Českotřebovský deník 360/2020 (18/12)
Hledáme naší kočičku Terezku. Je kastrovaná, má šedobílé zbarvení s výrazně dlouhým pruhovaným ocasem. Bydlíme u Orlíku v České Třebové, jehož okolí jsme již mnohokrát prohledali. Pokud by někdo z vás Terezku viděl, dejte mi prosím vědět na číslo 608179323. Informaci vedoucí k nalezení Terezky finančně odměníme.
Nekrolog doc. Jiřího Štyrského na webu Univerzity Hradec Králové

Učitel roku, cestovatel a inspirátor Jiří Štyrský zemřel. Bylo mu 83 let
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc., dlouholetý člen Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK, skvělý pedagog, geograf a antropolog, zkušený cestovatel, ale zejména přítel a skvělý kolega.
Docent Štyrský patřil mezi nejoblíbenější a nejlépe hodnocené pedagogy naší univerzity. Ve svých hodinách, přednáškách a v rámci svých aktivit inspiroval stovky studentů k výjezdu do zahraničí a napomohl výrazně k tomu, že Management cestovního ruchu patří každoročně k nejžádanějším oborům na celé univerzitě. 
Slova po jeho ztrátě těžko hledal i děkan FIM UHK Josef Hynek: „Skvělý učitel, neúnavný a nadšený vypravěč, veliký cestovatel, zakladatel a tvář oboru management cestovního ruchu na naší fakultě, veselý chlap a gentleman. Jirko, už teď nám všem moc chybíš“.
Jeho stopa zůstává na FIM UHK nesmazatelně zapsána v podobě založení Katedry rekreologie a cestovního ruchu, v rámci kterého patřil mezi největší české kapacity. Byl několikrát oceněn za přínos fakultě a svými cestovatelskými výklady fascinoval generace posluchačů.
„Univerzita Hradec Králové tímto přichází o velikou osobnost, která zásadním způsobem školu ovlivnila a posunula. Čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině a blízkým kolegům z katedry,“ reflektuje úmrtí docenta Štyrského rektor UHK Kamil Kuča.
Mnoho krásných a obohacujících společných chvil s Jirkou prožili přátelé a kolegové z Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK: „Je pro nás jen těžké uvěřit, že odešel. Jiří Štyrský se svou manželkou navštívili mnoho míst po celém světě. Pod jeho „křídly“ na katedře vznikla úžasná parta, která svou blízkostí a silou přátelství hluboce přesáhla rámec obyčejného pracovního vztahu. Odešel, ale i přesto s námi zůstane, neboť nesmazatelně ovlivnil každého z nás. Nejen po stránce odborné, ale hlavně lidské. Pokaždé, když vkročil do dveří, jako by jeho úsměv a dobrá nálada prozářily celou budovu. Z hodin geografie a antropologie přicházel se slovy „to byla nádhera, to jsem si dnes krásně zaučil‘. Co by si pedagog mohl více přát, než aby učil dobře a učil rád. Smutek v našich srdcích je obrovský, ale vzpomínky, které ho doprovázejí, jsou krásné a naplněné pozitivní energií. Děkujeme, že nám život dal příležitost propojit naše cesty“.

Přečtěte si  zajímavé texty - rozhovory doc. Jiřího Štyrského v č. 3 Kulturních novin 2020 !!!
Téma Zahraničí,Věda,Osobnosti  - č.3/2020 Kulturní noviny
Stáhněte si text ve formátu word  (rozsah 15 stránek A4) na tomto odkazu ZDE

 

Růst cen vodného a stočného včetně DPH v Č. Třebové v letech 1996 - 2021

  1996    12,80
  1997    14,96
  1998    16,38
  1999    16,38
  2000    18,48
2001        19,95                                               DPH 5%
2002        22,58
2003        25,83
2004        29,40
2005        32,55
2006        34,23
2007        36,54
2008        40,33                                               DPH 9%
2009        41,97    ÚO 45,24
2010        45,10                                               DPH 10%
2011        48,07
2012        53,35
2013        55,89                                              DPH 15%
2014        58,65     ÚO 71,07
2015        61,64     UO 76,89
2016        63,14     ÚO 76,89
2017        64,40     ÚO 77,11
2018        66,36     ÚO 77,11
2019        69,12     ÚO  79,41
2020        72,20     ÚO 82,97
5/2020   69,07      ÚO 79,37                        DPH 10% 

   2021   73,70 (vod.38,39  st.35,31)         ÚO 81,73 (vod. 31,79  st. 49,94)

