Českotřebovský deník 356/2020 (14/12)
Zajímavý betlém v Dlouhé Třebové 


Národní sportovní agentura vyhlásila dotační programy. Využijeme? 

Samozřejmě chceme realizovat rozvoj sportovní infrastruktury s využitím dotačních programů v co největší míře. Jde především o  realizaci II. etapy výstavby atletického stadionu na Skalce, tedy pořízení šaten a tribuny. V roce 2018 byla postavena jen I. etapa, nyní je žádoucí dostavba II. etapy. A protože existuje vhodný dotační program, je naší povinností se na to připravit.
Současně musíme kalkulovat s až 50ti milionovým  propadem v daňových příjmech města. To je vážná pobídka k hledání úspor!
Proto nemůžeme rozhazovat, plánovat zbytečně drahá řešení, jsou-li  na stole řešení úspornější. Podobně uvažuje každá odpovědná rodina. Důležité je,. že  nebudeme odkázáni podat žádost o dotaci na loni připravené řešení  v rozpočtové ceně ceně 45 mil., které bylo  letos v radniční koalici i v radě města odmítnuto. Termín pro podání  je stanovena až do 30. června 2022 a to je dostatečný čas  na to, abychom dokončili přípravu projektu úsporného, který ale zajistí plnou funkčnost atletického stadionu, pro který je investice pořizována.  I zde dostaneme zajímavou dotaci (např. 7 milionů Kč).  Stavba bude realizována rychle a současně se budeme moci pustit do přípravy další etapy na nástavbu šaten přímo na zimním stadionu, pro hokejisty i krasobruslaře. Také s  dotací, dotační program je vyhlášen až do roku 2024. A zimák další úpravy pro svůj provoz a rozvoj potřebuje, bude to realizováno cílové řešení, navíc  úspornější než "multifunkční betonové šatny" za 45 milionů, které poměry na zimáku nijak nezlepší. Pokud se pustíme do stavby  zbytečně drahých šaten, tak již můžeme na další úpravy zimního stadionu zapomenout!
Doporučuji všem se také seznámit s  dalším nabitým investičním programem města, ze kterého není kam ustoupit. Týká se základny, tedy škol, školek, komunikací, chodníků, nutných investic do systému odpadového hospodářství a dofinancování již dříve odsouhlasených dotacemi podpořených projektů.  Je před námi také nutná investice do modernizace krytého plaveckého bazénu. Do tohoto investičního programu se betonové šatny prostě nevejdou, to patří do nadstavby kterou můžeme zvažovat a být přitom oběma nohama na zemi.Vždyť pro velkou finanční náročnost jsme již na lepší časy odložili investici do rozšíření expozice velorexů v městském muzeu, byť byla podpořena dotací MMR ČR..  Milan Mikolecký
 

Nová vládní nařízení zruší  vánoční trhy, vánoční výstavy, uzavřou znovu plavecký bazén. Bude-li zima, bude možné lyžovat....


Na staveništi budoucí nemocnice v Moravské Třebové je rušno 

Se stavbou moderní nemocnice následné péče v Moravské Třebové, která by se měla stát jednou z nejmodernějších zařízení tohoto typu v republice, se na konci minulého týdne seznámila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Stavba za 264 milionů korun včetně daně byla zahájena v září a měla by být dokončena do konce příštího roku.
„Pan ředitel Pavel Havíř mě obeznámil se složitou historií vlastnictví této nemocnice a ukázal mi objekty, které Pardubickému kraji už patří a pozemky, které by bylo potřeba ještě dořešit. Nahlédli jsme spolu i na staveniště, kde od září 2020 nová nemocnice vzniká,“ uvedla Matoušková.
Na místě stavby jsou nyní dokončovány zemní práce. Pod polovinou budoucí budovy je položena ležatá kanalizace, podkladový beton a připravuje se výztuž pro základovou desku. Devadesát lůžek nové nemocnice následné péče bude umístěno na jednom patře a rozděleno do tří stanic po 30 lůžkách. „Většina pokojů bude dvou a třílůžkových se sociálním zařízením společným pro dva sousední pokoje. Pro vážněji nemocné pacienty se počítá i s jednolůžkovými pokoji. Komfort pro pacienty a zaměstnance podtrhují i další nezbytné součásti nové nemocnice, a sice stravovací provoz a rehabilitace. Vše bude vybaveno moderními zdravotnickými technologiemi,“ vysvětlil ředitel Pavel Havíř. „V nové budově nemocnice počítáme i s novým výjezdovým stanovištěm záchranné služby, které dosud sídlí v nevhodných prostorách, a to včetně stání pro sanitní vozy. Významně to zlepší pracovní podmínky našim záchranářů, a tím i našim pacientům,“ uvedla Michaela Matoušková.


