Poznámky k záměru na vytvoření MHD v České Třebové

V září t.r. jsem měl možnost prostudovat nyní diskutovanou bakalářskou práci zaměřenou na zřízení Městské hromadné dopravy v České Třebové.  Mohu práci pochválit, je zpracována s velkou důsledností.  Oceňuji práci autora, udělal na tom hodně práce.  Přesto si myslím, že přece jen jde o člověka, který není Třebovák (je z Plzeňska)  a nezná místní poměry, takže některé jeho návrhy bych při zavedení  MHD v České Třebové určitě pozměnil.

Osobně jsem byl zastáncem názoru MHD v České Třebové nezavádět, je to díra na peníze, domnívám se, že lze dosáhnout obdobného efektu daleko lacinějším způsobem úpravou příměstských autobusových linek. Obslužnost trasy Lhotka - dopravní terminál je dostatečná, dopravu směr Borek lze vyřešit doplněním dalších spojů. Zvýšilo by to příspěvek města do dopravní obslužnost jen nepatrně. Největším defektem je nepřipojení sídliště Křib na veřejnou dopravu. Navrhl jsem několik způsobů, ale vždy se našel důvod, proč návrh nepřijmout. Jde např. o  malou šířku ulice bratří Čapků pro to, aby zde jezdil "obyčejný" linkový autobus. Musela by se zrušit parkovací místa. Přitom návrh linky MHD je veden v podstatě obdobným způsobem, jen bude jezdit menší autobus. 

Autobus typ Ústí nad Orlicí:  Délka je 8040 mm, šířka 2350 mm výška 2990 mm, míst k sezení 25, k stání 14 a hmotnost 7200 kg.   Autobus tohoto typu tedy podjede také podjezdy u Javorky a taky u Stadionu, kde je limitem výška 3 metry.  Pojede-li ulicí bratří Čapků, jak je v návrhu,  bude třeba i tak zrušit 5 parkovacích míst. 

K otázce využití MHD. Tak jak je ve zmíněné bakalářské práci MHD navržena, tak postačí jedno vozidlo a řidiči se budou střídat na dvě směny, provoz bude jen v pracovních dnech.  Zajistí dopravu v trase Terminál - sídliště Lhotka, ovšem trasa je vedena přes sídliště Křib takto (uvedu zastávky):  Terminál -  sídliště Křib - Nádražní - Nové náměstí - Habrmanova . Poliklinika - Primona -  Parník škola - sídliště Lhotka  a navíc horní točna sídlištěna sídlišti Lhotka.   A zpátky obdobně, v opačném směru je navíc zastávka Tesco. MHD tedy  dokáže v podstatě zhustit dopravu v tomto směru ze současného někdy i půlhodinového intervalu třeba někdy i čtvrthodinový.  Je otázka, zda to je zapotřebí a zda v tomto směru stávající frekvence nepostačuje. 

MHD by však měla ještě druhou linku na trase Terminál - Korado - tunely - Borek , kde by se autobus otáčel až na náměstí 17. listopadu někde u svářečské školy. V tomto směru by linka ovšem jezdila v daleko delším intervalu, který by bylo třeba vyzkoušet.  Zde má autor bakalářské práce sám určité pochybnosti o využití spojů. Ve stávajícím stavu nejsou linkové autobusy naplněny a využity, zavedením MHD se mnoho nových cestujících  nepřibere. Lidé se naučili jezdit auty a zpátky na autobusy je nedostaneme. Snad ty co jezdí na nádraží a dál vlakem využijí autobus. MHD bude stát peníze. Bude to trvalý mandatorní výdaj města. Je třeba počítat s částkou 2 miliony korun. 

