Českotřebovský deník 350/2020 (8/12)
Česká spořitelna od pondělí 7. prosince na Starém náměstí

Už v pondělí sem přicházeli klienti do nového sídla. Jde o pobočku bez pokladny, tedy s omezenými službami. Je sice v místě, kde peněžní ústav kdysi stával a nakonec také ještě do letošního března zde byla pobočka Komerční banky. Stejně se mi ovšem zdá, že to na tomto místě spořitelně moc nesluší, že její předchozí budova v Hýblově ulici je s tou současnou nesrovnatelná. Všichni budeme nyní zvědavě pokukovat co se zde bude dít. Proč to nezakrývat, máme obavy i z toho že zde mohou vzniknout byty (či ubytovna) pro méně přizpůsobivé občany kterým stát dosud rád doplácí na předražené bydlení dle nároků ubytovatelů. Třeba to tak nebude a budeme příjemně překvapeni. Tak např. v dolní části Starého náměstí prochází obnovou a modernizací dům čp. 20, který to hodně potřeboval a bude nově smysluplně využit (snad doškolovací pracoviště). Nový majitel (Depo Loko s.r.o., Jažlovice, Říčany) získal i dotaci na novou fasádu.  Objekt tedy bude mít i nový kabát,což naše Staré náměstí potřebuje. Nový kabát a plné využití by si zasloužil také dům čp. 12 přímo u radnice. Nakonec i budova čp. 33, nyní spořitelna by se v novém kabátě na novém místě dobře uvedla. Nebo na to nemá peníze?  (mm)

Změna zákona o místních poplatcích  

Změna platná od 1.ledna 2021 bude mít odezvu v dalších dokumentech měst a obcích, text je složitý a rozsáhlý, uvádím jej v plném znění jako dokument word. Najdete ho na tomto odkazu ZDE
A přikládám obrázek sbírky betlémů ze svých cest, která jednou, doufám, bude dělat radost v českotřebovském muzeu. Detail je mých oblíbených eskymáků z Aljašky, černoušků z Ugandy a betlému v oříšku pro Popelku z Havaje.

Domov u fontány bude mít nového ředitele

Jediný domov pro seniory, který zřizuje Pardubický kraj (v Přelouči), bude mít nového ředitele. Do výběrového řízení se stávající ředitelka Danuše Fomiczewová už nepřihlásila, v domově se nadále bude věnovat vzdělávání a školení. Radní Pardubického kraje potvrdili doporučení výběrové komise a novým ředitelem jmenovali od 12. ledna 2021 Martina Šveřepu.
„Nový ředitel pracuje v Domově u fontány už 9 let jako zástupce ředitelky pro technicko-ekonomický provoz a v době její dlouhodobé nemoci organizaci vedl. Má zkušenosti, doplnil si sociální vzdělání a věřím, že bude dobrým nástupcem dosavadní paní ředitelky, která v domově odvedla opravdu velký kus práce ve prospěch seniorů i zaměstnanců,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „Paní ředitelka udělala v kvalitě péče v tomto zařízení za dobu svého působení velký krok dopředu. Rád bych pokračoval ve vylepšování managementu kvality a jedním z mých cílů je třeba vybudovat v areálu také menší domek pro komunitní služby,“ řekl Martin Šveřepa. Domov u fontány plánuje spolu s Danuší Fomiczewovou nechat akreditovat vlastní kurzy týkající se péče o klienty s demencemi a také paliativní péče. 
V Domově u fontány  strávili poslední léta svého života také někteří Českotřebováci. Jmenujme za všechny alespoň Ing. Jaromíra Bartáka, který se zde dožil požehnaného věku 103 let a do posledních dnů trávil velkou část dne ve zdejší knihovně.
 
Na novém mostě (a okolí) se pracuje o sto šest 

Zatímco přes léto práce někdy opravdu stály, nic se nedělo a nešlo ani o "technologické přestávky", tak nyní  před přicházející zimou všichni makají o sto šest, o technologických pauzách se nemluví.  Důsledky bohužel odnesli "lidé za řekou", zvláště ti motorizovaní, kteří najezdili během, letoška o nějaký ten tisíc kilometrů víc než jindy jen pro dlouhatánskou objížďku. Jak je vidět, že když musí, tak to jde. Jde o to, zda bude ke stavebnímu dodavateli milosrdný i příslušný povolovací úřad, který vymezil staveniště a objížďky na dobu určitou, která byla ovšem překročena. A nikde nebylo uváděno prodloužené povolení... Jenže z toho stejně nebudeme nic mít. Stejně se všechno do zimy neudělá, bude třeba opravit také poničené komunikace na objížďce. Na financování této (jarní) akce se bude podílet firma MADOS, také Vodárenská společnost Česká Třebová a Město Česká Třebová. Uvádím pás fotografií z dneška:

LENKA HOLÍKOVÁ: ROURY

Vánoční instalace v domě U Rytířů – tentokrát v podání designérky Lenky Holíkové. 
Umělkyně Lenka Holíková žije a tvoří v průsečíku dvou kultur – české a německé. Svoji vánoční instalaci pro Městskou galerii Litomyšl nazvanou „Roury“ umístila do oken nevyužívaného zadního traktu domu U Rytířů. Originálním způsobem se jí tak podařilo upozornit na architektonickou členitost domu a současně zpřístupnit umělecké dílo divákovi v době, kdy je vstup do galerie nejistý. 
Vánoční instalace bude v domě U Rytířů k vidění do 10. ledna.

V Pardubickém kraji stromů kolem silnic ubývá.

Devět vykácených stromů v Pardubickém kraji loni nahradily jen dvě sazenice. Na území celé republiky stromů podél cest dlouhodobě ubývá a mizí tak levná a účinná ochrana před extrémními teplotami, suchem a prachem i naše historické dědictví. Boj proti klimatické změně systematickou výsadbou a údržbou stromů kolem silnic zůstává pouhým slibem vlády bez reálných výsledků.
“Stromy z české krajiny mizí a není proto divu, že lidem kácení stále více vadí. Stromy nám pomáhají chladit vzduch a zadržovat vodu, což v době s extrémními výkyvy počasí potřebujeme jako sůl,” říká Marcela Klemensová z Arniky, expertka na ochranu stromů a alejí. Krajská správa silnic v Pardubickém kraji v roce 2019 pokácela 2131 a vysadila 483 stromů, ne vždy na stejném místě. Napříč republikou je situace opačná – 19 214 padlých stromů kolem silnic nahradilo jen 12 085 sazenic, z nichž pouhých 37 % silničáři vysázeli na místě kácení. Trend se od roku 2003 navzdory různým slibům politiků a příslušných ministerstev, dotačním programům na ochranu krajiny a krátkodobým pozitivním výkyvům nemění.  Ke statistice je však třeba uvést, že na nově modernizované silnici II/358 bylo u Zhoře vysázeno nové stromořadí.

Vzrostlé a pravidelně udržované stromy podél silnic v krajině přitom potřebujeme. Vozovky i krajinu jednoznačně chrání před horkem, silnými poryvy větru, sněhovými jazyky, snižují prašnost, během přívalových dešťů zadržují vodu a zpevňují zem. Správně vysazované a udržované stromy podél silnic tak  jednoznačně zmírňují důsledky extrémních výkyvů počasí. V našich sídlech také významně zvyšují kvalitu bydlení.

Vládní dokument Národní akční plán adaptace na změnu klimatu od roku 2017 dává Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu dopravy za úkol zpracovat metodický pokyn údržby a rozvoje doprovodné funkční zeleně podél silnic a železnic ve vztahu k adaptaci na změnu klimatu. Plnění povinnosti je natolik pomalé, že k zásadní změně v dohledné době jen tak nedojde. Nadějí pro stromy v krajině jsou proto samosprávy obcí a aktivní občané, kteří stále častěji berou výsadbu a ochranu stromů nejen u silnic do vlastních rukou. Stromy jsou součástí krajiny a měst, ve kterých žijeme.

 

Statistiky výsadby a kácení alejí podél cest v České republice za rok 2019

Kraj

Vykáceno

Vysazeno

Poměr

 

Liberecký

550

2 562

1 : 4,7

sázení výrazně převažuje

Středočeský

491

1 250

1 : 2,6

Ústecký

446

560

1 : 1,3

Moravskoslezský

791

578

1,4 : 1

kácení převažuje

Olomoucký

1 401

1 021

1,4 : 1

Plzeňský

1 714

1 148

1,5 : 1

Jihomoravský

898

557

1,6 : 1

Vysočina

3 245

1 833

1,8 : 1

Královéhradecký

1 888

640

3 : 1

kácení výrazně převažuje

Jihočeský

4 043

1 179

3,4 : 1

Pardubický

2 131

483

4,4 : 1

Karlovarský

649

138

4,7 : 1

Zlínský

967

136

7,1 : 1

Celkem

19 214

12 085

1,6 : 1

kácení převažuje