Nové řešení šaten pro letní a zimní stadion musí být koncepční a úsporné
Zbyněk Ruda zveřejnil v listopadovém vydání Českotřebovského zpravodaje svůj vlastní podnět, kterým chce přispět k tomu, aby se zajištění šaten pro letní stadion nebylo řešeno  úsporným systémem s využitím kontejnerového systému jak je navrženo (považuje jej za provizorní), ale požaduje, aby se město vrátilo k odmítnutému tedy neúspornému projektu a čekalo  na dotace, které bude pomocí nově zřízené Národní sportovní agentury možné získat snadněji a ve větším procentovém podílu  než to bylo možné dosud. I další podmínky  mají být příznivější. Uvádím stručnou odpověď (omezenou počtem 1500 znaků včetně mezer), která bude uvedena v prosincovém zpravodaji:
Zbyněk Ruda nechce provizorní řešení, ale o právě takové usiluje !!!
Zatímco pro naše děti  je chystaná kontejnerová přístavba mateřské školy U koupaliště dobrým a trvalým řešením,  tak varianta výstavby šaten pro letní stadion z obdobného kontejnerového systému nevyhovuje, je údajně provizorní.  Zbyněk Ruda by si přál, aby město  dále i v době velkého propadu rozpočtových příjmů  prosazovalo  "stavu trvalou za využití dotačních titulů Národní sportovní agentury", jinak řečeno  trvalo na neúsporném řešení  (za více než 40 milionů Kč).  které jsme zdědili po předchozím vedení města. A přitom se vlastně  také jedná o provizorium!  Za velké peníze by vznikl "kočkopes", hlavně že by zde měli hokejisté nějaké prostory.  Bude se stavět, tak my zde chceme být taky! Sice mimo zimní stadion, který by zůstal beze změn, ačkoliv po nich volá.  Přitom lze ze stejných dotačních titulů postavit jak systém šaten  a k tomu nástavbu šaten přímo na zimním stadionu a jistě levněji. Přitom současně vyřešit řadu neduhů, kterými dnes zimák trpí. 
Řešení si představuji jinak: postavit šatny (a tribunu) pro letního stadion jako kontejnerový  systém a ihned začít připravovat nástavbu šaten na zimáku. Vyjde to celé laciněji. I zde  lze také využít zmíněné dotace.  A bude to řešení trvalé, definitivní a bez zdržení.  A o takové  přece Zbyňku Rudovi jde!
A  jsou i další velmi potřebné akce města, školy, školky, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, parky...  Není jen sport a hokej! 
Milan Mikolecký
 
Koncepční návrh k problematice šaten pro letní i zimní stadion
1.etapa: postavit úsporné řešení šaten a tribuny s kapacitou 200 osob dle požadavků zejména atletů
na bázi kontejnerového řešení vyřešeného "na míru" pro využití  sportovců na letním stadionu.  Šatny mají potřebné zázemí, sociálky, také kanceláře, sklady nebude ovšem rozcvičovna....  Nejde o provizorní řešení, ale úsporné řešení, se kterým jsou jinde spokojeni  (např. Svitavy, viz další obrázky. (Na obrázcích není tribuna, která by stála vedle bloku šaten)

Připravujeme stavbu kontejnerové mateřské školy a také se nemluví, že to je provizorní řešení. Když je dobré pro děti, proč by stejný princip nebyl dost dobrý pro sportovce s převážně letním využitím?
Výhoda: bude to levnější (cenu přesně nelze odhadem určit, ale do 10mil. se vejít dá.) Jde stavbu rychle postavenou, dotace se na takové řešení také vztahuje. Budou určeny pro uživatele letního stadionu, především pro atlety, školy či fotbalisty.  Hokejisté by sem museli docházet přes venkovní prostor, mají větší požadavky na prostor, bude také méně konfliktů zájmů. V roce 2021 může být snadno vyřešeno.
Nevýhoda: je jasná pro hokejisty, kteří se chtěli na široce a megalomanském řešení  navrženém minulým vedením města "přiživit", vyřešit si zde svůj nedostatek, který ovšem objektivně existuje. To nelze popřít.  Proto je třeba hned v návaznosti připravovat druhou etapu a to je stavba šaten pro hokejisty a krasobruslaře přímo rozšířením možností zimního stadionu.

2.etapa "Nástavba ZS" rozšíří možnosti zimního stadionu, vytvoří prostory pro nové šatny.

