Českotřebovský deník 337/2020 (25/11)
Budeme mít ve Třebové (další) sochu sv. Kateřiny?  

25. listopadu má svátek Kateřina.  To je právě dnes. Sv. Kateřině Alexandrijské je zasvěcena naše rotunda, nejstarší stavební památka  východních Čech. S myšlenkou vztyčit právě v areálu rotundy sochu sv. Kateřiny přišel umělecký kovář František Bečka a to již  před řadou let. Je českotřebovským rodákem (bydlel v Chorinově ulici)  a pro svoje rodné město by chtěl vytvořit něco, co by potvrdilo jeho blízký vztah, něco, co se dotýká historie.  Své práce má František Bečka v našem okolí: v Dlouhé Třebové sochu sv. Prokopa, v Libchavách sochu sv. Václava,  v Řetové na obecním hřbitově sochu Máří Magdalény a  také první originál kovaných slunečních hodin  (další pak postavil v italském města Massa Martana, které bylo jeden čas družebním městem Ústí nad Orlicí).  Má i další zajímavé práce, výčet by byl hodně dlouhý. Připomeňme v českotřebovské Javorce zhotovení repliky reliéfu Mistra Jana Husa v roce 2006.
Dnes, když je právě svátek sv. Kateřiny jsem dostal od Františka Bečky návrh na sochu, která by podle jeho vyjádření mohla stát v areálu rotundy právě na místě nedávno zbourané lípy  poblíž vchodu do rotundy  Návrh  na sochu má již několik doporučení a dnes byl také předložen starostce města Magdaléně Peterkové.
Vyřešit tento úkol nelze ze dne na den, do toho bude mluvit více lidí, takže rozhodně není nic schváleno ani vyřešeno. Nebude to jistě tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Pomineme-li nutné schválení památkářů, je třeba možnost umístění sochy  zakomponovat do architektonického řešení toho prestižního prostoru. A neméně významná je i stránka finanční, s návrhem přichází František Bečka právě v době, kdy město hledá  všechny možné úspory a nemá na rozhazování a vymýšlení dalších nových položek. Jistě je možné uvažovat o vyřešení problému s pomocí dotací, ale pokud je "slyšet" pláč nad sestavováním rozpočtu, tak především z Pardubického kraje, který vyhlášení dotačních titulů skutečně zvažuje, vždyť je na vážkách i dlouho připravovaný a důležitý projekt na dostavbu krajské nemocnice. Pro prosazení sochy jako díla  Františka Bečky  hovoří pak fakt, že Františkovi bude příští rok sedmdesát a tak by mohla být právě sv. Kateřina  významnou prací na závěr jeho umělecké kariéry... (mm)
Na obrázku návrh na sochu konzultovaný na vikariátu i českotřebovské radnici. Socha sv. Kateřiny stojí ve své kamenné podobě před kostelem sv. Jakuba vlevo od hlavního schodiště. Do roku 1940 stála na mostě přes Třebovku. 
 
KULÍŠEK děkuje 

Blíží se konec roku a při této příležitosti bychom za dětskou skupinu rádi poděkovali celému kolektivu školní jídelny VDA, jídelny ZŠ Habrmanova a všem těm, kteří nám v průběhu roku pomáhali. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Renatě Wiesnerové za kvalitní a obětavou práci v nelehkém roce 2020. Díky jejímu starostlivému přístupu a dlouholetým zkušenostem se děti do skupinky těší a dělají pokroky. Rádi bychom poděkovali také těm rodičům, kteří s námi úzce spolupracují a otevřeně s námi komunikují v zájmu péče a výchovy svých dětí. Pro nové rodiče připomínáme, že dětská skupina přijímá děti starší 2 let v průběhu celého kalendářního roku. Více na  www.mala-skolka.cz , 776056801, 777933833.
Mgr.Pavel Saqua, Jana Saqua Kupská
 
Snížená daňová výtěžnost  nás vrátí o řadu let zpátky,
na větší investice budeme muset dlouho čekat

Pokud senátoři nezasáhnou a nevrátí do poslanecké sněmovny schválené návrhy tak města a obce hodně zchudnou. Podle zveřejněného propočtu Svazu měst a obcí se nás snížený rozpočet vrátí na úroveň roku  2015 ovšem s tím, že cenová a platová úroveň bude aktuálně jinde. Za stejné peníze jako v roce 2013 pořídíme daleko méně. Můžeme si klást požadavky co všechno bychom, chtěli pořídit a poukazovat na možné dotace, ale nebudeme je mít z čeho dofinancovat. Každá dotace počítá se spoluúčastí města to  ve velké míře. Budeme muset šetřit i na provozních výdajích, omezovat zbytečné mandatorní výdaje a  znovu prodiskutovat, jak velké rozdávání dotací např. do sportu a kultury si budeme moci dovolit. Uvedu několik čísel z historie městských rozpočtů v posledních letech:
 