Na MHD nebudou platit "Babišovy slevy", tedy jízdné by mělo být dražší než  u příměstské dopravy, kde slevy dotuje stát. Aby měla MHD smysl, bude třeba slevy zajistit také a to na úkor rozpočtu města. Dokonce je obvyklé, že MHD je ve městech typu ČT jezdí senioři nad 70 let zdarma, aby bylo koho vozit, také pro školáky by bylo nutné zajistit slevu.  Když takto uvažujeme, tak nehrozí nutnost půlhodinového nebo i kratšího taktu dopravy. Budeme-li  ovšem dávat např. možnost dopravy seniorům nad 70 let zdarma nebo bude jízdné pouhé dvě koruny jako nyní, tak považuji za vhodné obsloužit  i jiné lokality než pořád jen zvyšovat frekvenci na jedné lince, kde stávající frekvence v podstatě dostačuje.  Pokud budeme tedy MHD v České Třebové zavádět,  tak navrhuji toto využít, obsloužit celé město a nevést MHD na Lhotku a zpět pouze po jediné trase přes Skalku.  

Problém je u zřízení nových zastávek. Nová zastávka = investice, musí splňovat parametry a lze počítat že pořízení nové zastávky přijde na půl milionu.  Přesto navrhuji:

1) samozřejmě obsloužit Křib, to je priorita  - lze to ale udělat jinak než je v návrhu - viz dále

2) zajistit obsluhu městského hřbitova - zřízení nové zastávky na parkovišti je podle sdělení vedoucího odboru dopravy  Ing. Hájka snadné. Zde by stačilo vést asi jen o dvě jízdy v dopoledních hodinách, např. ve 3/4 na 10 a 3/4 na 11, mohly by navazovat na obvyklé časy kremací a současně umožňovaly  obsluhu hřbitova.  Linka na hřbitov by jela ze Lhotky přes celé město  - asi po hlavním průtahu  na Masarykovu a Habrmanovu a pak na Zámostí - Hřbitov - Křib - Terminál 2x za dopoledne jen tímto jedním směrem. Byla by to služba seniorům, aby nemuseli používat seniordopravu, která je pro ně ukrutně drahá.

3) Zajistit vedení některých označených linek přes Jelenici  a  Brázdov   V Brázdově zastávka u Kovárny Jindra  je,  Pod Jelenicí  jen na začátku, ještě by to chtělo jednu zastávku uprostřed někde u toho dětského areálu u sídliště Jelenice. Frekvenci  linky na této trase je třeba zjistit anketou, stačily by např. třeba dvě linky odpoledne a dvě ráno, tedy trasu těchto spojů vést  takto:  Terminál - Javorka (Matyášova nebo Kozlovská ul.) - Jelenice (Čes. bratří) - Jelenice sídliště - Parník Brázdov - Parník škola - sídliště Lhotka a zpět

4) Linky na  nádraží nevést přes Křib. Linka by mohla jet přes Nové náměstí a pak přímo na terminál. Lidi na vlak spěchají a není je třeba vozit přes Křib.  Linka na Křib (tedy po trase terminál - Korado - Zapského - Křib  - terminál by jela dál jako zvláštní smyčka a nemusel by to být každý spoj, jen v rozumných potřebných časech. To znamená že je zbytečná zastávka u školy na Nádražní ulici. V době kdy zde byla,  tak na této zastávce nastupovali cestují do Rybníka, kam tehdy linka jezdila. Pokud by MHD jezdila jen Na Křib, byla by zde zastávka zbytečná. Proto by byla optimální linka vedena Habrmanova - Nové náměstí - Terminál  s prodloužením do smyčky  Korado - Zapského - Křib - Terminál.

Tato smyčka  pro Křib by byla jen jednosměrná , nebylo by třeba na sídlišti Křib budovat zvlášť zastávku pro směr na terminál a zastávku pro směr na Lhotku.  Podmínkou by bylo, aby autobus nestál dlouho na Terminálu a jel hned  na tu smyčku dál. Z Křibu by pak mohli na terminál a pak pokračovat do města na nákupy a k lékařům atd., zase ale bez velkého zdržení na terminálu, na terminálu by mohli přestoupit na vlaky či autobus do Ústí či Litomyšle atd.

