Českotřebovský deník 348/2020 (6/12)
Česká Třebová pokračuje v přípravách na zavedení MHD

Zřízení MHD v České Třebové požadují již tři roky především obyvatelé sídliště Křib, kterým byla zrušena zastávka  veřejné příměstské autobusové dopravy v roce 2012 a od té doby se nenašla cesta jak zde tuto zastávku obnovit. Pokud by se to podařilo, nebylo v podstatě nutné MHD zavádět. Dnešní prodejní síť ve městě je bohužel  v původní podobě  vlastně zničena a nezbývá, než využívat supermarketů a hypermarketů, které však nejsou každému po ruce.  Všichni auto nemají a stačí obyvatelé jsou pak odkázáni na péči svých dětí, kteří jsou ovšem v zaměstnání. Také děti do škol nejezdí autem ani senioři k lékaři.  Takže důvodů, proč navést v České Třebové MHD je přece jen více. Počítá se  zejména s připojením sídliště Křib a největší počet 20 párů spojů je navržen na tzv. "základní lince" Terminál  - Lhotka (vedené přes Křib). 7 párů spojů MHD je pak navrženo pro doplňkovou linku Terminál - Borek.Další podrobnosti by byly zřejmě předčasné.
Naštěstí je nyní příměstská veřejná doprava koncipována tak dobře, že v podstatě uspokojí základní požadavky na trase Terminál Jana Pernera - sídliště Lhotka, také spoje na starou Lhotku jsou dostačující, vede tudy frekventovaná linka do Ústí nad Orlicí. Jsou názory, že ty občany, kteří se naučili jezdit vlastními auty už do autobusu těžko dostaneme, nelze tedy počítat s tím, že by zřízení MHD mohlo omezit automobilovou dopravu ve městě. 
Důvodem však mohou být stále se zhoršující podmínky pro zaparkování vozidel, prakticky nemožným se stává přejíždění od jednoho obchodu k druhému. Když bydlíte na okraji města a jedete k lékaři či nakupovat,  může být v některých lokalitách výhodnější využít "městský autobus", u nás vlastně minibus. Má obvykle 21 - 24 míst k sezení, 14 míst k stání, umožní pohodlný nástup starším osobám. Jízdné (např. 10 Kč) nebude asi tím nejdůležitějším prvkem, protože u aut bude třeba také počítat s placením parkovného. Pro seniory a školní mládež budou jistě slevy, v tomto případě hrazené z městské pokladny. Dotaci na MHD žádnou nedostaneme. Bude-li MHD pravidelná a spolehlivá, může být dobře využívána. Věkový průměr obyvatel se trvale zvyšuje, zvlášť v zimě každý s automobilem nevyjíždí....
Podle připravené ekonomické studie doc. Ing. Zdeňka Říhy by provoz vozidla MHD (v podobě minibusu), využívaného na dvě směny v pracovní dny od pondělí do pátku stál ročně cca 2, 05 - 2,1 mil. Kč (nezapočítávají se do toho žádné příjmy z jízdného). To odpovídá nákladům na linky MHD zřízené např. v Ústí n.O. nebo v Moravské Třebové (kde však právě nyní MHD pro malé využívání ruší). Vozidlo by během roku ujelo cca 60 tisíc km (náklady cca 35Kč/km). Ve spoji z terminálu  na sídliště Lhotka (cca 3,5km) by tedy muselo jet 12 cestujících bez slevy, aby se spoj zaplatil.  Někdy však pojede třeba jen jediný člověk, většina bude jistě využívat nějaké slevy. (Někde dokonce vozí seniory nad 70 let zdarma.) Bude to řádově lacinější než seniordoprava, na kterou byli dosud senioři při svých žádostech o MHD odkazováni. To je přece něco úplně jiného. A seniordoprava je pro pravidelné cestování ukrutně drahá.
Pro zřízení MHD v České Třebové je vhodné se zamyslet nad následující otázkou:
Uspokojí  zřizovaná MHD cestující spíše tehdy, bude-li jezdit  (jenom) po hlavní trase sídliště Lhotka - Obchodní  zóna - Farářství - Terminál - Křib  ale častěji - t.j. (v součtu s linkou příměstské dopravy)  2x za hodinu (ráno a odpoledne dokonce i 4x - 5x), nebo bude lepší obsloužit spoji MHD také třeba méně často i další lokality (Brázdov, Jelenice ...) odkud zatím musí všichni na autobus dost daleko? Na zřízení MHD budou ze svých daní přispívat všichni, bylo by tedy dobře se všech zeptat na názor všech občanů v nějaké anketě. Podle výsledků pak teprve udělat konečný návrh řešení včetně způsobu financování. Tedy:"za dva miliony pro vás zajistíme to a to..". Bude to nový mandatorní výdaj, který dosud v rozpočtu města nebyl. A bude třeba pro něho najít zdroj financování. Je to však průchodné, je to služba určená vlastně pro všechny občany, nikoliv jen pro nějakou skupinu vyvolených.... (mm)
 