Je třeba k tabulce napsat, že zvyšování ceny je logický vývoj spojený s všeobecnou inflací a zvyšující se  cenovou úrovní všech produktů a energií. Rostou také poplatky odváděné státu. Poslední takový je poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, tzv. odlehčené nečištěné vody. Tento poplatek je vyměřen  od roku 2019, ale v ceně stočného se dosud neobjevil, až právě v návrhu  ceny vody na rok 2021. To je důvodem pro větší zvýšení ceny stočného než jsme byli dosud zvyklí. Snad je také dobré napsat, že vlastníkem sítě vodovodů a kanalizací je stále město Česká Třebová, které ji vložilo do Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o.. Veškeré zisky z provozu jsou vkládány do zhodnocení sítě a techniky, nedochází k odčerpávání finančních zdrojů do zahraničí, jako v mnohých jiných městech nebo regionech, často na úkor technického stavu sítě. Možná by ovšem bylo ještě lepší, kdyby současný model přímého provozování  infrastruktury, výroby vody a  kanalizací a čištění odpadní vody byl již od začátku v devadesátých letech plně v režii městské Vodárenské společnosti tak jak tomu je v posledních dvou letech. 
vodné celkem 34,90 Kč/m3 + DPH ( cena vodného vč. DPH 10% celkem 38,39 Kč/m3 ),
stočné celkem 32,10 Kč/m3 + DPH ( cena stočného vč. DPH 10%
celkem 35,31 Kč/m3).
Občan tedy zaplatí za 1 m3 v roce 2021  celkovou cenu 73,70 Kč (vč. DPH 10%) Došlo tedy ke zvýšení ceny o 4,62 Kč .


Během Vánoc by mohli s chodem Pardubické a Chrudimské nemocnice pomoci dobrovolní hasiči. Kraj oslovuje také studenti

Zajištění fungování nemocnic akutní lůžkové péče během vánočních svátků bylo hlavním bodem jednání krajského krizového štábu. Koronavirová nákaza se bohužel nevyhýbá ani lékařům, zdravotním sestrám a dalším pracovníkům nemocnic. Pardubický kraj a nemocnice budou oslovovat s prosbou o pomoc studenty vysokých a středních škol. Zároveň by mohli na pomocných pozicích fungovat dobrovolní hasiči tak, aby nebyl chod jednotlivých oddělení omezen.
„Naší jednoznačnou prioritou je zajištění fungování našich nemocnic v průběhu vánočních svátků. Bohužel koronavirová nákaza se šíří i mezi zaměstnanci a nejvíce je v tuto chvíli zasažena Chrudimská nemocnice, kde je nyní celkem 150 nemocných pracovníků, z toho přes 90 s koronavirem. To má dopad na fungování porodnicko-gynekologického oddělení, chirurgie a interny. Dochází proto k výpomoci primárně s Pardubickou nemocnicí, která také přijímá akutní pacienty. Ovšem i zde budeme potřebovat pomoci,“ sdělil hejtman Martin Netolický s tím, že útlum péče v Chrudimské nemocnici není na pořadu dne a o stávající pacienty je postaráno.
Personální výpomoc však bude během vánočních svátků potřebná. „Chtěl bych poprosit studentky a studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, ale i lékařských fakult a plnoleté studenty středních zdravotnických škol, aby nám v současné situaci pomohli. Zároveň jsme se domluvili s krajským starostou dobrovolných hasičů Josefem Bidmonem, že by právě dobrovolní hasiči mohli na základě honorovaných dohod působit na pozicích dělníků ve zdravotnictví a ulevit tak dalším zaměstnancům,“ řekl hejtman Netolický. Dobrovolní hasiči by samozřejmě byli vybaveni nezbytnými ochrannými prostředky, tak jako další personál.
Další jednání budou podle hejtmana pokračovat v pondělí. „Domluvili jsme se, že do pondělí předloží primáři jednotlivých oddělení rozpisy služeb přes vánoční svátky a na základě toho vyhodnotíme nezbytnost fyzické pomoci tak, aby nebyl chod oddělení omezen,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Vilém z Pernštejna se potkává s Josefem Gočárem v Semíně 