Změny trasy linky do Borku není třeba řešit, bude dobré, když se to zde v některých časech posílí. Další možnost vést spoje po Semanínské za CZLOKO a kolem Národního domu bych nyní určitě neřešil. Vybudování zastávky stojí přece půl milionu. Bude-li se dělat rekonstrukce té silnice Semanínské, tak se tam mohou zastávky zakomponovat.  Toto lze nyní odložit....

Zavedení MHD = dobrá práce pro veřejnost. Lidé ocení, že se pro ně něco udělá, i když si to zaplatíme sami. Hlavně bude-li např. 70+ zdarma.  Pak se ovšem musí obsloužit co největší část města  i za cenu delších jízdních dob a intervalů.  V současné době jsou zejména senioři na Křibu  skutečně naštvaní, že zatím vše skončilo u slibů a zatím se pro dopravní připojení sídliště nic neudělalo. 

Kde vzít na nové mandatorní výdaje?  V budoucích letech bude i z jiných důvodů třeba změnit výši daně z nemovitosti. Všude v okolních městech to tak již udělali a právě zavedení MHD bylo tou kompenzací, naposledy v Ústí nad Orlicí.  Druhým důvodem je nezvyšovat poplatek za likvidaci odpadu (a současně zajistit nádoby na tříděný odpad občanům zdarma).  Zkušenosti z Ústí nad Orlicí: Zavedli dokonce dvě linky a bude to stát až 5 milionů. Tam ale mají ze sídlišť daleko na nádraží, tak se tomu nedivme. Tady ta potřeba není tak velká. 

Připravit Jízdní řád MHD dá dost práce, musí vycházek z potřeb občanů. Zavedení MHD musí tedy předcházet anketa pro všechny občany bez rozdílu. 

Termín zavedení:  Je třeba přiznat, že příprava nějakou dobu potrvá, bude třeba vybudovat nové zastávky připravit a vyhodnotit anketu. Nejrychlejší možnost vidím zavedení od roku 2022.  Město není závislé na termínech změn jízdních řádů a může MHD zřídit kdykoliv uzná na potřebné, takže to znamená, že když se nestihne termín 1.1. 2022 tak to může třeba  o měsíc později....

O zavedení MHD jednala již v září dopravní komise rady města a otázka byla také projednávána na zářijové schůzce zástupců radniční koalice. Svoje poznatky jsem pro tento účel také poskytl.  Bylo doporučeno problém dále rozvíjet a přednést námět občanům.  Proto se již v listopadovém vydání Českotřebovského zpravodaje objevila první informace o tomto záměru.  Informace se dostala také na ČTK a tak občané mají i další informace, bohužel zatím pouze takové nekonkrétní.  Je třeba ovšem dát občanům na vědomí, že se na záměru pracuje. Prvním  krokem bylo zadání tématu bakalářské práce. Předložená práce má dobrou úroveň, je možné ze zde získaných poznatků vycházet.  Nyní se ještě doplní ekonomické výsledky návrhu, bude to stát peníze. Otevřeně musíme sdělit kolik to bude a co by za to bylo možné pořídit. A občané se pak k návrhu vysloví. Není to nějaká fantasmagorie, kterou byla cca před deseti lety úvaha o zavedení služby "radiobus", která byla rychle zabrzděna poté, co se zjistilo, že bychom si vše museli zaplatit sami. K poznámkám uvádím také některé graficky zpracované možnosti tras MHD, aby bylo možné posoudit návrhy názorněji¨.

Milan Mikolecký

Přidána variantní trasa umožňující dopravní obsluhu oblasti za železniční  tratí

Přidána další trasa vybraných spojů, které by zajistili dopravní obsluhu oblasti Rudoltičky / městský hřbitov/ krematorium