Českotřebovský deník 338/2020(27/11)
Obnovme opět průchod parkem na Zámostí! 

Podbranská ulice je prakticky hotová, snad se brzo dočkáme i chodníků. Po celou stavbu mostu a okolí, tedy od března t.r.  je uzavřen průchod přes park Zámostí, přesto je tam čilý provoz.. Do včerejška to bylo nutné, bylo třeba zajistit bezpečné uzavření staveniště.  Kontejner, který zde cestu zahrazoval však již firma odvezla a zůstal zde jenom "obyčejný nepořádek", který však není pro mnoho lidí i cyklistů překážkou.  Spousta lidí bydlících za Třebovkou se těší až budou moci volně a bezpečně procházet přes park do Benátek a nakupovat do Diskontu tak, jak byli léta zvyklí.  Nyní již tomu nemusí nic bránit, jen trochu uklidit a vymezit zde bezpečný koridor pro průchod veřejnosti.  Vzpomeňme si na dobu před deseti lety, kdy bylo také ve stísněném prostoru u Nádraží daleko větší staveniště dopravního terminálu, ale přesto byly průchody pro pěší okolo staveniště po celou dobu trvání stavby schůdné a hlavně legální.  Důvody pro uzavření cesty již pominuly, věřím proto v možné vyřešení problému. Kdyby o tom měl rozhodovat některý člověk bydlící za Třebovkou, jistě by už dávno věc rozřešil.... Myslím, že omezení si zde bydlící občané už vytrpěli dost.(mm)
 
Živé vysílání k aktuálním tématům z Pardubického kraje

zítra (tedy v pátek 27. 11.) po 14. hodině můžete na facebookovém profilu Pardubického kraje sledovat živé vysílání s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým k aktuálním tématům. V případě, že budete mít dotaz na pana hejtmana, prosím o zaslání na můj email do zítřejších 12 hodin.
 
Pokles rizika přenosu  covid-19 v kraji nepatrný, zřejmý jen v Pardubicích

 Riziko přenosu infekce koronaviru podle protiepidemiologického systému (PES) se tu v posledních dnech v našem kraji snížilo ze stupně 72 před týdnem na včerejších 67. Na stejné hodnotě je dalších pět krajů.V Karlovarském kraji a na  Vysočině mají 75.
Situace se ale výrazně liší podle okresů. Hůř je na tom východ kraje, jak Orlickoústecko, tak Svitavsko jsou na stupni rizika 75, Chrudimsko spadlo na 70 a Pardubicko má nyní hodnotu 57. Epidemie se nyní šíří spíš na venkově.
Orlickoústecko je na tom celkem dobře, ale má řadu teprve řešených ohnisek nákazy (Červená Voda, Sloupnice...)
Na Pardubicku, tam je nejen ještě méně nemocných (v přepočtu na 100 tisíc obyvatel sotva polovina oproti Svitavsku nebo Chrudimsku), ale nízký je tu i počet nově diagnostikovaných nakažených. Nízké je zde rovněž procento pozitivních testů z celkem provedených. Největší rozdíl je v počtech zemřelých. Zatímco podle ministerstva je v Pardubickém kraji 276 obětí infekce, a to ještě podle týden starých údajů, hygienici uvádějí ke včerejšku "jen" 201. „Údaje totiž dopočítáváme až zpětně právě z dat ministerstva, pokud někteří lidé nebyli v šetření hygieniků. Týká se to například pacientů, kteří zemřeli v domovech důchodců či v jiných ústavech, nebo v jiném kraji. Čísla jsou to však skutečně velmi relativní a nestálá. Hodně s nimi totiž dokážou zamíchat hromadné nákazy v domovech důchodců a ústavech.
Podle statistik je ke včerejšku 25/11 v České Třebové uváděno 77 pozitivně diagnostikovaných pacientů, v Ústí 98, v Litomyšli 126, ve Svitavách 151, Moravská Třebová 91, Lanškroun 90, Vysoké Mýto 154....
 
