Konec bláta v Podbranské ulici            

Ve čtvrtek 19.11. se v Podbranské ulici i na novém mostě pilně pracovalo.  Celá trasa od Klácelovy ulice po nový most podstatně změnila podobu, mezi připravené obrubníky byla položena první vrstva asfaltu. Současně byl vydlážděn konec Klácelovy ulice k asfaltovému pásu v křižovatce. neobešlo se to bez úplného zastavení dopravy v oblasti křižovatky s ulicí Chmelnice a také  napojení mostu na Lidickou ulici znamenalo zastavit průjezd vozidel. Provoz řídili zaměstnanci stavby, kteří zejména odpoledne  posílali automobily do ulice na Zámostí a mnozí motoristé se dále nedovedli dobře orientovat. Měli na vybranou nějak projet uličkou na Zámostí nebo museli až k ulici Hřbitovní, kde se dostali do pasti - jednosměrka je zde vedena obráceným směrem. Vznikl tak určitý zmatek. Situace se může ještě opakovat, neboť finální vrstva asfaltu není položena. Má k tomu dojít v sobotu, uvidíme jaké bude počasí. Může také dobře mrznout.  Také vyústění jednosměrné části Lidické ulice dole do Podbranské není ještě dořešeno. Znamená to, že obnovení provozu  alespoň v dolní části Hýblovy a Klácelovy ulice se posouvá na některý den v příštím týdnu.  Sympatické je, že současně s položením asfaltu nastoupili také elektrikáři Ekobi ve snaze co nejdříve vyřešit v Podbranské ulici veřejné osvětlení. Přípojné body jsou připraveny, sloupy zatím nebyly vztyčeny. Budou stát na straně blíže městu.  (mm)
Objížďka umožní dokončit asfaltování u mostu v Lidické ulici
 V termínu od 20. 11. do 21. 11. bude probíhat v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce III/31512 Č. Třebová – průtah, most“ úplná uzavírka pro všechna vozidla (mimo vozidel stavby) v ulici Lidická na úseku cca 20 m za mostem přes řeku Třebovku, směrem na Skuhrov. Objízdná trasa bude značena a povede obousměrně po místních komunikacích ul. Zámostí, ul. Hřbitovní a ul. Na Slunečné. Objízdná trasa slouží pouze pro osobní dopravu. Jde o obdobnou objížďku, která bývá využita při konání Jabkancové poutě.