Českotřebovský deník 360/2020 (17/12)
Dálnice D35 získala u Litomyšle územní rozhodnutí

Dne 15. prosince vydal Krajský úřad v Pardubicích dlouho připravované územní rozhodnutí na stavbu dálničního úseku D35 - Litomyšl - Janov 1. etapa.  Je to velmi výživné čtení, které má celkem 70 stran a které je celé zveřejněno na úřední desce MěÚ Litomyšl.  Jeho znění najdete ZDE Pro další potřebu doporučuji tento dokument stáhnout protože z úřední desky po uplynutí zákonné doby zase zmizí a nemusí být jednoduše k nahlédnutí.  Číst se to ale moc nedá, je to jen pro "silné žaludky". 
Z mapy je zřejmé, že se neřeší celá trasa úseku do Janova, ale jen ta část, která nezahrnuje křížení s "naší" právě zmodernizovanou silnicí II/358. Začíná u křížení se "ústeckou" silnicí II/360 a vede až na exit Řídky, kde se právě díky koordinovanému stanovisku  Litomyšle a Němčic a hloupému  rozhodnutí našeho zastupitelstva  února 2014 navrženému starostou  exstarostou Zedníkem. Mapa se po kliknutí zvětší do nového okna.
Velmi zajímavé jsou připomínky z Kornic, ale nejen ty. Pro nás je významné stanovisko obce Němčice, které především nesouhlasí s přípravou  mimoúrovňové křižovatky Litomyšl sever, ač je ve schválením základním dokumentu (územním plánu) Pardubického kraje, který tak jako tak přece musí v Němčicích respektovat. Stejně jako u nás respektujeme koridor pro průplav Dunaj - Odra - Labe (který nechceme) , tak zde se jedná o koridor obchvatu obce Němčice, který by měl v budoucnu  vzniknout a navázat na dodatečně postavený exit Litomyšl sever.  To samozřejmě bude muset v řece Třebovce i Loučné odtéci opravdu velká spousta vody a mohou se toho dožít snad naši vnuci. Více k problému a mapové materiály jsou v samostatném příspěvku ZDE
Považuji za užitečné zveřejnit  stanovisko obce Němčice, možná že se nám bude hodit. Jistě i obec Němčice bude v budoucnosti něco potřebovat zase  u nás v České Třebové....


Potravinová pomoc pro děti v nouzi pokračuje.
Z evropských fondů kraj podporuje přes 900 dětí

Pardubický kraj se již druhý rok po sobě zapojuje do Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pomoc dětem ve věku od tří do 15 let ze sociálně slabých rodin. Celoročně je v tuto chvíli zapojeno 59 škol. Na druhé pololetí se seznam rozšíří o dalších devět. Celkově bude rozděleno 5,5 milionu korun pro 901 dětí, což je v poměru na počet obyvatel jedno z nejvyšších čísel v celé republice. Paralelně s tímto programem pokračují i nadále projekty obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a nadačního fondu DRAB FOUNDATION.
„Potravinová pomoc dětem ze sociálně slabých rodin je dlouhodobě debatovaným tématem, a proto se již v roce 2019 po vytvoření dotačního titulu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci Pardubický kraj zapojil a já jsem velmi rád, že na tyto kroky mohu navazovat, a že tuto podporu budeme moci využívat po celou dobu trvání výzvy. V letošním roce se přihlásilo 59 škol a na základě naší výzvy se na druhé pololetí připojí dalších devět. Celkově rozdělíme dětem, jejichž rodiny se nachází v hmotné nouzi, na zajištění obědů 5,5 milionu korun. V rámci našeho kraje je zapojeno 901 dětí, což je při přepočtu na počet obyvatel jedno z největších čísel v celé republice,“ uvedl radní pro oblast školství Josef Kozel. „Výhodou tohoto dotačního programu je, že cílí na děti již od tří let a týká se tedy také mateřských škol. Oproti tomu projekty obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a nadačního fondu DRAB FOUNDATION se týkají dětí až od základních škol,“ doplnil radní Josef Kozel.
 
Víceleté financování sociálních služeb nenaruší ani rozpočtové provizorium

Při projednávání rozpočtového provizoria na Zastupitelstvu Pardubického kraje projevila zastupitelka Lenka Španihelová obavu o rozvrácení nedávno zavedeného víceletého financování sociálních služeb, které jsou hrazeny z krajského rozpočtu. Podle radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly se kraj pokusí co nejvíce zkrátit prodlení při vyplacení dotací.
Pardubický kraj je jedním z prvních krajů, který přistoupil k víceletému financování sociálních služeb ze svého rozpočtu, letos zde běží už druhým rokem a je vždy tříleté. Organizacím v sociálních službách dává zvláště na začátku roku jistotu, že budou mít na mzdy a zároveň snižuje každoroční administrativu. Vzhledem k tomu, že zastupitelé schválili nyní pouze rozpočtové provizorium a rozpočet budou schvalovat až na jednání naplánovaném na 23. února 2021, lhůty se mírně posunou.
„Rád bych, aby víceleté financování pokračovalo i ve svém třetím roce. Navrhujeme okamžitě po schválení krajského rozpočtu schválit Radou Pardubického kraje také jeho rozpis a hned poté okamžitě poskytnout prostředky dotčeným organizacím. Zdržení proti jiným rokům by pak bylo pouze zhruba tři týdny, “ řekl Pavel Šotola.
Zastupitelé kraje schválili i dotace do čtyř památek

