Českotřebovský deník 353/2020 (11/12)
Nový povrch objížďky přes Pazuchu dokončen

Silnice III/35846 sloužila řidičům jako objízdná trasa řidičům při modernizaci silnice II/358 z Litomyšle do České Třebové. Po dokončení modernizace tohoto 12 kilometrů dlouhého úseku za 186 milionů korun se dočkala rekonstrukce také objízdná trasa, a to v délce necelých dvou kilometrů. Práce vyšly na 5,6 milionu korun bez daně.
„Je jasné, že silnice III. třídy přes Pazuchu a Kozlov nebyla stavěná na takové zatížení, které se na ni přeneslo uzavřením silnice II/358 z Litomyšle do České Třebové. Po dokončení modernizace za 186 milionů korun jsme proto zahájili rekonstrukci povrchu i této objízdné trasy v délce necelých dvou kilometrů. Na tomto úseku došlo k odfrézování dvou vrstev vozovky, vyrovnání a lokálním sanacím tak, aby se zlepšila i únosnost povrchu. Práce vyšly celkově na 5,6 milionu korun bez daně,“ uvedl hejtman Martin Netolický.V posledních měsících se kraji podařilo v regionu Orlickoústecka otevřít další důležitý úsek. Na začátku listopadu byla dokončena modernizace úseku silnice II/315 z Lanškrouna do Skuhrova. Stavba dlouhá přibližně 11 km vyšla téměř na 150 milionů korun. Zde byla rekonstrukce podpořena dotací IROP a SFDI.

Jednali o střetu zájmů

Pardubický kraj navštívil ve čtvrtek europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák. S hejtmanem Martinem Netolickým, náměstkyní pro oblast zdravotnictví Michaelou Matouškovou, ředitelem Krajského úřadu Pardubického kraje Jaroslavem Folprechtem a jeho zástupcem Miroslavem Mockem řešili mimo jiné problematiku střetu zájmů u veřejných funkcionářů. Jeho novela v minulosti způsobila velkou nevoli na straně starostů obcí, ale i dalších funkcionářů, které registr svléká doslova donaha. Ministerstvo spravedlnosti nyní rozhodlo, že nově budou vyplňovaná oznámení dostupná pouze na základě individualizované žádosti. Zároveň by měla být zastavena všechna řízení o nesplnění povinnosti registr vyplnit.
„Nejvyšší správní soud na konci října rozhodl, že přestupky spáchané nesplněním povinnosti nelze sankcionovat. Nyní je nutné neprodleně zastavit všechna již probíhající řízení a nezahajovat nová. Otázkou bude, jak se Ministerstvo spravedlnosti postaví k již ukončeným případům. Za velký úspěch považuji, že se společnými silami podařilo dosáhnout toho, že zpřístupňování údajů v Centrálním registru oznámení bude možné pouze na základě individuální žádosti. Vracíme se tak o několik let zpět, kdy jsme toto společně se starosty požadovali,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nechceme nic tajit, ale není možné, aby kdokoliv mohl nahlížet do osobních a majetkových údajů. Vše musí mít jasná pravidla a jsem rád, že po letech debat budou nastavena. Osobně jsem vždy vše řádně vyplnil, ale nevím, stejně jako kolegové, kdo si informace prohlížel a jak s nimi pracoval,“ doplnil hejtman Netolický.
Nevyřešenou otázkou nyní zůstává, jak řešit případy, které již byly rozhodnuté, a sankce za nezveřejnění údajů již byla uložena. Hejtman na jednání přislíbil, že Pardubický kraj bude v této věci velmi aktivní a nebude čekat na vyjádření státu. „Musíme si uvědomit, že kvůli zavedení Centrálního registru oznámení opadl zájem kandidovat na komunální úrovni. Řada šikovných komunálních politiků, starostů a zastupitelů již v roce 2018 nekandidovala a stát by se jim měl omluvit. Otázkou je, kdo to udělá a zde není pozdě,“ řekl hejtman Martin Netolický, který bude chtít zjistit, kolika osob v Pardubickém kraji se sankce za uplynulé období týkaly. "Osobně beru přezkumné řízení jako formu osobní rehabilitace těch, kteří byli protiústavně kráceni na svých právech a navíc sankcionováni i ve formě finančního postihu,“ dodal hejtman.
 