Podbranská: dláždilo se i v neděli

Práce slušně pokračují, nedělní počasí celkem přálo. Finiš je důležitý, může opět přijít sníh a mráz a je třeba zprůjezdnit  na obou předmostích také  připojující se komunikace: Lidickou od náměstí (tam to už vypadá dobře), Nábřeží Míru  a Zámostí a to v co nejlepší kvalitě,. čemuž však počasí a jeho výhled moc neodpovídá.  Provizorní most je odvezený a tak se uvolnil prostor pro  další práce na obou nábřežích. Také u cesty do parku je třeba dokončit obložení svahu kamenem.  Dnes je 6. prosince, dle slibu za 16 dnů má být vše hotovo. (mm)

SAMOSPRÁVNÍ ČERTI NECHALI POSLANCŮM VE SNĚMOVNĚ UHLÍ A TROCHU BRAMBOR ZA ROZPOČTOVÉ PEKLO.

V předvečer svátku svatého Mikuláše chodí od nepaměti sám Mikuláš doprovázený čerty a anděly po rodinách. Tentokrát samosprávní čerti dorazili také do sídla Poslanecké sněmovny. Poslanci letos zlobili, zvláště pak na konci roku, kdy schválili nezodpovědný daňový balíček, kterým málem zlikvidovali volné zdroje obcí a krajů na investice a rozvoj. A protože tím ve skutečnosti hodili vidle do záměrů a projektů ve školství, silničním hospodářství, dopravě, zdravotnictví či sociální péči a zároveň vytvořili doslova a do písmene rozpočtové peklo pro územní samosprávné celky, rozhodli jsme se společně s kolegyní hejtmankou středočeského kraje Petrou Peckovou  a primátorem prahy Zdeňkem Hřibem, že na problém upozorníme nejen vážnou formou (což činíme již několik týdnů), ale také s humorem a nadhledem. A peklo bylo mimochodem i vysvětlování, že peníze obce a kraje potřebují, a že si nevymýšlí, když říkají, že již nemají volné zdroje na investice. Poslanci si letos opravdu zaslouží jen uhlí. Ale protože máme dobrou vůli a věříme v nápravu, na které se pracuje v horní komoře - Senátu, pak jsme donesli i dvě kila brambor. Propady ve financování obcí a krajů by mohly znamenat omezení autobusové či železniční regionální dopravy a zvýšení cen jízdného, méně opravených silnic, neuskutečnění projektů v nemocnicích či rušení středních škol. Praha uvádí, že by mohla být ohrožena výstavba metra D. Zdá se ovšem, že by se kompromisní rozumný návrh snížení daní a také kompenzací pro obce a kraje mohl nalézt.
 
Zdeněk Hřib ke včerejšímu čertovskému happeningu u poslanecké sněmovny:

Poslanci moc zlobili, a proto za nimi letos nepřišel Mikuláš, ale jen peklátor, čertmani a ďáblostové.  Na rozpočtové peklo v podobě daňového balíčku dostali poslanci od samosprávných čertů akorát uhlí. Hodili totiž krajům a obcím vidle do jejich rozpočtových plánů.
 
