Nový systém parkování v České Třebové
Tento týden byl v radě města schváleno a po té i publikováno nové nařízení o parkování, které bude platit od 1. ledna 2021. Ruší všechna dosavadní  nařízení, která byla k této problematice vydána, sjednocuje a zjednodušuje podmínky. Schválený text se skládá z vlastního nařízení s mapovými přílohami a dále z ceníku parkovného.
Nařízení  se vztahuje na čtyři lokality parkovišť v České Třebové, kde je zavedeno placené stání:
I. Staré náměstí    II. Parkoviště u Nádražní   III. Parkoviště u Kulturního centra 
IV. Parkoviště u pošty 02, kde bude nově instalován parkovací automat
Základní hodinová sazba parkování na všech uvedených lokalitách je 10 Kč/hodina. Platba je možná v automatu a také aplikací v mobilním telefonu. Na parkovištích I., II,. a III. mohou rezidenti z určených vyznačených lokalit požádat o kartu pro slevové rezidentní parkování s roční sazbou 500 Kč a to pouze za 1. auto v domácnosti. Na další vozidla se sleva neposkytuje.
Na lokality I - III. lze také zakoupit půlroční (1500Kč) nebo roční (2500Kč) parkovací kartu, která pak platí na všech třech uvedených parkovištích. Tato možnost využití všech placených lokalit neplatí pro rezidenty.
Pro lokalitu  IV (tedy parkoviště u pošty 02) se dlouhodobé parkovací karty nevydávají, zde lze využít podzemní terminál.. 
V řadě ulic (podle přílohy vydaného nařízení) je dopravní značka umožňující jen parkování povolením MěÚ. Tato možnost zůstane zachována jako dosud, ale parkovací karta nebude zdarma. Cena pro 1. vozidlo v domácnosti je 300Kč, pro druhé vozidlo 2500 Kč. Podnikatelé pak mohou parkovat první vozidlo za 1500 a druhé za 2500 Kč. Cílem je zajistit, aby zde dlouhodobě nezabírala místo dlouhodobě odstavená vozidla a rezidenti přemýšleli o parkování vozidel na vlastních pozemcích, což je v řadě případů možné. Karta pro rezidenta bude vydána pro  vozidla s danou SPZ, bude zapsána do elektronického systému. Nebude třeba vydávat fyzicky zatavenou kartu, při kontrole parkování se "přečtením SPZ vozidla" pomocí mobilní aplikace snadno pozná, zda vozidlo parkuje na daném místě oprávněně, nebo porušuje předpisy. Odpadnou tak nyní používané podvody s kopírováním povolení a pod..
 
Systém se bude po 1. lednu 2021 postupně dále rozšiřovat, takže zahrne např. parkování např. na sídlištích Trávník, Křib i Lhotka, s žádostí o podobné využití se na město obrací také obyvatelé bydlící v blízkosti sídliště U Stadionu. Termíny pro další rozšíření systému zatím nejsou stanoveny,  ale lze očekávat, že se tak stane nejpozději k 1. lednu 2022. Přimlouvám se o to, aby to bylo co nejdříve.  I zde lze očekávat, že se podaří do parkování vozidel na městských komunikacích a parkovištích vnést větší pořádek než dosud.  Vydávání nových povolení pro rezidentní parkování bude daleko jednodušší, odpadne potřeba zatavovat kartony do fólií, místo jednoho dosavadního povolení uděláte elektronicky 10 nových.  Vybavení kontrolorů parkování (strážníků MP) nebude finančně náročné. Cena aplikace do mobilního telefonu je 1200 Kč. Na městské policii se střídá 5 směn, přijde to na 6000 Kč. A jistě si to na sebe brzo vydělá.
 
Co nové nařízení neřeší :  Neřeší parkování na parkovištích u supermarketů, kde se nejedná o pozemky města a nemůžeme sem tedy vnášet městský systém. Také pro parkování v podzemním terminálu Jana Pernera, který je pronajat městské společnosti Eko Bi platí  dosavadní systém,  který také prochází současně modernizací, která umožní platbu mobilní aplikací a zabrání tomu, aby zde zdarma parkovaly skútry, motocykly, nebo jízdní kola.
 
