Českotřebovský deník 359/2020 (16/12)


K problematice úsporného řešení 


V minulých dnech jsem si přečetl úvahu o skromnějším řešení šaten na stadionu Na Skalce, která mě příjemně překvapila, plně s ní souhlasím a zároveň mě inspirovala k napsání následující úvahy. Týká se záměru města rekonstruovat společenský sál Na Skalce. Podle mého názoru (podotýkám, že tento sál jsem podrobně poznal jak po stránce technické, tak provozní v době mého ředitelování) - je výborný, krásný a dobře využitelný pro všechny dosud vyvíjené aktivity, s výjimkou koncertů (špatná akustika pro tento účel). To nevadí, ve městě jsou dva kvalitní koncertní sály. 

Proto se obracím na Tebe jakožto člena zastupitelstva s vyjádřením k zamýšlené rekonstrukci.

Podle mého názoru je sál pro současný účel využití zcela postačující, žádnou výraznou rekonstrukci nepotřebuje s dvěma vyjímkami: výměna podlah a židlí k sezení. Celá zamýšlená rekonstrukce by byla zbytečným plýtváním finančních prostředků 

Jak naložíš s s tímto mým podnětem, ponechávám zcela na Tobě.

S pozdravem Vlast. Hýbl

K otázce připravované rekonstrukce sálu  na Skalce

Celý areál VOŠ a SŠT na Skalce zahrnující budou tzv. "internátu", školy, dílen, venkovních hřišť a také nově postavené tělocvičny (sportovní haly Skalka) je v majetku Pardubického kraje a jeho rozvoj či úpravy si plánuje a financuje Pardubický kraj. Pardubickému kraji také patří i budova, ve které sídlí a.s. Mika.  Město má ve svém vlastnictví prostory na druhé straně komunikace, tedy atletický stadion, zimní stadion a přilehlé parkoviště. 
Sál je součástí školy, která postupně prochází modernizací. Na Skalce máme (po pardubické konzervatoři sídlící v pardubickém Domě umění) druhý sál , který je ve vlastnictví kraje. Zaslouží si modernizaci, neboť přes několik úprav stavba odpovídá technologiím používaným v padesátých letech, kdy byl postaven.
Může být pro nás Českotřebováky příjemné, že Pardubický kraj hodlá v dalších letech  (nejdříve však v r. 2022) realizovat modernizaci sálu a jeho příslušenství tak, aby se mohl stát lépe vybaveným společenským sálem, který by mohl také být využit pro městské akce. Zvláště nyní, kdy je opět Národní dům bez nájemce a kdy je velkou otázkou jen jeho nové zprovoznění (modernizace, kterou by potřeboval je pak už spíš snem) je potřeba pěkného společenského sálu pro města docela důležitá.
Tím spíš musíme ocenit nabídku hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického na spolupráci spočívající v tom, abychom pomohli při zpracování návrhu úprav tak, aby sál potom co nejvíce vystihl potřeby budoucího provozu. Sál by měl pak sloužit také akcím organizovaným krajskou samosprávou, ale i městem nebo jeho Kulturním centrem. Jako člověk, který má v tomto oboru zkušenosti byl pak pro tento účel vybrán místostarosta města Josef Kopecký.
Nejde tedy jen o stavební úpravy, např. výměnu oken, zateplení stropu, ale i novou osvětlovací a projekční techniku a změnu dispozic místností zajišťujících provoz sálu při společenských akcích. Navrženo je např. zrušení stávajícího bufetu a jeho přemístění s dalším potřebným příslušenstvím do místností v předsálí (naproti sborovně), které pak budou odděleny od prostor schodiště celosprosklenými stěnami a dodají novému řešení zcela jiný ráz. Při této příležitosti tedy můžeme být vděční za možnost spolupracovat při tvorbě návrhu, zvláště vznikne-li zde vlastně nové společenské středisko. Bude sloužit pro školu ( burzy, soutěže, akce kongresového typu), pro akce města a zdejších organizací (maturitní a společenské plesy) i regionu (setkání krajem řízených složek a to přímo ve vlastních prostorách kraje).  Spojuje se zde tedy užitečné (potřeba stavebních úprav) s příjemným (současně dojde k podstatnému vylepšení dispozic , které zlepší jeho použitelnost, aniž by ublížilo škole. A Českou Třebovou to všechno nic stát nebude. Shodou okolností jsem byl přítomen předvánočnímu jednání hejtmama Martina Netolického  na naší radnici, kde se o této otázce mluvilo a myslím, že tedy podávám informace jednak čerstvé a jednak přímo od pramene, nikoliv z druhé ruky. Milan Mikolecký
Fotografie z letošního využití sálu na Skalce: Konference starostů kraje - leden 2020,  prohlídka sálu (Mattin Netolický + Jan Kovář, ředitel VOŠ SŠT 7.2. 2020)  a třetí fotografie je z Dopravní konference uspořádané 25.9. k 75. výročí VDA.

Chodníky v Podbranské ulici dokončeny! 

Všechno dosvědčíme na fotografiích. Po novém chodníku nyní dojdete od nového Mostu v Lidické ulici  nejen na Chmelnici, ale také dále jednosměrnou částí Podbranské ulice kolem bývalého mlýna až na Tyršovo náměstí. Na něco takového se čekalo dlouho, ale stálo to za to.  Současně jsou již osazeny svislé dopravní značky, i když ještě přetrvávalo provizorní vyznačení jednosměrky od Chmelnice k mlýnu a současně zde už byla instalována nezakrytá trvalá značka pro vozidla jedoucí od mlýna. Konec provizoria se již blíží.  Na mostě a okolí hotovo nebude, práce zde je ještě dost.....
 