Nedaleko od Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem by mělo vzniknout zajímavé turistické zázemí, které v této části kraje, zvláště pro návštěvníky nové památky UNESCO, výrazně chybí. Navíc má celé místo zajímavé historické kořeny a souvislosti.
„Když se teď zabývám na jedné straně řeky Chrudimky v Pardubicích návratem Pernštejnů na Zámek Pardubice a na druhé straně řeky obnovou budovy automatických mlýnů navržených architektem Josefem Gočárem, netušil jsem, že existuje v našem kraji místo, které tyto dvě osobnosti přímo spojuje,“ konstatoval náměstek hejtmana Roman Línek v Semíně. Přijel se podívat, jak byly využity dotace Pardubického kraje v oblasti památek a cestovního ruchu a jaké jsou další plány investorů. Ty mu představil předseda spolku Gočárův Semín Leoš Kvapil.
Tvrz, zámeček a pivovar
To místo má zvláštní atmosféru, silnou energii. Vedlejší vyvýšeninu, do které je areál zakomponovaný, tvoří písečné duny, takzvané Semínské přesypy, s unikátní florou a faunou. Minimálně od 14. století je tu doložená existence středověké tvrze. V roce 1497 koupil celou okolní oblast za 300 kop českých grošů Vilém z Pernštejna.  Pokračoval tak v budování rozsáhlého panství s bohatou hospodářskou činností. Výstavbě do té doby nevídané soustavy chovných rybníků měla sloužit Velká strúha, nyní známá jako Opatovický kanál, kterou dal Vilém zbudovat mezi Opatovicemi a Semínem.  Mimo jiné dodávala energii i mnoha mlýnům, pilám a hamrům. V Semíně vyrostl na místě bývalé tvrze renesanční zámeček, který sloužil jako ubytování pro úředníky a kanceláře správy západní části perštejnského panství. V okolí se zřejmě konaly i hony. V sousedních Kladrubech začal Jaroslav z Pernštejna i s chovem koní, ale kvůli finančním problémům prodal v roce 1560 celé panství císaři Ferdinandovi I.
V dalších letech vyrostlo zámecké sídlo přímo v Kladrubech nad Labem a ze semínského zámečku se stal vrchnostenský dvůr, ke kterému byl v roce 1691 přistavěn pivovar. Ten tu působil dlouhých 235 let, až do roku 1926. V něm se také v roce 1880 narodil Josef Gočár, syn místního sládka, a později jeden z našich nejznámějších moderních architektů.
Ruinu zachraňují pivovarníci
„Oceňuji smělé plány investorů ze spolku Gočárův Semín. Nezalekli se ani naprosto zchátralého stavu většiny objektů a vyrovnávají se i se všemi požadavky památkářů a ochránců přírody. Pokud se vše podaří podle plánů, bude to v našem kraji skutečný klenot. Trochu to připomíná Tvrz Orlice, kde se spojuje renesanční historie s turistickým byznysem. V tomto případě tu ale bude mnohem větší muzejní a výstavní část,“ řekl Roman Línek.
Spolek tvoří investoři v pivovarnictví, proto není divu, že je jejich pozornost zaměřena především tímto směrem, ale velkou část půdních prostor chtějí věnovat i tvorbě slavného rodáka, Josefa Gočára. „Jednáme o tom, že Semín bude výchozím bodem pro připravovanou gočárovskou stezku směrem na Lázně Bohdaneč, Hradec Králové a Pardubice. Samotnou expozici pro nás připravuje architekt Zdeněk Lukeš, který je odborníkem na tuto problematiku a nedávno vydal spolu s dalšími spolupracovníky rozsáhlou monografii Josefa Gočára,“ konstatoval Leoš Kvapil.
Expozice předindustriální sladovny a pivovaru už příští rok
Vypadá to, že právě v Semíně je v tomto areálu pravý ráj pro milovníky starých technologií, které ještě nebyly závislé na elektrické energii. Dochovalo se tu zřejmě nejstarší zařízení na dosoušení sladu, takzvaný hvozdový valach přibližně z poloviny 19. století. Podobný, který je v restauraci U Fleků, je pravděpodobně mladší. Také díky tomu byl pivovar v roce 2003 vyhlášen kulturní památkou. „Finišujeme práce na zpřístupnění této historické části pivovarnických technologií a chtěli bychom je otevřít veřejnosti už na začátku turistické sezóny v roce 2021,“ dodal Kvapil při prohlídce unikátních prostor.
Odkaz Viléma i Josefa Gočára nezmizí
V plánech spolku je do budoucna také provoz minipivovaru, otevření restaurace s názvem Šenk U Viléma, ubytovací kapacity v různých kategoriích, pivní lázně a wellness centrum. Rekonstrukční práce by měly začít v příštím roce a s plným provozem počítají investoři do čtyř let.
„Díky dotacím Pardubického kraje na památky byla zatím opravena věžička zámečku, do které by se měl vrátit původní zvon, a také část historických pivovarnických zařízení. Další dotace na cestovní ruch pak podpořila restaurování prostor pro pivovarnickou expozici,“ upřesnil Roman Línek. Majitelé jednají také o možnosti zapojení takzvaných Norských fondů.