Nadstavba dalšího podlaží nad stávajícími šatnami budovy zimního stadionu  nebude finančně náročná jako stavba na nových základech, získá se plocha 250 m2 zakrytých prostor, což jsou 4 šatny se zázemím a navíc se zde změnou dispozic vytvoří možnost realizace restaurace (bufetu) a nové klubovny v patře se společným zázemím. Prostor bufetu je potřeba pro pořádání soustředění,  turnajů a závodů, celodenních či vícedenních akcí, kde rodiče čekají na své děti a nemají si kam zajít se ohřát napít a najíst, mohou se zde konat trenérská školení, rozbory zápasů, projekce videa atd. Výhodné by bylo, kdyby restaurace, umístěná z taktických a urbanistických důvodů v zadní části budovy měla možnost druhého přístupu přes terasu do letního areálu stadionu pro využití při akcích na letním stadionu. V přední části budovy by terasa nutná pro přístup narušovala architektonické řešení stavby. Nahoře by bylo navíc místo i pro dvě prostorné šatny a místnosti např. pro krasobruslařský oddíl atd.  Nebylo by nutné budovat nové schodiště, pouze to vedoucí na terasu, pokud by se tato možnost zvážila jako potřebná.

Pro šatny sportovců by bylo možné potom využít  co nejvíce prostor v přízemí ZS, kde by už nebyla současná klubovna.  Nemám k dispozici stávající prostorové řešení  přízemí, ale jistě je dostupné. Vím, že hokejisté (zejména Stanislav Ruda) na nějakém takovém řešení pracovali. Navrhuji současně s první etapou zahájit přípravu této etapy druhé, tedy rozšíření možností ZS, abychom byli připraveni na vypsání dotačních titulů co nejdříve. Jde přece o potřebný projekt.

 Bude to smysluplné, koncepční, nevznikne nějaký atleticko-hokejový "multifunkční"  kočkopes, který se snaží vnutit nyní  ti, kteří chtějí především "rychlé řešení" a nikoliv řešení pro budoucnost.

Výhoda: je to řešení pro budoucnost, stejně by se k něčemu takovému  sáhlo, až by se zjistilo, že "kočkopes" je problémový. Dotace Národní sportovní agentury je použitelná, jde o prostory pro sportování mládeže. Pokud budou výhodnější než dosud, tím lépe.  Žádost o dotaci by tedy byla možná na první i druhou etapu celého řešení areálu.Cena investice je opět těžko k odhadnutí, ale pokud nebudou žádné stavební práce rozšiřující půdorys budovy, tak je možné uvažovat s cenou do 20 mil. Kč. Vychytají se přitom stávající nedostatky zimního stadionu a odstraní se. (Dvě mouchy jednou ranou.)

Nevýhoda: Bude to jistě déle trvat, ale ona ekonomická situace městského rozpočtu nebude zejména v r. 2021 nijak růžová. V r. 22 doufejme lepší. Pak ale začneme splácet zase úvěr z terminálu a tak se zase v rozpočtu pozná, současné prázdniny ve splácení pětatřicetimilionové jistiny skončí....  

Tato možnost nástavby šaten byla projednána i s manažerem  HC Kohouti, který toto řešení podporuje. Nejde o nějaké rychle připravené řešení, návrh vznikl již v průběhu září a byl konzultován i s řadou zastupitelů města a i zde se setkal podporou.

Představa řešení v půdoryse je jen orientační, zakreslená do leteckého snímku:

Pokus o znázornění terasy v zadní části budovy ZS. Umožňovala by celoroční provoz bufetu (restaurace)  i v době uzavření ZS. Vstup z terasy by byl dalším únikovým východem z budovy při problémových situacích.  Bufet či restaurace by se dala dobře využít i při akcích na letním stadionu. Zázemí bufetu by bylo společně využitelné  se sousední klubovnou. každé řádné sportoviště má zřízený bufet nebo občerstvení: Fotbalový stadion Pod Jelenicí, Areál Peklák, Tenisový klub Za Vodou, Sokolský areál na Skále. Vybudování takového zařízení pro zimní a letní stadion je logické a zvyšuje využitelnost.

Fotografie současného stavu zadní části zimního stadionu, kde by bylo možné vybudovat terasu a vchod přes schodiště tak, jak je naznačeno v půdorysu zakreslením do leteckého snímku.