CHIRURGIE V CHRUDIMI NEPŘIJÍMÁ PACIENTY. KVŮLI COVIDU

Vedení krajské akciové společnosti  Nemocnice Pardubického kraje bylo nuceno přistoupit k uzavření oddělení chirurgie pro jakékoliv příjmy pacientů z důvodu vysokého počtu nemocných mezi zdravotnickým personálem. Ohnisko nákazy bylo dosud na gynekologicko-porodnickém oddělení, kde už v průběhu týdne nebyly přijímány rodičky. Nyní je obdobná situace i na chirurgickém oddělení. Nadále funguje v Chrudimi pouze ambulance. Všechny příjmy pacientů jsou nyní nasměrovány do Pardubické krajské nemocnice.
SENÁT PODPOŘIL KOMPENZACE PRO SAMOSPRÁVY VE VÝŠI 80%!!!
PŘITOM SE SNÍŽÍ DANĚ

Obce a kraje v České republice sice ucítí další pokles daňových příjmů, ale ne tolik, co navrhoval poslanec Babiš a ministerstvo financí, ale výrazně nižší. Samosprávy tedy snad stávající nelehkou ekonomickou situaci přežijí. Moc děkuji senátorům. Vážím si jejich práce pro regiony, města a obce a hlavně fiskální (rozpočtovou) decentralizaci, jejíž jsem byl vždy principiálním zastáncem. Proto jsem se tak hlasitě zapojil do boje. Je to vítězství rozumu nad populismem toho nejhoršího kalibru. A přitom záměr na snížení daní v rozumnější podobě prošel také. Osobně chci velmi poděkovat lidem, kteří dali do prosazení kompenzací celé tři týdny svého času. Na prvním místě jmenuji Stanislava Polčáka ze SMSČR, Martinu Půtovi,  Zdeňku Hřibovi  Františku Luiklovi ze Svazu měst a obcí  a samozřejmě těm hejtmanům, kteří drželi až do poslední chvíle basu a chtěli kompenzace pro obce a kraje. V případě zájmu uvedu ty, kteří hájili zájmy jen svého politického uskupení (nebo hnutí?). Naštěstí byli v menšině. Jsem vděčný za to, že  Asociace krajů ČR  většinově konečně táhne za jeden provaz! Jsem rád, že mohu spolupracovat s tak skvělými kolegy, starosty a hlavně fajn lidmi, kteří jsou přesvědčenými demokraty a odmítají centralistické tendence poslední doby. Nyní nás čeká ještě jednání Poslanecké sněmovny, kam byl daňový balíček po změnách vrácen a následně ještě podpis prezidenta republiky. Ještě jednou moc děkuji za spolupráci v boji za samosprávy!!! 
Martin Netolický
 
V Lanškouně zvýší poplatek
za odpady na 660 Kč

Zastupitelstvo města bude na svém jednání 16. prosince bude projednávat návrh nové závazné vyhlášky o místním poplatku za svoz komunálního odpadu. V důsledku rostoucích nákladů na odvoz a zpracování odpadu by měli občané Lanškrouna od příštího roku platit o 120 Kč více za svoz komunálního odpadu.
Rada města se novou vyhláškou, která navyšuje poplatek za svoz komunálního odpadu ze současných 540 Kč na 660 Kč, zabývala na svém jednání 30. listopadu a doporučuje zastupitelstvu města novou vyhlášku vydat. Změna by měla platit od 1. ledna 2021. K navýšení by došlo po sedmi letech. Současná výše poplatku za svoz odpadu platí od roku 2013. Jedním z důvodů návrhu na zvýšení poplatku je také potřeba rozšířit skládku. „Skládka komunálního odpadu se musí rozšířit, kapacita se naplnila. Rozšíření vlastní skládky bude stát město Lanškroun téměř devět milionů korun. Skládka by měla poté kapacitně vydržet na dalších osm let. Po propočtech všech nákladů jde sice o nenávratnou investici, ale ve srovnání s možností komunální odpad vyvážet do okolních skládek je navrhovaná varianta za stávající situace nejvýhodnější i s ohledem na možný růst cen za skládkování. 
 
