Gymnázium Česká Třebová v době koronaviru
V první listopadovém týdnu měly obě českotřebovské střední školy  návštěvu z Pardubického kraje, který je jejich zřizovatele.  Hejt,man Martin netolický přivedl na svou "alma mater" nového radního pro oblast školství  Josefa Kozla. Gymnázium bylo bez žáků, probíhala pouze distanční výuka a tak bylo možné zevrubně prohlédnout celou školu a seznámit se se zdejšími problémy. Pardubický kraj již vložil do budovy velké peníze a jistě to nebylo úplně všechno. Dále na řadě je především školní tělocvična a zejména její podlaha.  Všechno co se dělo pohotově zaznamenal na svém fotoaparátu  řidič  pana hejtmana a také znamenitý fotograf Luboš Kozel. Takže vlastně  byli  v té době na návštěvě na gymnáziu  Kozlové dva: radní Josef  a řidič Luboš....
 Další na řadě byla pak návštěva letošního jubilanta -  Vyšší odborné školy a střední školy technické, která nedávno slavila 75 let.   I zde mám od Luboše Kozla k dispozici  novou fotoreportáž, bude zveřejněna v dalších dnech....  Fotografie Luboš Kozel
 Sbratření mají na gymnáziu na půdě, originál je ovšem před nádražím. (Ještě menší model je do třetice v Městském muzeu!)
Stará uhelná a nová plynová kotelna na gymnáziu

A ještě obrázek prof. Jirouta z ředitelny gymnázia.....