k nám pomoci sestavit rozpočet! 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který má ve své gesci oblast financí a rozpočtu, vyzval premiéra Andreje Babiše, aby přijel krajské radě pomoci sestavit rozpočet na rok 2021. Hejtman tak reaguje na propady v příjmech samospráv, které mohou dosáhnout až 25 procent oproti původním předpokladům. To může mít kromě omezení dotační politiky vliv také na připravované velké investice.
„Premiéra Andreje Babiše jsem kontaktoval již v pátek prostřednictvím SMS zprávy a v pondělí jsem jej oficiálně pozval do našeho kraje, aby nám pomohl sestavit krajský rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na léta následující. Pan premiér k mému překvapení opět na tiskové konferenci zmínil, že kraje nejsou fér a peněz mají dost. Rád pana premiéra seznámím s realitou a budu se těšit na rady, doporučení a podněty, jak máme s kolegy postupovat. My nemáme kouzelný proutek a neumíme čarovat. Rádi si počkáme a necháme si poradit, kde zdroje vykouzlit. Za nás plně garantuji věcné jednání a přátelskou atmosféru,“ uvedl hejtman Martin Netolický k dopisu.
V něm popisuje aktuální finanční situaci Pardubického kraje. „Predikce Ministerstva financí ze září loňského roku počítala na letošní rok pro náš kraj s daňovými příjmy 4,7 miliardy korun. Upravená predikce z listopadu pak již 4,1 miliardy. Při započtení zrušení superhrubé mzdy bez náhrady pro obce a kraje bude částka činit pouze 3,4 až 3,5 miliardy korun. To je oproti předpokladům pokles o 1,2 miliardy jen pro letošní rok,“ napsal hejtman, který v tomto kontextu zmínil nezbytnost doplnění daňového balíčku kompenzacemi pro územní samosprávné celky. „Pokud se má naše země ze stávající krize proinvestovat a maximálně udržet spotřebu vládního sektoru, aby dopad na HDP byl co možná nejmenší, tak se bez kompenzací neobejdeme,“ doplnil hejtman. Celý dopis ZDE
 
Pardubický kraj se chystá využít evropské projekty

Rada Pardubického kraje v pondělí diskutovala připravenost na čerpání evropských fondů pro programové období 2021 – 2027. V tuto chvíli je v zásobníku 171 projektů v celkovém finančním objemu 12 miliard korun. Vzhledem ke stávající finanční situaci obcí, měst a krajů je však otázkou jejich spolufinancování. Bez kompenzací budou ohrožen nejen vlastní investice, ale i ty evropské.
„Pro programové období 2021+ jsme nyní aktualizovali databázi připravovaných projektů. V tuto chvíli máme 171 projektů v celkovém objemu 12 miliard korun. Největší objem, a to téměř 4,2 miliardy korun připadá na oblast zdravotnictví, 3,8 miliardy máme v oblasti dopravy. Nejvíce projektů, konkrétně 67, v celkové předpokládané hodnotě 1,8 miliardy máme v oblasti školství. Co se týče dispozice vhodných záměrů, budeme dobře připraveni. Vzhledem k aktuální nejistotě výhledu veřejných financí je však samozřejmě otázkou, do jaké míry budou samosprávy schopny projekty předfinancovat a spolufinancovat,“ sdělil krajský radní pro evropské fondy, regionální rozvoj a inovace Ladislav Valtr.
Diskuse o finálních parametrech programového období 2021 – 2027 stále nebyly uzavřeny. „V tuto chvíli máme poslední aktuální informace, že došlo ke snížení alokace pro Českou republiku na 488 miliard korun. Míra spolufinancování ze strukturálních fondů zůstává pro náš kraj 85 procent s tím, že neznáme výši konfinancování ze státního rozpočtu. I přes zpoždění v procesu přípravy potřebných dokumentů začne nové programové období 1. ledna s tím, že od tohoto termínu bude možno zpětně uplatnit uznatelné výdaje projektů. Samotné vyhlášení výzev se předpokládá ve druhé polovině příštího roku,“ řekl hejtman Martin Netolický, který má v krajské radě na starosti finance a rozpočet. Ten se musí vypořádat s dalšími propady v příjmové stránce v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy bez kompenzací pro samosprávy. To může mít následky také do čerpání evropských fondů. „Nikdo nemůže říci, že by náš kraj nebyl na příští programové období připraven. Čerpání fondů však závisí na finanční situaci krajů, měst a obcí, protože u všech projektů musíme doložit vlastní zdroje. Bez kompenzací a se stávajícími propady daňových příjmů můžeme jednoznačně zapomenout nejen na vlastní investice, ale i na ty evropské,“ doplnil hejtman Netolický.