Toulky historií České Třebové - vyšel další kalendář 2021

Kalendář se stejným názvem vychází od roku 2007 pravidelně, letos jety již po patnácté. Snaží se připomínat  Českotřebovákům  naše město a jeho  okolí takové, jako bývalo a představit také některé jeho osobnosti, zvláště je -li nějaké výročí nebo jiný důvod.  A tak se můžeme při prohlížení kalendáře vrátit zpět v čase prohlédnout si místa, která dobře poznáme, neboť jsme kolem mnohokrát chodili a dnes by jinak dávno vymizela z paměti.  Jenže si je můžeme při prolistování kalendáře znovu připomenout!  Nejde o historii prezentující vznosné budovy, takových nakonec Česká Třebová mnoho nemá. Přesto to je historie zajímavá jednak pro ty, kteří již něco pamatují, ale i pro mladší, kteří by se chtěli s dřívější podobou našeho města blíže seznámit.
Otázka pro autora kalendáře Martina Šebelu:
Jak vlastně Českotřebovský kalendář vznikl:
 "V roce 2006 jsem byl osloven vydavatelstvím Oftis, Ústí nad Orlicí, které vydávalo obdobné kalendáře jiným městům a někde zjistili, že se věnuji historii,  že by rádi vydali i takový kalendář pro Českou Třebovou. Zda bych byl ochoten a schopen ho udělat. Tak jsem na nabídku kývl a tím začala naše vzájemná spolupráce. Kalendář pro rok 2007 měl úspěch a tak postupně vznikají další. Když vznikal první kalendář, oslovil jsem Oftis  s dotazem, zda by bylo možné vydat moji knížku o třebovských chalupách. Chtěl jsem si tehdy splnit sen, aby mi po mnoho článcích ve zpravodaji vyšla knížka. Bylo mi sděleno, že ano, tak jsem se pustil do psaní a vznikla publikace Zmizelá Česká Třebová. Jednalo se o samostatnou publikaci, tak nebyla číslována. Do prodeje byla dána někdy v polovině prosince 2006 a v únoru následujícího roku byla rozprodána. Na připomínky  čtenářů, že v knížce není to či ono stavení, vznikly v následujících letech další dva díly, již číslované. Kdo tehdy mohl tušit, že to jsou jen začátky a postupně se objeví knížky další. To byly začátky vzniku českotřebovských kalendářů a mé spolupráce s vydavatelstvím Oftis."
 
Kde kalendář koupíte:  Knihkupectví KOSMAS (dříve Paseka), trafika paní Vlasty Machové v Litomyšlské ulici a také v prodejně potravin DAS Jarmily Dlouhé v ulici Sadové. Cena je stejná jako v roce loňském!