Tabulka daňové výtěžnosti města Česká Třebová  2012 - 2021 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
124206 144916 150978 155898 175883 187737 210420 226348 201710 155000
 
V tabulce daňové příjmy bez daně z nemovitosti, která je podle rozpočtového určení daní celá trvale směrována jako příjem města a činila dříve 7,5mil. Kč  nyní cca 9,7 mil.Kč
 
Již letos je očekávaný daňový výnos o 25 milionů nižší než v loňském roce a v příštím roce by mělo následovat další snížení o 45 milionů.   Daňový příjem v příštím roce by při splnění všech negativních zpráv byl proti roku 2019 jen dvoutřetinový! 70 milionů, které jsme mohli v dobrých posledních letech použít na investice je tím zcela "vygumováno". Přitom se právě rozbíhají investice do zateplení mateřské školy  U Stadionu, cyklostezky přes Podhorku do Rybníka, připravují se nutné investice v oblasti odpadového hospodářství do kompostárny a dotříďovací linky. Jsou to dotované projekty, ale vždy je zde významná spoluúčast města a bude problém to z městských prostředků doplatit. Máme sice povolený úvěrový rámec, ale za současné situace si musíme každý nový úvěr hodně rozmyslet. Navíc  ještě nemáme splacenu jistinu 35 milionů z úvěru, který si vzalo město v r. 2010 na stavbu dopravního terminálu.  Situace je tedy velmi těžká.  Připomeňme ještě další nutné investice města, které jsou spojené s kabelizací nízkého napětí prováděnou společností ČEZ. Zde musí město dobudovat nové sítě veřejného osvětlení (dosud svítí na konzolách, které budou sneseny) a investovat do chodníků. I když zde existuje podíl ČEZu, tak město to bude stát také velké peníze. A jde o práce, které se udělat musí.
Proto se nelze divit, že již bylo nedávno rozhodnuto o odložení investice do přístavby městského muzea pro expozici Velorexů, i když byla dotovaná MMR ČR. "Nápadů" na to jak utrácet dál je spousta, není ale z čeho a zatím není žádná kompenzace na dohled. Chceme ale také přistavovat mateřskou školu U Koupaliště s vědomím, že zajistit předškolní výchovu dětí je jedna z povinností města. Základní škola na Parníku má svůj sportovní areál v zoufalém stavu, chceme vybudovat přístavbu DDM, který pracuje v nevyhovujících podmínkách. Zde je dokonce příslib  100% dotace, uvidíme, zda se podaří. 
Diskutujeme ovšem i o tom, zda chceme drahé šatny pro sportoviště na Skalce nebo postačí levnější varianta.- V souvislosti s velkým propadem daňových příjmů tato diskuze asi ztrácí smysl. Chceme také vybudovat novou městskou knihovnu. Požadavek na 50 milionů bez dotace je samozřejmě nereálný. Důležitější je jistě dopravní hřiště, které jistě lze vybudovat nějakou jednodušší a levnější cestou než  byly snahy minulého vedení, kdy se připravovala dvacetimilionová investice v Benátkách. Je to zatím pláč nad rozlitým mlékem, doufejme, že páni senátoři dostanou rozum a shodnou se na nějakém řešení, která nás "dole" tolik neožebračí. (mm)
 
Město Choceň řeší vlastní videozpravodajství na facebooku

Je to realizování formou měsíčního přehledu událostí, který je k dispozici na facebooku města, ale také na dalších regionálních serverech, např. Orlicky.net. Podívejte se zde:   https://www.facebook.com/watch/?v=381899519821354
 
Může to být určitý návod také pro naše město!

