Česká spořitelna opustí v prosinci budovu bývalé městské spořitelny                

Město musí získat a uložit bustu a ostatky zakladatele městské spořitelny


Nejdříve trochu historie


Zakladatelem městské spořitelny je Mr.Ph. Adolf J.Zapský ze Zap

(* 28.5. 1852 v Chrudimi + 23. září 1928 v České Třebové)

Při kontrole inventáře v majetku českotřebovského muzea byla otevřena skříňka s bustou zakladatele městské spořitelny v České Třebové Adolfa Zapského. Kromě kopií dokladů, které jsou přiloženy, zde byla uložena i urna s popelem p. Zapského a další dokumentace. S ohledem na obsah průvodního výpisu se vedení města a městského muzea rozhodlo oslovit ředitele pobočky České spořitelny a.s.  v  České Třebové  p. Mgr. Petra Vavřína. Adolf Zapský ze Zap pocházel ze staré české šlechtické rodiny rytířů Zapských ze Zap.

V České Třebové působil jako lékárník a zejména se zasloužil o založení městské spořitelny. Ačkoliv byla od roku 1863 ve městě Občanská záložna, obracela se většina občanů města ve svých finančních záležitostech na spořitelnu v Lanškrouně. Zásluhou starosty města Josefa Glücksmana a zejména A. Zapského byla v roce 1904 založena v České Třebové městská spořitelna. Zapský se pak stal dlouholetým předsedou ředitelství spořitelny, která pod jeho vedením skutečně vzkvétala.

A. Zapský zemřel po kratší nemoci 23. září 1928 ve věku 76 let. Pohřeb byl vypraven ze dvorany spořitelny dne 26. září, pohřeb žehem se konal v Pardubicích 28. září. Manželka zemřelého projevila vůli, aby urna s popelem byla trvale uložena ve spořitelně, ředitelství spořitelny tento záměr schválilo a zavázalo současné i budoucí vedení k trvalému uložení urny s popelem. Urna byla vedením spořitelny převzata a ve spořitelně uložena dne 14. září 1929. Další osudy zpopelněných ostatků A. Zapského nejsou známy. Nyní (v dubnu 2004) se urna nalézá v Městském muzeu Česká Třebová v původní dřevěné schránce, ve které jsou mimo vlastní urny uloženy další materiály: oznámení o úmrtí, jeho fotografie, dobové novinové články, projevy soustrasti řady dalších městských spořitelen, fotografie z pohřbu vypraveného ze dvorany spořitelny, výpis ze zápisu o schůzi ředitelství spořitelny s rozhodnutím uložit urnu s popelem trvale ve spořitelně atd. Současné uložení ostatků pana Zapského je nedůstojné a proto bychom rádi společně s Českou spořitelnou a.s. našli vhodné řešení.

 (Českotřebovský zpravodaj květen 2004)

 