Dům dětí a mládeže chystá na leden  

Kreativní kurzy 
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kurzy. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM Kamarád nebo na tel. č. 736 694 671, 777 292 218. Každá akce se bude konat při minimálním počtu  5-ti účastníků. Platbu prosím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním kurzu.  Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách DDM Kamarád.
Tiffany zápich – kurz pro dospělé, zápich zhotovený ze skla a cínu,  úterý 12. 1. 2021 v čase 16:00 – 18:30 hodin, cena: 250,-Kč (v ceně je veškerý materiál), s sebou: přezůvky a pracovní oděv. Lektorka: Hana Milerová
 
Karneval
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá v sobotu 23. 1. 2021 v restauraci Na Horách dětský karneval – Pirátský rej. Karneval se bude konat v čase 15:00 – 17:30 hodin, vstupné je 40,-Kč/osobu (děti do 3 let zdarma bez nároku na místo). Pro děti jsou připraveny soutěže, tombola, soutěž o nejoriginálnější masku a výtvarná dílna. Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři DDM od 11. 1. 2021 v úředních hodinách. Sledujte naše webové stránky, akce může být zrušena z důvodu nepříznivé pandemické situace.
 
Herní pololetky s Kamarádem
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová připravuje pro děti školního věku herní pololetní prázdniny. V pátek 29. 1. 2021 v čase 8:00 – 12:00 hodin si můžete zasoutěžit o lákavé ceny v DDM. Poplatek za akci: 70,-Kč. S sebou: přezůvky, roušku, svačinu a pití. Přihlásit se můžete od 4. 1. do 22. 1. 2021. Sledujte naše webové stránky, v případě nepříznivé epidemiologické situace může být akce zrušena.
 
Pololetní prázdniny – Olomouc
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová zve děti školního věku na výlet do Svíčkárny Olomouc v pátek 29. 1. 2021. Cena: 300,-Kč (cena zahrnuje jízdné, dílnu a pedagogický doprovod). Přihlásit se můžete od 4. 1. do 20. 1. 2021. Výlet se bude konat při minimálním počtu 15 dětí. Sledujte naše webové stránky, v případě nepříznivé epidemiologické situace může být akce zrušena.
 
Připravujeme:
15. 2. – 19. 2. 2021 – Filmový festival (ve spolupráci s KC)
 
