Mýty v oblasti odpadů                                        


1. Stejně se to sype na jednu hromadu
Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady.
V dnešní době, kdy se za každou uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo zájem sesypávat odpady dohromady. V České republice je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále zpracovávají ať na druhotnou surovinu, se kterou se dále obchoduje, nebo na hotové výrobky, se kterými se v běžném životě setkáváme. Občas se bohužel najdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpad znehodnotit nežádoucími příměsemi, jako je například směsný komunální odpad. Pokud se něco takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je natolik znečištěn, že s ním již nelze nakládat jako s odpadem tříděným, není možné ho naložit na svozový vůz spolu s ostatním tříděným odpadem. Tím by bylo znehodnoceno to, co je již na voze naloženo. S takovým znečištěným tříděným odpadem je třeba nakládat jako s odpadem směsným a odvézt ho na skládku nebo do spalovny.
2. Kontejnery na tříděný odpad jsou málokde
Průměrná vzdálenost místu na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Aktuální vzdálenost je 91 metrů,
ale podle průzkumů jsou lidé ochotni jít k barevným kontejnerům o dalších čtyřicet metrů dál. Sběrná síť se stále zahušťuje, v současné době je k dispozici už dokonce 473 359 nádob na tříděný odpad! V Evropě se řadíme k zemím s nejhustší sběrnou sítí. Každá obec může mít nastavený částečně jiný systém třídění odpadů. Někde se netřídí plasty, ale jen PET lahve, někde se třídí odděleně sklo čiré a barevné, jinde se třídí do pytlů. Proto je dobré v první řade sledovat informace na nádobách nebo se informovat na MěÚ, odboru životního prostředí na možnosti a další informace ke třídění a správnému nakládání s odpady v obci či městě, ve kterém bydlíme.
3. Je to jenom módní výstřelek, který pomine
Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost a třídit by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti.
V minulých stoletích se využitelný odpad (zejména zemědělský), dále zpracovával. Především na vesnicích se málokdy něco vyhazovalo a odpad se dále využíval. Například odpad z kuchyní - využívalo se vše od skořápek až po slupky od brambor. Také si určitě někteří z vás pamatují dobu, kdy byly igelitky vzácné a pravidelně se vymývaly vodou, aby mohly ještě několikrát posloužit. Třídění odpadů se rozmohlo v padesátých letech minulého století prostřednictvím sběrových soutěží na školách, kde se sbíral papír a kovy. V 70. letech minulého století jsme se mohli setkat s prvními kontejnery na sklo, s barevnými kontejnery na další komodity jsme se začali setkávat v devadesátých letech. Již deset let máme možnost třídit do barevných kontejnerů. Systém třídění odpadů v ČR je u nás ve srovnání s evropskými zeměmi, nastaven efektivně a pohodlně pro občany tak, aby třídění nebylo problémem, ale snadnou cestou k další recyklaci využitelných složek komunálních odpadů. Každým rokem roste produkce odpadů a je třeba zajistit aby se využitelné suroviny dále využívaly a recyklovaly. Navíc každým rokem musí Česká republika plnit recyklační procenta daná EU. Veškeré povinnosti o třídění a recyklaci odpadu vyplývají ze Zákona o odpadech.
4. Jsem na třídění už starý, to je pro mladý
Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace.
Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace. Třídění odpadů je nastaveno tak, aby třídění nebylo složité a řídilo se jednoduchými pravidly. Proto si každá obec nastavuje svůj systém třídění a nakládání s odpady dle svých místních zvyklostí a podmínek. Třídit odpady by měl každý, je to občanská zodpovědnost a samozřejmost ve vyspělých státech, která se neváže na věk. Ve třídění odpadů je mnoho výmluv, které se hodí těm, kdo nechtějí třídit. Odpady produkuje každý a bez řádného systému třídění a dalšího správného nakládání s odpady bychom tady byli za chvíli obklopeni skládkami a odpady. Pro třídění odpadů nemusíte být mladý, stejně jako si čistíme zuby a staráme se o své psí miláčky, bychom se měli starat také o to, abychom měli kolem sebe hezké a čisté prostředí.
5. Třídí málokdo
Omyl, 73 % Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života.
Omyl, 73 % Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života. V České republice se podařilo i přes loňskou krizi na trhu druhotných surovin zachovat systém třídění a využití odpadů v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém byl v posledních letech vybudován. Nemusíme ihned začít třídit vše, ale prokázáním dobré vůle se můžete připojit k těm, kterým není zbytečné plýtvání zdroji lhostejné.
6. Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům
Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy chodit s odpadem častěji – právě naopak.
Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy chodit s odpadem častěji – právě naopak. Pokud budu odpady třídit, koš se směsným odpadem se mi nenaplní tak rychle a bude stačit s ním chodit méně často. No a s tříděným odpadem stačí jít jednou týdně k barevným kontejnerům, pokud to k nim nemám cestou do práce.
Ke třídění odpadů nemusí člověk přistupovat jako ke sportu, není zde potřeba adrenalin ani fyzické vypětí. Stačí si osvojit pár zásad, které se po nějaké době stanou automatickými.
7. Třídění zabere doma spoustu místa
Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma třídění odpadů zařídí. Nemusíme na to pořizovat speciální koše nebo nádoby.
Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma  třídění odpadů zařídí. Nemusíme na to pořizovat speciální koše nebo nádoby. Postačí k tomu jedna papírová krabice a dvě plastové tašky od nákupu. Pokud upustíte uzdu své fantazii nebo necháte vyniknout vynalézavé děti, může se z místa pro třídění odpadu stát jedinečný bytový doplněk. Místo, které doma odpadu věnujeme, se několikanásobně vrátí v podobě ušetřeného místa v přírodě. Navíc platí celkem dobře úměra, že čím víc odpadu produkuji, tím větší prostory mám k možnosti jeho uložení (člověk v bytě vyprodukuje obvykle méně odpadu než obyvatel rodinného domu, který však zase vytvoří méně odpadu než zemědělec na farmě)
 
Zdroj: https://www.jaktridit.cz/cz, EKO-KOM, a.s.