Nové uložení ostatků zakladatele spořitelny v foyeru budovy 28. 12. 2004

V úterý 28. prosince 2004, hodinu po skončení běžných provozních hodin se v městské spořitelně konala malá slavnost, které se zúčastnili zástupci české spořitelny, a.s. okresní pobočky ve Svitavách a představitelé města Česká Třebová Místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková a místostarosta Dobromil Keprt. V úvodu zazpívala Jana Ženková s klavírním doprovodem Blanky Poukarové. 
Promluvili ředitel svitavské okresní pobočky Ing. Petras a ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská, která celou akci s umístěním busty s ostatky zakladatele městské spořitelny ve vstupních prostorách spořitelny iniciovala. "Instalaci busty dnes provádíme  právě sto let od založení tehdejší "spořitelny města Česká Třebová". Velmi si vážím toho, že jako pokračovatel a nástupce mohu bát přítomen jejímu odhalení", řekl Ing. Petras. Poté pak oba společně odhalili do té doby bílým plátnem zakrytou bronzovou bustu, umístěnou vlevo nad vstupním schodištěm, opatřenou označením MR.PH. AD. J. ZAPSKÝ. Busta je umístěna na velmi vkusně upraveném kamenném podstavci ukrývajícím ostatky  zakladatele spořitelny, lékárníka a významného občana našeho města. Materiál pro podstavec byl vybrán až v Indii a před zpracováním a umístěním v České Třebové absolvoval poměrně složitou cestu. Kontejner s objednaným obsahem během přepravy ztratil označení a byl vrácen k odesílateli. Na druhý pokus již byl doručen správně.
Na výběru  místa, úpravě prostoru a výběru tvaru podstavce se podíleli  pracovníci svitavské pobočky spořitelny a také městský architekt Ing. Jiří Jandera.
Kamenný podstavec je opatřen štítkem s nápisem  "ZAKLADATEL SPOŘITELNY MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ *28.5.1852 v CHRUDIMI,  + 23.9. 1928 V ČESKÉ TŘEBOVÉ". Umístění busty zakladatele spořitelny plně podporovalo přímo pražské ústředí České spořitelny.
Celá akce je důkazem toho, že společnosti Česká spořitelna, a.s. velmi záleží dobré spolupráci s Městem a že si současně váží předchůdců, kteří toho pro vznik peněžního ústavu před lety tolik udělali. "Zdá se mi, že nově umístěná busta jakoby na své nové místo přímo patřila, jako by zde byla dávno, mám z této vydařené akce velkou radost," řekla při slavnosti místostarostka Ing. Žáčková.
Marně již dnes hledáme pamětníka, který by nám řekl, kde byla v budově spořitelny umístěna busta  Mr.Ph. A.J. Zapského s podstavcem původně, před odstraněním do muzea. Máme řadu dobových fotografií interiéru spořitelny, ale z nich bohužel tuto informaci nelze získat. Rádi bychom to zjistili, proto se obracím touto cestou na veřejnost.
Památka  významného českotřebovského rodáka je od dnešního dne uctěna uložením jeho busty a ostatků na místě, které bylo určeno před 75 lety. Připomeňme ještě, že po zakladateli zdejší městské spořitelny je pojmenována také jedna z městských ulic na Kříbě. Ulice Zapského vede z Moravské ulice směrem k ulici bratří Čapků.  
Českotřebovský zpravodaj únor 2005
Fotografie z odhalení busty 28. 12. 2004

Spořitelna v prosinci tuto tradiční budovu na Hýblově ulici opustí, stěhuje se na Staré náměstí čp. 33. Budova, ve které se busta nachází  nepatří spořitelně, má soukromého vlastníka. Busta zakladatele na svém místě zůstat nemůže. Nové působiště spořitelny bude moderně řešený objekt, který s umístěním busty nebude počítat.  Nakonec bývalá městská spořitelna nemá již nyní s Českou spořitelnou, a.s. dceřinnou firmou zahraniční společnosti Erste bank group nic společného. Jenže busta je podle všeho nyní v majetku České spořitelny spořitelny a o ostatky zakladatele a jeho bustu se bude muset postarat město resp. Městské muzeum, jako městská příspěvková organizace, která se problematikou historie města a odkazem jeho rodáků zabývá. Věřím, rozumné řešení bude nalezeno, jednání již bylo zahájeno.  (mm)

Jak nám ta naše "Česká spořitelna" funguje:

Duben 2017:

Akcionáři České spořitelny v úterý na valné hromadě schválili rozdělení zisku za loňský rok a výplatu hrubé dividendy 76 korun na jednu akcii. Celkově tak bude na dividendách vyplaceno 11,552 miliardy korun. Hlavním akcionářem je rakouská Erste Group, která vlastní 98,97 procenta. Za rok 2016 vykázala spořitelna čistý zisk po zdanění 14,5 miliardy korun. Zbytek zisku použije pro tvorbu kapitálového fondu pro výplatu výnosu z hybridního kapitálu a navýšení vlastního kapitálu. V roce 2015 činila dividenda 84,2 koruny na akcii a bylo vyplaceno 12,8 miliardy korun. Členy dozorčí rady byli znovu zvoleni John James Stack, Peter Bosek, Aleš Veverka, Margita Čermáková a Zlata Gröningerová.

Erste Group is one of the largest financial services providers in Central and Eastern Europe.