O měsíční přehled událostí v České Třebové se pokoušíme v Českotřebovském deníku od září 2019. To je soukromá iniciativa spojující několik jednotlivců, kteří chtějí  zaznamenat  vybrané události ve městě formou videozpravodajství a prostřednictvím serveru youtube.com jej zpřístupnit veřejnosti např. na webu Českotřebovského deníku, na portálu Orlicky.net a také na facebooku. To může být přechodná forma, která by mohla přejít třeba i na pravidelné vysílání na facebooku zajišťované Kulturním centrem Česká Třebová, které má pro tuto činnost veškerou potřebnou techniku a také ochotné a proškolené lidi. Vlastně by tak nemělo nic bránit tomu, aby se z Kulturního centra vysílali buď podle potřeby nebo i pravidelně některé pozvánky na kulturní akce (divadla, koncerty, výstavy, besedy, filmové projekce), rozhovory jednak s interprety, autory  vystavovaných prací, řešily se takto on-line aktuální městská témata, vznikla by možnost rychle, ale i opakovaně sdělit veřejnosti  aktuální a potřebné informace.
Vše by bylo "naše", tedy v režii Kulturního centra, které by jako městská příspěvková organizace spolupracovala s dalšími - tedy knihovnou, muzeem, školami, DDM  Kamarád, sociálními službami. Mohly by zde být věci zařazovány podle skutečných potřeb měst, jeho organizací a spolků. Nebyla by třeba  žádná koordinace s událostmi v jiných městech regionu.
Všechno  by jistě nevzniklo najednou "mávnutím kouzelného proutku", ale postupně, něčím je možné začít, vyzkoušet možnosti i sledovanost, která se dá na rozdíl od televizního vysílání dobře měřit. To nic nemění na možnosti využívat služby regionálního televizního vysílání, které pro region zajišťuje OIK TV nebo Východočeská televize. Bylo by samozřejmě velmi výhodné, kdyby vznikla možnost vytvořit v regionálním televizním vysílání v České Třebové nějaké "okno" pro vstup vysílání z Kulturního centra. Tím by vznikla možnost seznámit s obsahem vysílání na internetu i pro občany, kteří internet nevyužívají a mají jen "kabelovku". 
Domnívám se, že tento námět je v současné době, ve které si veřejnost rychle zvyká na on-line služby a možnosti, velmi aktuální.
Milan Mikolecký
 
Od 30. listopadu obnoven plný rozsah osobní železniční dopravy

V souvislosti s dalším rozvolňováním opatření v oblasti školství obnovuje Pardubický kraj po dohodě s dopravci od pondělí 30. listopadu plný rozsah spojů v regionální železniční dopravě. Již od 18. listopadu jezdí podle klasického jízdního řádu také všechny autobusové spoje v regionu.
„Vzhledem ke dvěma vlnám rozvolňování opatření v oblasti školství obnovujeme po dohodě s dopravci na železnici spoje od 30. listopadu podle standardního jízdního řádu. Na základně rozhodnutí Kraje Vysočina zůstávají v platnosti omezení na trati 238 v úseku Hlinsko v Čechách a Havlíčkův Brod. Stejně tak jsou nadále omezeny osobní i spěšné vlaky z Lichkova směrem do Polska. Důvodem je požadavek Dolnoslezského vojvodství a epidemiologická situace v Polsku,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
 
Kraj podpořil přípravu EU projektů obcí i další inovativní záměry v regionu 

Pardubický kraj -  Rada Pardubického kraje schválila na svém posledním zasedání návrhy finanční podpory projektů, na které chtějí obce získat dotace z evropských fondů v následujícím programovém období EU. Dále podpořila inovační projekty dalších subjektů, které žádali o podporu v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje nebo v rámci projektu „Hledáme zlaté české ručičky.
„V případě sedmi obcí se jedná o podporu problémových oblastí. Finanční prostředky v celkové výši 1,368 milionů korun budou po projednání v zastupitelstvu použity na dokumentaci pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 až 2027.  Jedná se například o projekty na nástavbu základní školy, modernizaci místních komunikací nebo revitalizaci veřejného prostranství,“ informoval radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.
Finanční podporu mohou získat i subjekty, které přinášející inovace v rámci dotačního programu „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“.  Ten je spolufinancován z programu MŠMT. „Jedná se o průběžnou výzvu, v tuto chvíli jsme podpořili první dvě žádosti celkovou částkou 441 tisíc korun.  Ještě do konce roku očekáváme další žádosti,“ sdělil Ladislav Valtr.
Radní také vyhodnotili projekt „Hledáme české ručičky“, sloužil na podporu vývoje nových produktů spojených s problematikou COVID-19.  „Celkem bylo podpořeno jedenáct žádostí v celkové výši 7 085 680 korun. Jednotlivé firmy naplnily účely projektů a v určeném čase došlo k vývoji nových produktů a pomůcek určených pro boj s pandemií COVID-19. Konkrétně roušek, nano roušek, polomasek, masek, výtěrových tyčinek, bezdotykových dávkovačů, odsávacího zařízení aerosolu pro zubní linky, fotokatalytického dezinfekčního systému,“ řekl Ladislav Valtr.