175 let železnice v České Třebové.

Výročí, které se neoslavovalo.


Neoslavovalo se nejen v České Třebové a vlastně ani nikde jinde na trati Olomouc - Praha, přestože se jedná o "hlavní tah", nebo také významný železniční koridor. Nekonaly se ani dosud pravidelné "Dny železnice". Letos se prostě na oslavy nedalo ani pomyslet.... Pouze na webu Vlaky.net vyšel jediný článek Pavla Stejskala....
   Video v plné velikosti ZDE
Na rok 2020 připadá výročí 175 let od zahájení železničního provozu v České Třebové. V srpnu 1845 projel přes naše město z Olomouce do Prahy první slavnostní vlak. Od té doby pak tisíce dalších. Poslední oslavy byly v roce 1995:
Před 25 lety byla Česká Třebová svědkem velkolepých oslav 150 let železnice (viz foto) a proto se oslavy očekávaly i v roce letošním. Nekonaly se však nejen v České Třebové, ale ani kdekoliv jinde na české železnici. Česká Třebová je městem železnice, a proto takové výročí nemůžeme vynechat.
Připomeňme si co všechno se u nás na železnici změnilo alespoň za posledních 25 let. Není toho málo. Přes řadu provedených reorganizací a privatizaci části sektoru železniční dopravy si Česká Třebová svůj význam na české železnici nadále zachovává.
Naši procházku železničním uzlem začneme v městském muzeu. Zde bylo v roce 2012 jako součást nové trvalé expozice otevřeno také železniční oddělení.

Připomeňme si něco z historie českotřebovského nádraží:

Procházka železničním uzlem pokračuje v železniční stanici, prohlédneme si dopravní terminál Jana Pernera....
Také dispečink přeprav společnosti ČD CARGO....
V roce 2008 vznikla samostatná akciová společnost ČD Cargo, která v České Třebové zřídila centrální dispečink ČD Cargo pro celou železniční síť České republiky. Z České Třebové se tak řídí jak všechny vlaky ČD Cargo (cca 300 – 400 vlaků v pohybu v danou chvíli), tak dirigování nákladních vozů na místa nakládky (cca 2 – 3 tisíce vozů za den). Pracoviště je obsazeno nepřetržitě, dispečeři dojíždí do práce k nám do České Třebové  i z poměrně vzdálených  míst...
V budově na náměstí Jana Pernera, která je jako jedna z mála ve vlastnictví ČD Cargo, sídlí ještě Provozní jednotka Česká Třebová.  To je regionální ředitelství ČD Cargo pro bývalý Východočeský kraj. V rámci ČD Cargo je zřízeno takových regionálních ředitelství šest (Ústí nad Labem, České Budějovice, Praha, Česká Třebová, Ostrava, Brno).
Velký význam pro Českou Třebovou má nově postavený logistický terminál společnosti Metrans:

Součástí železničního uzlu Česká Třebová byly od roku 1849 železniční dílny. Byla zde v jednom celku výtopna i dílny pro opravu lokomotiv a vozů

Po roce 1873 však došlo k přesunu téměř veškerého zařízení a personálu do Vídně. Význam třebovských dílen byl obnoven až v prvních letech 20. století. S nástupem elektrické trakce parní éra skončila. Od roku 1966 se v dílnách postupně přecházelo na opravy motorových lokomotiv. V devadesátých letech s sebou nutnost zeštíhlení státních drah přinesla privatizaci železničního opravárenství. V roce 1992 tak vznikla firma ŽELEZNIČNÍ OPRAVNY A STROJÍRNY. Noví vlastníci pak po roce 2000 vytvořili akciovou společnost, od roku 2007 již s názvem CZLOKO, jako moderní silnou firmu s evropskými ambicemi. Patří dnes k pilířům českého železničního průmyslu a k největším zaměstnavatelům ve městě a regionu. To vše díky velkému úsilí, investicím a vývoji vlastního portfólia lokomotiv a speciálních drážních vozidel.

Poslední zastávka v článku i ve filmu je na seřaďovacím nádraží.

Poslední zastávka ve filmu je na seřaďovacím nádraží. I zde proběhla před několika lety velká modernizace. Nové českotřebovské seřaďovací nádraží bylo budováno v rámci přestavby uzlu v šedesátých letech. V roce 1978 pak bylo doplněno zařízení pro cílové brzdění odvěsů na hlavním spádovišti. V devadesátých letech počet přeprav slábnul. Dokonce se zvažovalo uzavření seřaďovacího nádraží. Po přelomu století se však přepravy stabilizovaly a velkou posilou se stalo otevření kontejnerového terminálu Metrans. V letech 2015 a 16 pak došlo nákladné rekonstrukci čtvrtého svazku směrové skupiny která zajistila velkou modernizaci a rozvoj.
Práce na seřaďovacím nádraží spočívá v řazení vlakových souprav do relací podle potřeb nákladního dopravce ČD Cargo. Nákladní vlaky dojíždějí do České Třebové ze tří směrů, od Prahy, Olomouce a Brna a končí na vjezdovém nádraží. Po odstoupení vlakové lokomotivy z vlaku je provedena příprava k posunu. Na konec vlaku najede posunová lokomotiva a přes svážný pahrbek sune soupravu. Na svážném pahrbu jsou posunovači rozvěšovány jednotlivé vozy, nebo skupiny vozů a ty pak samotíží pokračují ze svážného pahrbku na jednotlivé relační koleje. Rychlost sjížděných vozů a skupin, kterým se říká odvěsy je usměrňována kolejovými brzdami, na jednotlivých kolejích jsou pak cílové brzdy. Povoz brzd, přestavování výhybek je řízeno ze stavědla 015. Na relačních kolejích jsou vozy svěšeny a přistaveny na brzdiče na nádraží Střed. Zde je provedena zkouška brzdy a souprava nového vlaku je sepsána a odbavena pro odjezd z České Třebové. Na nádraží Střed jsou vlaky ve směru Praha dopravovány již vlakovými lokomotivami přes odjezdovou skupinu ke svému cíli. Vlaky ve směru Olomouc a Brno jsou po odbavení svezeny do odjezdové skupiny posunovací lokomotivou a zde je přivěšena vlaková lokomotiva. Místní posun a obsluhu přilehlých vleček je prováděn rovněž posunovací lokomotivou. V současnosti jsou v České Třebové řazeny vlaky pro Ostravu, Třinec, Plzeň, Hněvice, Nymburk, Most, Děčín, Bratislava, Vídeň, Halle a manipulační vlaky do Chornic, Lanškrouna, Svitav a Letohradu.

Železnice v České Třebové se bude dále rozvíjet. Připravuje se velká modernizace celého rozsáhlého železničního uzlu. Umožní rychlejší jízdu vlakových souprav a současně vyřeší mnohé dlouho odkládané problémy, rekonstrukci nástupišť,  podjezdů a podchodů, změní  hlukové poměry. Rozsah prací je úctyhodný, je vyjádřen částkou 10 miliard korun. To již ale není téma z historie, ale budoucnost. Svědčí o tom, že železnice zůstane v České Třebové i nadále důležitým zaměstnavatelem a součástí města.

A ještě fotografie Karla Aligera ze seřaďovacího nádraží v sedmdesátých letech, kdy zde byly rekordní výkony.....

  • Více ve filmu "175 let železnice v České Třebové"....