Dopravní fakulta Jana Pernera zřizuje Univerzitu III. věku

Zajímavý pro Českotřebováky by mohl být tzv. Technický blok.
Dříve byly obdobné kurzy také u nás v České Třebové, možná by se dalo uvažovat o obnovení.  Díky koronaviru se podzimní semestr neuskutečnil - byl odložen až na jaro se startem v březnu 2021 a zakončením v květnu. Přednášky se konají každé úterý od 11:00 do 14:30 hod. v učebně B5 na Dopravní fakultě Jana Pernera. Budou zaměřeny na oblast silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, dopravního managementu, logistiky, ekonomiky, energetiky, elektotechniky, ekologie a na další zajímavá témata. Přednášejí jsou z řad vyučujících na fakultách Univerzity Pardubice a odborníků z praxe. Zajímavé jsou i exkurze.
Pokud to bude možné, začne výuka v březnu 2021. Podmínky přijetí: podání přihlášky, zaplacení 500,- Kč za semestr.
Program příštího naplánovaného semestru najdete  v tabulce:

Hejtman na návštěvě v Ústí nad Orlicí

1. prosince se uskutečnila první návštěva hejtmana Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí po říjnových krajských volbách. Prvním z projednávaných témat byla stavba urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice, zejména dokončení stavby v řádném termínu v roce 2022. S následnou rekonstrukcí silnice v přiléhající ulici J. a J. Kovářů s finančním příspěvkem Pardubického kraje. Diskutovalo se také ohledně stavby ateliérů uměleckoprůmyslové školy, které by měly vzniknout v areálu bývalé Perly 01. Tento záměr nadále platný a podle slov hejtmana Netolického zůstává krajskou prioritou. Financování se předpokládá prostřednictvím evropských fondů pro střední školy na následující období. Projektová dokumentace je připravená a předpokládaná výše investice se pohybuje okolo 94 milionů korun.
Dále byla projednávána modernizace mostu v Lázeňské ulici na silnici z Ústí nad Orlicí do Litomyšle. Celá tato trasa se dočká modernizace v rámci prostředků získaných ze SFDI. Samotná rekonstrukce celé trasy přijde na 224 milionů korun s dotací 100 milionů korun ze SFDI včetně rekonstrukce 4 mostů. Stavební práce budou zahájeny v roce 2021.
Posledním diskutovaným tématem byla další velká dopravní stavba, která bude pokračovat v příštím období a to rekonstrukce úseku silnice Skuhrov – Ústí nad Orlicí, která bude rozdělena na dvě etapy. První z Ústí nad Orlicí do Knapovce a následně z Knapovce na Skuhrov.
Na závěr návštěvy ve městě si hejtman prohlédl stav budovy Českého červeného kříže po její rekonstrukci, zejména statické zajištění a rekonstrukce vnitřních prostor, které provádí členové a zaměstnanci ČČK. Pardubický kraj podpořil rekonstrukci budovy částkou 600 tisíc korun a město 400 tisíci korunami. Celková částka doposud vynaložená na rekonstrukci budovy se vyšplhala na více jak 3,3 milionu korun.

Otázky Václava Moravce dnes s Martinem Netolickým

Byli tam vlastně dva studenti z jednoho (českotřebovského) gymplu, byť je dělilo pět maturitních ročníků.
Jinak byla debata věcná ostrá a kritická, Marttin Netolický  v ničem rozhodně nezaostával. Diskuze ukázala, že právě v porozumění správném označení příčin problémů  je  velká deviza v osobně našeho hejtmana.  Ukázalo se, že v regionech je spousta problémů, které je třeba řešit jinak než dosud  a než tak, jak by si přálo dosud vedoucí hnutí ANO.
Zlínský kraj má právě  hejtmana z ANO a tak  byly rozdíly ve stanoviscích zřejmé.
"Chudáci ve Zlínském kraji", si stěžují posluchači pořadu na sociálních sítích...
Foto po natáčení pořadu