Léčebna dotčená Františkem Josefem i Masarykem jen kvete 

Odborný léčebný ústav v Jevíčku navštívila náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Vyhledávané plicní sanatorium a rehabilitační zařízení bylo otevřeno ještě za Františka Josefa I. a později neslo i jméno prezidenta Masaryka, který jej v roce 1929 osobně navštívil. Díky své unikátní architektuře jsou dnes památkově chráněné budovy častým a vyhledávaným cílem historiků a filmařů. Areál se díky investicím Pardubického kraje postupně proměňuje a modernizuje pro své pacienty a klienty, přičemž zůstávají zachovány historické prvky budov. Pardubický kraj do něj v posledních čtyřech letech investoval 72 milionů korun.
Jevíčský ústav je příspěvkovou organizací Pardubického kraje a poskytuje zdravotní služby v oblasti pneumologických onemocnění, pneumologické a pohybové léčebné rehabilitace a diagnostiky a léčby tuberkulózy. Disponuje 176 lůžky pro hospitalizační léčbu klientů a rovněž komplexem odborných ambulancí a vyšetřoven v oborech poskytované péče. „Není divu, že tento unikátní komplex budov, posazených do nádherně udržovaného parku přitahuje pozornost nejen klientů z České republiky, ale i ze zahraničí,“ uvedla Michaela Matoušková, která se zajímala o péči v době ohrožení nákazou Covid-19. „Samozřejmě i nás poznamenaly změny, ke kterým musely přistoupit všechny nemocnice s ohledem na pandemii. Běžně býváme naplněni do posledního lůžka, avšak letos se i do naší obsazenosti promítlo pozastavení plánovaných operací v nemocnicích, které k nám do Jevíčka na rehabilitaci a doléčení posílají své pacienty,“ uvedla ředitelka ústavu Lenka Smékalová. Pacienty a klienty léčebného ústavu chrání povinným testováním před nástupem a pravidelným testováním svých zaměstnanců.
Nádherný historický pavilon a unikátní lehárny prošly úpravami
Ředitelka Lenka Smékalová provedla Michaelu Matouškovou areálem a komplexem budov, do kterých Pardubický kraj investoval v uplynulých čtyřech letech 71,9 milionů korun, z čehož pouze malý zlomek tvořila dotace z ministerstva kultury. V letech 2017 – 2018 se jednalo o rekonstrukci a přeměnu původního dětského pavilonu na lůžka návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie (jednalo se o pokračování I. etapy) za téměř 40,5 milionu korun. „Tento nádherný historický pavilon nebyl od doby výstavby kolem roku 1923 nikdy opravován a prošel jen částečnou rekonstrukcí, proto jsme rádi, že už jej můžeme dva roky využívat v jeho současné podobě,“ vysvětlila Lenka Smékalová. Další investicí byla rekonstrukce unikátních dřevěných leháren, které byly vystaveny pro pacienty s TBC hospitalizované na izolovaných lůžkách v pavilonech S a N. Lehárny byly do své nynější podoby dovedeny v roce 2019 nákladem 20,8 milionu korun (zde figurovala dotace z Ministerstva kultury ČR 2,9 milionu korun). Z investic ještě přidejme vyměněnou střešní krytinu na budově stravovacího pavilonu v roce 2018 za 4,3 milionu korun a opravu sto let staré páteřní obslužné komunikace za 6,4 miliony korun.
Opravy nekončí, v očekávání je lůžková část pavilonu S
V letošním roce probíhá v jevíčské léčebně investiční akce „Realizace úspor energie - pavilon S + koridor“ s náklady přesahujícími 26 milionů korun, u níž je plánováno dokončení v dubnu 2021. Na ni jsou využity dotace z Operačního programu životní prostředí. „Dále ještě připravujeme rekonstrukci lůžkové části pavilonu S – společných prostor a pokojů, která společně s rekonstrukcí střechy předpokládá jen na stavbu náklady přes 60 milionů korun,“ uvedla za kraj Michaela Matoušková. Tento projekt je připraven na financování z evropského programu REACT EU a stavba by měla být hotova do konce roku 2023.
„Pavilon S byl postaven jako první léčebná budova ústavu pro pacienty s tuberkulózou v letech 1914 -1916,“ vysvětluje ředitelka Lenka Smékalová. Dodává, že přízemí již v minulosti sloužilo pro jednotlivé vyšetřovny, ambulance a potřebné technické a hygienické zázemí. Druhé až čtvrté nadzemní podlaží patří lůžkovým oddělením a tato dispozice zůstala až do dnešní doby. „V přízemí jsou jednotlivé kanceláře, ordinace, laboratoře, radiologické oddělení, čekárny pacientů, hygienické zázemí pacientů, centrální šatny personálu, úklidové místnosti a hygienické zázemí personálu. Ostatní tři patra slouží jako lůžková oddělení poskytující následnou pneumologickou péči. Při rekonstrukci je třeba zachovat autentické cenné interiérové prvky – protože budova je pod památkovou ochranou,“ uvedla Lenka Smékalová. Dodala, že po rekonstrukci bude mít převážná část jedno a dvoulůžkových pokojů své hygienické zázemí. Zároveň bude mít každé oddělení své samostatné bezbariérové hygienické zázemí a další úpravy. V rámci rekonstrukce stávajícího objektu budou řešeny nově i vytápění, vzduchotechnika, rozvody elektro, slaboproudu a medicinálních plynů a další. Práce budou probíhat po etapách po jednotlivých nadzemních podlažích.
„Děkuji paní ředitelce za čas, který mi věnovala. Strávila jsem ho s ní spoustu a jsem nadšená. Je to člověk, který má rád prostředí a lidi, a je to vidět na její každodenní práci,“ uzavřela náměstkyně Michaela Matoušková.