Kulturní centrum pokračuje ve vysílání na youtube.com v prosinci i v lednu

2.12. Středa       20:00     DS Hýbl -  Mamzell Nitouch 2012                         
divadelní hra v podání divadelního spolku Hýbl  https://youtu.be/mOMNMLO9wqQ    
 
4.12. Pátek         20:00     Večer s Karlem Kubištou 1                                   
cyklus snímků z tvorby Českotřebováka Karla Kubišty https://youtu.be/3Cr_ZkxA9cw
 
5.12. Sobota      09:00       Jabkancová pouť 2006 
záznam z Jabkancové pouťi v České Třebovéhttps://youtu.be/y84ZujLCVaw                  Program až do 9. ledna najdete ZDE
Program na podporu aktivit v sociální oblasti pro rok 2021  

Mezi granty města, které byly vyhlášeny pro příští rok 2021 se objevil nový program. Dotace z toho titulu mají být doplňkovým zdrojem financování aktivit v sociální oblasti. Dotační program je zaměřen na podporu sociálních, doprovodných a souvisejících služeb a aktivit, které subjekty poskytují zejména klientům z České Třebové.
Mezi cíle toho programu patří mimo jiné: zachování a rozvoj stávající sítě poskytovatelů sociálních služeb, podpora neziskových organizací, které nejsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, ale významně se podílejí na podpoře, péči a pomoci jak uživatelům soc. služeb, tak osobám, které tuto pomoc a podporu potřebují, podpora jednorázových či krátkodobých projektů organizací, působících v sociální oblasti, které tyto aktivity vyvíjejí pro svou cílovou skupinu, podpora sociálního začlenění jako procesu, který pomůže osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným zapojit se do sociálního a společenského života, podpora aktivit zaměřených na seniory a osoby se zdravotním postižením. Podporované cíle dotačního programu navazují na cíle schváleného střednědobého plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb. 
Celkový objem finančních prostředků určených na tento program bude stanoven při schvalování rozpočtu města Česká Třebová na rok 2021, přičemž předpokládaný objem je ve výši 400.000 Kč. Žadatelem o dotaci může být pouze právnická osoba.
Kraj se s městem Pardubice dohodl o podobě dopravního napojení nemocnice

Zástupce Pardubického kraje a města Pardubice se na společném jednání shodli na technickém řešení nového dopravního napojení Pardubické nemocnice v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí nadjezdu v Kyjevské ulici. Kraj, který studii po předchozí domluvě objednal, ji nyní oficiálně předal městu Pardubice.
„Potvrdili jsme si, že na podobě této místní komunikace panuje shoda. Povede bezkolizním způsobem z nadjezdu obloukem přes nynější území areálu nemocnice pod hlavní bránou v místech domečku, který dříve využívalo onkologické oddělení, dolů k železniční trati a k dolní bráně do nemocnice. Zastupitelé kraje už schválili převod potřebného pozemku bezúplatně městu,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.
Pardubický kraj nechá v rámci investiční přípravy zpracovat dokumentaci pro získání společného stavebního povolení. Předmětem dalšího jednání bude, kdo se stane investorem této stavby místní komunikace a jak se na ní budou finančně podílet jednotliví aktéři. „Pardubický kraj už opakovaně avizoval, že veškeré výnosy, které získá z realizace investorského projektu v bývalé Tesle Kyjevská, vloží do investice napojení,“ dodal Línek.
Město Pardubice se naopak zavázalo, že při rekonstrukci nadjezdu v Kyjevské ulici, která se uskuteční v příštím roce, udělá veškerá stavebně technická opatření tak, aby se na něj nová komunikace mohla v budoucnu bez problémů připojit.
Zástupci města informovali kraj také o stavu přípravy autobusového Terminálu B u nádraží v Pardubicích pro regionální dopravu. Město by ho chtělo vybudovat v roce 2022. Kraj již v minulosti přislíbil podíl na investičních nákladech ve výši přibližně 10 milion korun a s tímto závazkem bude počítat při návrhu rozpočtu na rok 2022, případně na 2023.
„Prostor u nádraží v Pardubicích je často prvním kontaktem návštěvníků s městem. V případě Pardubic se tu setkává několik velkých investorů a až do dokončení obchvatů města i velmi náročný dopravní provoz. Tento prostor, kde se chystají tak velké investice si zaslouží celkový pohled architekta. Je velmi důležité, aby první dojem lidí při vstupu do krajského města byl příjemný,“ řekl na jednání 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
 
