Mineralogický klub Česká Třebová informuje                    
Informace pro sběratele kamenů!

Mineralogický klub Česká Třebová uskuteční 9. prosince (středa) určování nerostů hornin a zkamenělin pro veřejnost. Akce  proběhne v bývalé pracovně Zlaté studánky na ZŠ Habrmanova (první samostatný vchod v pravém křídle školy) v době od 16 do 17.30 hodin. Určování je bezplatné a tak pokud se chcete poradit s odborníky, přineste si  své kameny sebou.   Za mineralogický klub Milan Michalski
 
MINERALOGICKÝ KLUB ČESKÁ TŘEBOVÁ, z. s. V ROCE 2021

Mineralogický klub Česká Třebová působí ve městě již dvacet let a sdružuje zájemce o neživou přírodu se zaměřením na mineralogii, paleontologii a ochranu přírody. Klub je dobrovolnou organizací, jejíž přednášky a besedy jsou otevřené široké veřejnosti. Na pravidelných schůzkách, jejichž termíny jsou prezentovány prostřednictvím médií a  odborného tisku, přednášejí fundovaní lektoři. Členové klubu pomáhají školám při vytváření školních sbírek, organizují Mineralogickou olympiádu a veřejnosti  poskytují poradenské služby.  Prezentují se výstavní a publikační činností, úzce spolupracují s dalšími kluby a ochranářskými organizacemi a s médii. S Českou televizí natočili několik dílů Toulavé kamery. Na přednášky, které se uskutečňují každý měsíc v pracovně přírodopisu na ZŠ Habrmanova v České Třebové, jste srdečně zváni.
Mgr.Milan Michalski (předseda)   
Ing.Jan Peringer (jednatel)
Kontaktní adresa: Mineralogický klub Česká Třebová, z.s., Jelenice 1798, 56002 Česká Třebová - mobil: 605 865 440, pevná linka 465 535 533, www.mkceskatrebova.websnadno.cz
 
Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová v roce 2021

Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova v České Třebové od 17,00 hodin.
Středa 27. ledna – přednáška RNDr. Radka Hanuse, Ph.D. – Restaurování šperků Ulriky baronky von Levetzow
Středa 17. února  přednáška doc.  RNDr. Zdeňka Losose, CSc. - Mineralizace žulovského masivu a jeho pláště
Středa 17. března – přednáška doc. Mgr. Jindřicha Kynického, Ph.D. – Krása lithných pegmatitů na Madagaskaru
Středa 21. dubna – přednáška pana Josefa Markse – Cesta na acháty do severní Afriky
Středa 19. května – přednáška RNDr. Svatopluka Šedy – Padesát let ve službách hydrogeologie, vývoj jímání podzemních vod na Ústeckoorlicku
Čtvrtek 20. května – mineralogická olympiáda  Otevřená soutěž pro žáky základních, středních škol a gymnázií. Začátek v 9 hodin v pracovnách ZŠ .Habrmanova
Středa 16. června – přednáška Ing. Jiřího Šafaříka, CSc. – Křemenné hmoty a vybrané horniny jako drahé kameny Krušných hor
Pátek 2.7. – úterý 6.7. – letní mineralogická exkurse. – Severozápadní Čechy 
Středa 22. září  – přednáška Ing. Bohuslava Martínka – Významné pegmatity Strážeckého moldanubika, současný stav a možnosti sběru minerálů
Středa 20. října – přednáška doc. RNDr. Jana Vítka – Od krasu k pseudokrasu doma i v cizině      
Středa 10. listopadu – výroční členská schůze
Středa 8. prosince – určování nerostů pro veřejnost 
Poznámka: výše uvedený program může být v důsledku nepředvídaných okolností změněn.
Mgr. Milan Michalski, předseda MK                                                                Ing. Jan Peringer, jednatel MK