Jaké vidím problémy:
l V poměrně rozsáhlé zóně vyžadující pro parkování rezidentů povolení nemá šanci zaparkovat nikdo jiný. Budete -li zde mít provozovnu a přijedou-li k vám do zóny zákazníci, nemají kde ani krátkodobě zaparkovat, a nelze pro ně ani nijak legálně parkovací místo zajistit, ani za komerční cenu parkování. Jde např. o prodejnu DAS nebo další provozovny v Sadové ulici, svatební stuzdio v Brožíkově ulici apod. V Nádražní ulici se na to pamatovalo. Snad si musí podnikatel parkovací místo vyhradit a zaplatit podobně jako to má hotel Korado na Starém náměstí. Jedná se také o návštěvy, které mohou přijet a pokud chtějí zůstat déle, musí si auto odvést někam třeba hodně daleko.
l Z některých uvedených ulic je často možné z průjezdních komunikací odbočit mimo. Tak např. v ulici V lukách do oblasti garáží  (někde i na soukromé pozemky). To ovšem nikdo nepozná.  Tam se parkovat může bez povolení?
l V ulici Felixově je za domy 1689 atd. městský  pozemek využívaný pro parkování. Je uvnitř zóny a tak i zde by mělo být parkování na povolení MěÚ. Na příloze k nově vydanému nařízení není ale k placenému parkování rezidentů vyznačen.
l Také začátky a konce již téměř 10 let fungující zóny by bylo dobré lépe označit, někde je umístění značky těsně za křižovatkou velmi sporné a (cizí) vjíždějící řidič si  prostě nevšimne a zaparkuje, další zákazové značky už v zóně nejsou k nalezení.  Zaparkováním má pak ale zaděláno na problém. Vyplatilo by se použít i značky reflexní.
l Postupně bude třeba řešit také uvnitř sídlišť nebo zón pro rezidenty plochy pro komerční nebo krátkodobé stání. Není třeba možné např.  na celém sídlišti Trávník nebo Lhotka nechat parkovat pouze rezidenty nebo invalidy!
l Při určení ceny parkovného pro podnikatele v zóně pro rezidenty (1500 Kč pro 1. auto a 2500 Kč pro druhé vozidlo) vzniká nesoulad s cenou za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo (dokonce s dopravní značkou s vyznačením jeho SPZ) stanovený vyhláškou OZV 2/2019 ve výši 1200 Kč. Věřím tedy, že se s těmito hodnotami bude nějak ještě hýbat.
l Dvořákova ulice na Vinohradech je v  na přiložené mapě označena jako součást parkovací zóny, kde je pro parkování nutné povolení MěÚ. Dosud bylo v podstatě zadarmo. Přitom stavební řešení úzké komunikace zde parkování vozidel  vůbec neumožňuje. Vozidla zde parkují mimo komunikaci na vjezdech (nebo bohužel někde i na trávě), na pozemcích, které byly zdejším rezidentům městem (usnesením rady města v dřívějších letech) pronajaty na minimální nájmy. V tom případě není možné, aby v těchto případech město ještě požadovalo za parkování na pronajatém pozemku parkovné podle stanoveného ceníku. Platili by vlastně dvakrát: jednou za pronájem pozemku a podruhé za parkování. Cena pronájmu je ovšem jen malým zlomkem ceny parkovného, bylo to  vlastně obcházení nutnosti vyhradit si parkovací místo na městském pozemku podle vyhlášky o užívání veřejného prostranství. Ve skutečnosti se totiž jedná o vyhrazené místo pro parkování. Není zde sice dopravní značka, ale stejně nemůže na pozemku před domem majitele auta zaparkovat někdo jiný. (Uzavřené nájemní smlouvy mají tříměsíční výpověď.) I zde považuji za nutné dát tyto věci do souladu s vyhláškou 2/2019.
 
Uvidíme, zda se placené rezidentní parkování v úsecích, kde bylo nyní zdarma, projeví na úbytku vozidel v ulicích. Někde to je velmi žádoucí, např. v Sadové ulici nebo na Slovanské od terminálu ke Svářečské škole, kde jezdí autobusové linky. Škoda, že do nového systému rezidentního parkování (tj. za peníze)  nebyl zařazen také úsek Habrmanovy ulice od Nového náměstí k Litomyšlské, protože tudy bezpečně projet se nemusí vždy podařit. Pokud zde má jezdit linka MHD, bude třeba ulici rozšířit nebo parkující vozidla vymístit. Snad se  podaří ještě tyto nebo i další mouchy do startu systému vychytat... Do systému však bylo zařazeno parkoviště v Riegrově ulici, sloužící převážně rezidentům a podnikatelům z ulice na Splavě.
 
Změna systému parkování je ovšem nutná a nevyhnutelná je správné, že se k ní přistupuje. Je skutečně nejvyšší čas. V rámci nové výstavby je už nyní povinností, aby na každou novou bytovou jednotku vzniklo také nové parkovací místo.  Nelze proto také nadále trpět, aby občané vyžadovali po městě zařídit zdarma parkování třeba i více vozidel rodiny nebo firmy na ulicích nebo sídlištích a to pokud možno právě před domem kde bydlí a navíc zdarma...
Milan Mikolecký 6.11.2020