Kraj hledá projektanty příštích investic na pardubickém zámku

V příštím roce skončí rekonstrukce ve dvou třetinách pardubického zámku a návštěvníkům se otevře nová pernštejnská expozice. K dalším úpravám budou zbývat jednak společenské části zámku, a také celý prostor po odstěhování Východočeské galerie do Automatických mlýnů. Na obě akce jsou už hotové architektonické studie od renomovaných architektů a Pardubický kraj nyní hledá zhotovitele prováděcích projektů. Pro vítěze veřejné soutěže budou hotové studie závazné.
„Chceme mít hotové projekty tak, abychom mohli úspěšně čerpat prostředky z evropských fondů. Jen z krajského rozpočtu bychom na tyto stavby v aktuální situaci rozhodně neměli,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.   „Zatím jsme ve fázi projektů, k realizaci budeme moci přistoupit až v okamžiku, kdy budeme mít jasné financování. Pro nás je klíčové dokončit na zámku celou obnovu hlavního paláce a funkčně zprovoznit chybějící návštěvnické centrum. Ostatní záměry musíme posunout v čase a věřím, že i v dalším období dotace z Evropské unie na takto významné památky nevymizí,“ dodal Línek.
Realizace reprezentativního sálu a souvisejících prostor pro společenskou část paláce je odhadována na 120 milionů korun. V případě návštěvnického centra a nových expozic Východočeského muzea v hospodářských budovách na nádvoří kraj vzhledem k obtížné ekonomické situaci rozdělil plány do více etap. Místo celkové rekonstrukce za 82 milionů nyní připravuje první etapu v hodnotě do 65 milionů.
Podle Generelu rozvoje pardubického zámku bude zejména jeho severní křídlo (nad vstupem z mostku) sloužit společenskému a kulturnímu životu.  Ústředním bodem bude společenský sál ve 3. nadzemním podlaží a reprezentativní foyer se zázemím ve 2. nadzemním podlaží. Zpracovatelem studie byl ateliér AI-DESIGN architekty Evy Jiřičné, který řešil i propojení obou pater v organický celek a možnost bezbariérového přístupu. Studie se zabývá nejen estetickými parametry v památkovém objektu, ale také otázkami akustiky nebo protipožárních předpisů.
Druhý projekt se dotýká prostor, ve kterých nyní sídlí Východočeská galerie. Tady by v souladu se studií od TRANSAT architekti mělo vyrůst návštěvnické centrum a také stálé expozice Východočeského muzea, které se musely vystěhovat z paláce.
 
Most ve Vysokém Mýtě bude od 1.12. v provozu

Tím odpadne dosud nepříjemná dlouhodobá objížďka. Most bude předán do předčasného užívání.  měl však být v provozu již v listopadu....
 
MĚSTO LITOMYŠL ZVEŘEJNILO NÁVRH ROZPOČTU

Restrikce vyplývající z usnesení poslanecké sněmovny zde nijak nezohledňují, nakonec ještě nejsou pravomocné. Rozpočet je tedy velmi optimistický, uvidíme, zda není předčasně ustavený.  Je zveřejněn na úřední desce včetně podrobného komentáře, stojí za to si jej prozkoumat po stránce jeho skladby. Schvalovat by se měl 10. prosince 2020.  Samotný Pardubický kraj počítá s přijetím rozpočtového provizória, podobně jako město Česká Třebová.
 
ON LINE ZE ŽILINY

Krásný koncert on-li ze Žiliny přenášel ve čtvrtek večer také Českotřebovský deník. Zájem "publika" v jinak prázdném sále byl velký potvrzují to vyjádření v rozběhnutém chatu.

ŽILINČANIA ŽILINČANOM – stream 

Adam Sedlický, dirigent  Cyril Šikula, flauta Bibiána Bieniková, klarinet  Klaudia Remencová, violoncello
Program:
Giuseppe Tartini: Koncert D dur pre violončelo a orchester
Franz Danzi: Sinfonia concertante pre flautu, klarinet a orchester B dur, op. 41
Pavol Krška: Slávnostná predohra
Sergej Prokofiev: Symfónia č. 1 D dur „Klasická“
 
Koncert si můžete pustit ještě na https://youtu.be/FgfegpG9td0
Je to námět i pro nás, Máme záznamy starých vystoupení DS Hýbl i Velkého swingového orchestru, která získávají na oblibě.... Nové věci zatím netvoříme, možná by stálo za to společně vytvořit takový "náš" online (nebo lépe streamovaný) vánoční koncert, takový "vánoční virtuální dárek"..... Budeme.li mít on-line rozsvícení stromu, je to dobrý začátek. Pokračujme dál, zkusme online nebo ze záznamu také koncertovat!  Fotografie dnešního koncertu v Žilině. (mm)