DYNAMICKÝ, ALE MOŽNÁ ZLOMOVÝ ŘÍJEN

JE ZA NÁMI. MALÁ ÚVAHA A ZAMYŠLENÍ.


Události z letošního října budou určitě hodnotit nejen zdravotníci a epidemiologové, ale v budoucnu bezesporu i historici. Sám jsem velmi zvědavý, jak budeme nahlížet na rok 2020 s odstupem 10 nebo 15 let. Už nyní můžeme ovšem říci, a nebudeme se mýlit, že jde o rok plný zvratů, paradoxů a také těžkých zkoušek.

S ohledem na to, co zažívá naše země a vlastně celý svět, se může jevit událost důležitá pro české a moravské regiony, a to krajské volby, jako nepodstatnou. Troufnu si ovšem označit letošní krajské volby za zlomové. A upřímně, jsem tomu rád. Možná až pandemie musela ukázat, jací "manažeři" náš stát - naši společnost skutečně vedou. Vidím i zákulisí. Jednání, videokonference, chování lidí v krizových až kritických situacích a mohu jen konstatovat, že větší chaotičnost a bohužel i neinformovanost či spíše nedostatek ve vzdělání u vrcholných představitelů Masarykovy republiky by člověk opravdu pohledal. Mrzí mě to. Rozhodují akorát věci podle průzkumů veřejného mínění, nikomu se nechce činit důležitá či strategická, byť nepříjemná rozhodnutí. Chybí nám v zemi reálný výkonný státník, který by měl charisma, nebyl ustrašený, možná i z nejistoty nervózní a arogantní, ale uvážlivý, vzdělaný, přitom pracovitý s dobrými organizačními schopnostmi.

Vrátím se ale ke krajským volbám. Od některých politiků (a opět se jedná o představitele naší země) slyšíme, že pokud se strany spojí proti vítězi tak jde o spiknutí poražených. A co když ti menší, kteří v celku mají v součtu velkou podporu, uznávají podobný přístup k politice, reprezentují a prosazují hodnoty (byť možná odlišné, ale opravdu zdůrazňuji hodnoty), vzájemně se nenapadají, neurážejí, nekopou do sebe a nezesměšňují se, mají k sobě prostě výrazně blíž? Demokracie a politika je diskuse a kompromis. A opět musím to slovo zopakovat - diskuse a kompromis. Pokud někdo jedno i druhé pošlapává a hrubě uráží, pak se nemůže divit, že nakonec skončí v ústraní nebo na pokraji. A teď snad ani nejde o zvolené zastupitele (mnohým se divím, že mají vůbec pro své názory a postavení zapotřebí vůbec za populisty kandidovat), ale o toho, kdo káže vodu a pije víno. Kdo sliboval, že politiku oživí a odstraní z ní korupci, kdo říkal, že nežvaní a maká, kdo říkal, že bude stát řídit jako firmu, kdo říkal, že není politik. Místo toho máme chaos v době krize a neschopnost ji řídit, centralizační zákony, které pošlapávají základní stavební kámen demokratické společnost, a to územní samosprávu, stavební zákon šitý horkou jehlou ve spolupráci ne s těmi, co zastupují veřejný (společný) zájem, ale s developery, a takto bych mohl pokračovat.

Nebudu se pouštět do větších analýz, ale je zřejmé, že krajské volby jsou předznamenáním důležitých pohybů ve společnosti i mezi stranami. V čem? Ke krajským volbám přišlo mnohem více lidí než se v době pandemie očekávalo. A hlavně nepřišly pouze tradiční voličské skupiny, ale i k těmto "druhořadým volbám" přišly všechny generace. Mám z toho obrovskou radost, protože se vyjádřilo hodně lidí. A ti velkou většinou řekli, že toho už mají dost. Každý čte výsledky voleb po svém, ale na příkladu našeho kraje lze dokumentovat, že protisystémové strany se vůbec nedostaly a oligarcha obdržel necelou pětinu hlasů. A ti, co spolu mluví a chovají se k sobě slušně, získali výrazně více. A to, že spolu utvořili ve spolupráci je logickým vyvrcholením předchozí spolupráce, o které se všichni vyjadřovali pozitivně a hlavně ta spolupráce je a byla založená na výsledcích a konkrétních hodnotách, které reprezentují a ne na prázdných slovech a frázích.

Co říci na závěr? Republika stojí na rozcestí. Příští rok tu opět máme parlamentní volby. Osobně věřím v dobrý výsledek. A nemám nyní na mysli hlasy pro konkrétní stranu či hnutí, ale pro naši společnost, pro Českou republiku, pro zemi, kde žijeme a kterou máme rádi. Zvláště nyní věřím a vidím světélko na konci tunelu. Přemýšlejme společně, zda dále chceme naši vlast takto zkoušet nebo si už konečně zasloužíme profesionální a skutečné vedení naší země.

Přestože se nehlásím k žádné kongregaci nebo církvi, v duši v to doufám, věřím a modlím se za to.

Vraťme do politiky slušnost, vraťme do politiky hodnoty a hlavně zvolme reálné zodpovědné lídry, kteří nemyslí jen na svůj byznys, ale opravdu na celou společnost!

Martin Netolický