Distanční výuka funguje, ale nemůže být pravidlem.
Osobní kontakt nelze nahradit

Videokonferenční jednání se stala společně s rouškou jedním ze symbolů roku 2020. Ve středu se touto cestou setkali ředitelé všech školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem s hejtmanem Martinem Netolickým, krajským radním pro školství Josefem Kozlem a pracovníky Odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje. Cílem jednání bylo zhodnocení dosavadního průběhu školního roku, dopady na nejbližší období a výhled na rok 2021, který bude stejně jako ten letošní postižen koronavirovou pandemií.
„Ředitelům, pedagogům i dalším pracovníkům ve školství se sluší poděkovat, protože situace ve školství stejně jako v jiných oborech není jednoduchá. Měl jsem možnost na některých školách vidět, jak funguje online výuka, a jsem rád, že v drtivé většině se po jarním období zkoušení a zaučování daří tímto způsobem udržovat studenty ve vzdělávacím procesu, i když samozřejmě osobní kontakt nic nenahradí, na čemž se shodují i ředitelé škol,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Ten ředitele škol informoval o finanční situaci Pardubického kraje. „Díky prostředkům v rezervních fondech škol se podaří zmírnit dopady koronavirové pandemie a propadu v rozpočtu. Ovšem budeme nuceni vážit investice, kdy jednoznačně upřednostníme havarijní stavy a projekty, na které budeme moci čerpat prostředky z Evropských fondů. Investiční činnost se však nezastaví, pouze budeme každý projekt z hlediska jeho potřebnosti více vážit,“ řekl hejtman.
Podle radního pro oblast školství Josefa Kozla se školy v regionu se situací vypořádali velmi dobře i přes řadu komplikací. „Bohužel bych si v této nestandardní situaci představoval mnohem aktivnější a jednoznačnější přístup Ministerstva školství mládež a tělovýchovy. Je nutné, abychom měli všichni stejné informace, pokyny a metodiky, protože jinak se práce komplikuje ještě víc,“ řekl Josef Kozel a připojil se k poděkování pana hejtmana: „Velké DĚKUJI patří ředitelům škol za to, jak svou roli zvládají a jak se i stavěli k pomoci v době největší krize, jak oni, tak pedagogové a samotní žáci. Velký respekt patří jak těm, co byli zapojení do pracovní povinnosti, tak i těm, kteří pomáhali v rámci čiré dobrovolnosti. Pevně věřím, že nestandardních situací s rokem 2021 ubyde a život škol se vrátí k běžného režimu. I když jsou technologie pokročilé a lze jimi řešit dnes již téměř vše, tak komunikaci učitel-žák a žák-žák neumíme nahradit a ani bychom neměli chtít. Doufám, že ve druhém pololetí uvidíme žáky v lavicích více než za obrazovkou počítače,“ vyjádřil přání do příštího roku radní Josef Kozel.

Spolupráce s Dolnoslezkým vojvodstvím pokračuje

I přes nepříznivou epidemickou situaci pokračuje Pardubický kraj v udržování zahraničních vztahů s polským Dolnoslezským vojvodstvím. S jeho maršálkem, kterým je Cezary Przybylski, jednal přes videokonferenční hovor hejtman Martin Netolický. Velkým tématem byla aktuální situace z hlediska pandemie koronaviru. Kromě toho řešili také záležitosti v dopravě, kultuře či cestovním ruchu.
„Současná epidemická situace je v Polsku dle slov zástupců Dolnoslezského vojvodství kritická, kdy je přibližně 12 tisíc nově nakažených denně v celé zemi. Až do 17. ledna jsou v Polsku zavřené školy a restaurace a omezeny služby,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Právě z těchto důvodů jsme byli požádáni o přerušení fungování přeshraničních vlaků, které i nadále trvá, a to i přesto, že regionální železniční doprava byla v našem kraji plně obnovena,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Právě v oblasti dopravy se nachází společný cíl obou představitelů. „Shodli jsme se, že budeme společnými silami bojovat za to, aby přímé vlakové spojení Praha – Wroclaw bylo ještě atraktivnější pro cestující a cenově dostupnější, čímž by se po uvolnění opatření a zlepšení epidemické situace mohla zvýšit návštěvnost obou regionů,“ sdělil hejtman.
Právě zlepšení spolupráce v oblasti cestovního ruchu, dopravní infrastruktury, ale také například pivovarnictví patří mezi cíle polské strany, které prezentoval maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski. Zástupci polského regionu představili svůj nový turistický produkt s názvem Cesta sv. Vojtěcha. Ta vede z Gdaňsku do Prahy, a to i přes Pardubický kraj. Hejtman Martin Netolický přislíbil, že kraj bude tuto turistickou zajímavost podporovat.
Dolnoslezské vojvodství je jediným zahraničním regionem, se kterým má Pardubický kraj společnou hranici. Dohoda o partnerství mezi oběma regiony byla podepsána 22. dubna 2003 v Žamberku. Spolupráce se zaměřuje hlavně na společné aktivity v příhraničních oblastech včetně budování infrastruktury, obnovy obcí a rozvoje cestovního ruchu a vzájemných kulturních aktivit.

Ještě srovnání s předchozím stavem na křižovatce s ulicí Klácelovou

Nový typ LED osvětlení svítí dolů, koule s výbojkami se jistě uplatní jinde. Chcí ovšem ještě umístění reproduktorů mobilního rozhlasu, který by zde měl být ještě doinstalován, možná i na dalších sloupech v Podbranské ulici.....