Zatímco se řada kulturních akcí letos neuskutečnila a mnoho institucí dotační peníze Pardubickému kraji vrací úplně nebo částečně, oprava památek se nezastavila. A právě díky tomu se dostalo i na další čtyři objekty v kraji, pro něž zastupitelé tento týden schválili poslední letošní dotace.
„Po dvou stech tisících dostanou obec Mistrovice a město Letohrad,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek. „Obci Mistrovice přispějeme na opravu venkovních omítek kostela sv. Jana a Pavla, kde se v interiéru nacházejí malby Vojmíra Vokolka. Obec v příštím roce obec oslaví 650 let od první písemné zmínky. Městu Letohrad přidáme na opravu vnitřního schodiště východního křídla zámku, kde je umístěna základní umělecká škola a kde uvolněné dřevěné stupně schodiště jsou rizikem pro pohyb žáků. 80 tisíc pomůže s probíhající opravou hřbitovní zdi v obci Radhošť, při níž bylo zjištěno větší poškození zdiva, než se při přípravě předpokládalo. Nakonec ještě 50 tisíc přispěje na restaurování sochy sv. Floriana v Tatenicích, kterou rozbil na kusy spadlý strom,“ dodal Línek.
 
Regionální potraviny v centru pozornosti

Agrovenkov, který je například organizátorem soutěže MLS Pardubického kraje, má podle radního pro venkov, životní prostředí a zemědělství Pardubického kraje Miroslav Krčila v otázce propagace regionálních produktů a speciálně českých potravin na úrovni Pardubického kraje velký potenciál. Uvedl to po středečním jednání s předsedou správní rady této obecně prospěšné společnosti Františkem Smítalem a ředitelkou Lenkou Brožkovou.
„Velmi si vážím práce, která zde už byla v tomto směru odvedena. S předsedou správní rady a ředitelkou společnosti jsme debatovali především o možných nových směrech a nových formách propagace, komunikace i efektivnějším zacílení. Jsem rád, že jsme se shodli na tom, že právě tady vidíme prostor pro další zlepšování a společně se jej pokusíme využít,“ poznamenal radní Miroslav Krčil.
Nejenom otázka českých regionálních potravin byla tématem středečního jednání zástupců Agrovenkova s radním Miroslavem Krčilem. Mezi další patřila například spolupráce se školami či organizace odborných seminářů pro zemědělskou veřejnost. 
Pardubický kraj patří mezi zakládající členy Agrovenkova, který mimo jiné plní na základě pověření ministerstva zemědělství právě roli krajského informačního střediska pro zemědělství. Jeho služby tak mohou využívat všichni zemědělci z Pardubického kraje bez rozdílu. „Agrovenkov má své pevné místo v rámci našeho regionu. Osobně bych chtěl naši komunikaci zintenzivnit a rád bych skutečně naplno využil ve prospěch našich zemědělců, potravinářů i dalších regionálních producentů jeho potenciálu,“ uvedl radní Miroslav Krčil. 
Hudba pomáhá: letos ze mlýna a s Jaroslavem Duškem

Oblíbená východočeská benefice na sebe letos vzala podobu večerního pořadu. Je tak jednou z mála kulturních akcí, které nezrušil Covid 19. Na plakátnicích je v podstatě jediná.
 „Rok co rok jste museli zanechat pečení, obléci se do svátečního a vyrazit do divadla. Letos klidně zůstaňte u sporáků,“ hlásají pořadatelé. A posílají svým fanouškům festival v nové podobě. Objeví se v něm třeba oblíbený český herec Jaroslav Dušek, kapela Parkoviště pro velbloudy se smyčcovým triem nebo některé z dříve podpořených rodin. Živé vysílání bude možné zdarma naladit v sobotu 19. prosince v 19 hodin prostřednictvím internetové televize Mall.tv, ale i na facebookovém profilu či Youtube kanálu Hudba pomáhá.
Výtěžek benefice podpoří speciální školy v Litomyšli, Poličce a Vysokém Mýtě. Přispět lze zakoupením symbolické vstupenky, skrze transparentní účet festivalu nebo koupí předmětů z limitované edice s motivem vanilkových rohlíčků, kterou najdete ve festivalovém eshopu na stránkách www.hudbapomaha.cz.