Také Litomyšl zvyšuje poplatek za odpady na 744 Kč

Sazba poplatku činí 744 Kč a je tvořena: a) z částky 220 Kč za kalendářní rok a b) z částky 524 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 
Náklady za odpad rostou i v Č. Třebové, poplatek se u nás nemění (588 Kč)

Stejný poplatek mají např. v Havířově,  v Příbrami  a v Břeclavi mají 600 Kč, Rožnov p.R. 684, Kč, Rousínov a Liberec 720 Kč...
 
V ÚSTÍ N.O. MAJÍ TAKÉ ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM

V pondělí 7. prosince byla na jednání v Kulturním domě představena dokončená architektonická studie Revitalizace parku u Roškotova divadla, kterou zastupitelé vzali na vědomí. Nyní bude následovat příprava dokumentace v rozsahu územního řízení.
Následovalo schválení poskytnutí daru Nadačnímu fondu ZELENÉ OUSTÍ ve výši 3 miliony korun. Tato částka odpovídá částce za prodej pozemku společnosti LIDL.  Prostředky Nadačního fondu ZELENÉ OUSTÍ jsou určeny na ochranu, údržbu a rozvoj veřejné zeleně na území města Ústí nad Orlicí. Pokračovalo projednávání dalších finančních záležitostí včetně schválení rozpočtového provizoria, podle kterého bude město hospodařit do únorového schválení rozpočtu města pro rok 2021.
V rámci jednání byly schvalovány majetkoprávní úkony nebo návrhy na pořízení změn územního plánu Ústí nad Orlicí v podání stavebního úřadu a další problematiky.

Pardubický kraj už je po včerejších součtech nových nakažených opět v pátém stupni protiepidemiologického systému PES. Dnes skóre kraje vyskočilo na stupeň 79. Naposledy takto vysoko bylo 6. listopadu, kdy vrcholila druhá vlna epidemie. A ještě před týdnem byl náš kraj na „trojce“.

Výrazně v kraji vzrostl především počet nově zjištěných nakažených. Laboratoře jich zjistily 420, což je nejvíc od 19. listopadu. „Ještě se přitom ani nezačalo projevovat rozvolnění z minulého čtvrtka, kdy se otevřely obchody a restaurace,“ podotkla krajská epidemioložka Olga Hégrová. Podle dalších epidemiologů čísla tedy nejspíš teprve začnou markantně růst. Reprodukční číslo vyskočilo celorepublikově už na 1,16.
„Nemáme v kraji žádná výrazná velká ohniska. Růst je podle mě způsoben spíš takovým celkovým rozvolněním, příchodem adventu, kdy lidé polevili v dodržování opatření. Zároveň je to i dáno návratem žáků do škol a školek. Právě mateřské školky jsou asi největším důvodem,“ dodala Hégrová.
V Pardubickém kraji je na tom kriticky zejména okres Pardubice se skóre v PES na stupni 88. Právě krajská metropole přitom ještě před týdnem patřila mezi „nejčistší“ v celém Česku. I pro pardubický okres však platí slova Hégrové, že zde není žádné výrazné ohnisko. Nárůst je plošný a je podle ní způsoben celkovým polevením dodržování opatření nebo návratem dětí do mateřských škol... (Podle Orlického deníku)