Českotřebovský deník 362/2020 (20/12)

VÝMĚNA KOTLE V HERNĚ STOLNÍHO TENISU, OPRAVA JISTÍCH PRVKŮ ELEKTROROZVADĚČŮ-HLAVNÍ ROZVADĚČ V SOKOLOVNĚ A PODRUŽNÝ ROZVADĚČ V PŘÍSTAVBĚ U CVIČEBNÍCH SÁLKŮ.

Na základě podané žádosti o dotaci na Pardubický kraj a její schválení, se podařilo T. J. Sokol Česká Třebová v roce 2020 provést výměnu kotle v herně stolního tenisu a opravy jistících prvků u hlavního rozvaděče v sokolovně a podružného elektrorozvaděče v přístavbě u cvičebních sálků.

Původní plynový kotel v herně stolního tenisu byl dle servisního technika značně opotřebený a bylo otázkou času, kdy skončí jeho životnost. V rámci dotace se nám podařilo vyměnit kotel, zásobník na kumulaci teplé užitkové vody a výměnu regulačních prvků. Byl instalován ekvitermní kotel  značky Vaillant. Od výměny si slibujeme 100 % spolehlivost a hospodárné náklady na vytápění.

Výměna jistících prvků spočívala   v úpravě podružného elektrorozvaděče v přístavbě u cvičebních sálků. Stávající závitové pojistky byly nahrazeny novými citlivějšími pojistkami. Výměna jistících prvků v hlavního rozvaděče v sokolovně byla další etapou obnovy a revitalizace elektrorozvodů.  V roce 2019 jsme opravili hlavní venkovní elektrorozvaděč, a protože původní historické vytápění větší části sokolovny bylo realizováno akumulačními kamny, které byly v minulosti nahrazeny elektrokotli a plynovými kotli, mohli jsme přistoupit v letošním roce k opravě hlavního rozvaděče a jeho jistících prvků. V rozvaděči byli odpojeny nefunkční kabely, vložen nový elektrorozvaděč a instalovány moderní jistící prvky.

Bez podpory Pardubického kraje, by nebylo možné z vlastních prostředků tuto investici provést. Tato dotace přispěla k obnově a údržbě našeho majetku

 

Za T. J. Sokol Česká Třebová Michal Kadlec-starosta.

Foto: nahoře původní stav (kotel a zásobník), dole 3 fotografie nového stavu. Teplo pro hernu vyřešeno (těšíme se na úsporu).

Také elektrorozvaděč a regulace doznaly zřetelných změn (uveden původní i nový stav)