Úpravy parku na Trávníku provedené na poslední chvíli kvalitě neprospěly
Investice s názvem Park s hřištěm na sídlišti Trávník uskutečněná s 50% dotací  Fondu rozvoje bydlení byla během roku ostře sledována veřejností. Příznivé jaro umožnilo včasné zahájení akce a vypadalo to, že může být dokončena v předstihu. Vždyť dětské hřiště bylo předáno do užívání již v průběhu srpna. Pro mnohé z nepochopitelných důvodů se vše nakonec protáhlo až do listopadu.  Z části proto, aby se odstraňovaly zjištěné závady a nekvalitní práce, z části ovšem i proto, že realizátor měl rozpracovaných několik staveb a nevěděl kam dřív skočit. A tak uprostřed sídliště, kde mohly při poměrně na vláhu bohatém podzimu růst bujné trávníky byly stále hromady nepořádku, maringotka a třeba i dlouho opuštěné nářadí. Termín pro stavbu byl zřejmě zbytečně dlouhý. Firma jej využila do posledka, ale na kvalitě to je poznat. Kdyby se využily všechny možnosti, mohlo být prostředí na Trávníku bez chybičky. Nyní zde byla rozprostřena zemina teprve nedávno, aby zakryla to co bylo třeba zakrýt, ale o dorovnaném terénu a zasetém trávníku mluvit nelze. Kolaudace má být 18. listopadu. Myslím, že seznam závad by měl být dlouhý. Je to problém samotné firmy, že všechno tak odkládali, nelze se tvářit, že to je vše v pořádku. 
Rozsah díla byl ovšem ještě v září rozšířen, prováděly se další stavební úpravy, do projektu byly zařazeny další plochy a úpravy, které byly předtím z projektu vyřazeny.  Takže to jsou práce mimo základní zadání, práce objednané navíc. Týkají se např. přístupu ke evangelickému kostelu, chodníku u kontejnerů na komunální odpad a zábradlí podél chodníku k čp. 1997.   Když už děláme v lokalitě takové velké změny a investujeme peníze, stálo by za úvahu rozhodnout o odstranění bývalého novinového (později pizza) stánku, kolem kterého  tam všichni chodíme a který mnoho radosti a estetického působení nepřináší. Podobně se to podařilo zajistit loni na jaře u nevyužitého stánku u gymnázia.  Jsou další stánky ve městě, které by měly zmizet, nejsou k ničemu!

Nyní se hlavním problémem sídliště stala "partie s kontejnery"

Myslím, že největším problémem prostoru na bývalé Václavské ulici, který dnes tvoří jakési centrum sídliště, jsou především kontejnery.  Vše měl vyřešit před 6 lety velkoobjemový kontejner, ale nevyřešil. Naopak tam překáží a bez ladu a skladu zde máme skutečnou výstavu, kterou hned tak někde nevidíte. Tady to ale tvoří jakési centrum lokality. Tam, kde rostl pověstný Šimonův kaštan jsou nyní odpadky.  Dříve lidé chodili pro vodu do kašny, nebo k máchadlům, tam se scházeli a spolu poklábosili. Nyní chodíme pěkně s odpadky ke kontejnerům, tam se setkáváme. Proto musí být zřejmě někde v centru, aby tam bylo všude blízko. Však něco takového  a také velmi nepraktického máme od roku 2013 i na Starém náměstí...
Nově vydlážděný kousek chodníku je OK, ale  pátý kontejner na komunální odpad zde jen tak odsunuli dál tam k těm ostatním, aby jich tam bylo více. Je zvláštní, že toto nikomu nevadí a že se to ani  neobjevilo mezi připomínkami obyvatel sídliště.  Jsem zvědav, jak to bude vyřešeno. Je to problém jistě hygienický a také architektonický. Chlubíme se, že jsme např. přidali další kontejnery na kovový odpad, a tím, jak to tam vypadá se nikdo nezabývá. Je to podobně jako s osudem žlutého kontejneru, který v létě umístili před Školní uličku pro zdejší obyvatele postižené výkopovými pracemi. Jenže kontejner zde zůstal a překážel i když už nebyl potřeba.   (mm)