Českotřebovský deník 364/2020 (22/12)
Nové video Českotřebovského deníku: 175 let železnice v České Třebové

   Video v plné velikosti ZDE
Na rok 2020 připadá výročí 175 let od zahájení železničního provozu v České Třebové. V srpnu 1845 projel přes naše město z Olomouce do Prahy první slavnostní vlak. Od té doby pak tisíce dalších. Před 25 lety byla Česká Třebová svědkem velkolepých oslav 150 let železnice a proto se oslavy očekávaly i v roce letošním. Nekonaly se však nejen v České Třebové, ale ani kdekoliv jinde na české železnici. Česká Třebová je městem železnice, a proto takové výročí nemůžeme vynechat. Připomeňme si co všechno se u nás na železnici změnilo alespoň za posledních 25 let. Není toho málo. Přes řadu provedených reorganizací a privatizaci části sektoru železniční dopravy si Česká Třebová svůj význam na české železnici nadále zachovává.
Naši procházku železničním uzlem začneme v městském muzeu. Zde bylo v roce 2012 jako součást nové trvalé expozice otevřeno také železniční oddělení. Procházka železničním uzlem pokračuje v železniční stanici, prohlédneme si dopravní terminál Jana Pernera, dispečink přeprav společnosti ČD CARGO, logistický terminál Metrans.  Navštívím,e také společnost CZ LOKO, která vznikla společně s e zdejším železničním uzlem a závěrečné zastavení provedeme na seřaďovacím nádraží, kde byla také v předchozích letech provedena velká modernizace.  Více se budeme věnovat výročí ve zvláštním článku.


Vánoce za dveřmi

Rok má 365 dnů. Přestože je dnes "teprve"   22. prosince, přicházím již s Českotřebovským deníkem č. 364.  Jako by těch dnů v letošním roce mělo být více. Znamená to současně, že Českotřebovský deník přicházel se zpravodajstvím skutečně každý den a někdy dokonce dvakrát denně.  Přesto to není letos deník poslední. Je těsně předvánoční čas, letos jiný, ochuzený. Vydržme to všechno. Vánoční svátky budeme trávit doma a na zájezdy zapomeneme. Máme šanci si vynahradit všechno  co dříve možné nebylo....
Dnes byl pošmourný deštivý den, ale Vánoce jsou za dveřmi. Dárky máte jistě připraveny - letos na to bylo možná více času. Kurýři všech doručovacích služeb se činili co mohli. I tak byla parkoviště u obchodních řetězců zcela zaplněná a  bylo třeba i čekat na volné vozíky nebo vstupy do obchodů. Vlaky a nádraží však poloprázdné... Budou to jiné Vánoce.  Nálada všech je Vánoční a tak to má nakonec být.
Novinky se dnes odehrávaly zejména v Pardubicích, kde se konala tisková konference po důležité  poslední schůzi rady Pardubického kraje, odkud  uvádím poslední horké předvánoční zprávy. Jsou poměrně příznivé, pro velké investice v krajských nemocnicích  v Pardubicích a také v Ústí nad Orlicí vzniká reálná šance na velké dotace. 
Novinkou z České Třebové je pak špatná zpráva o uzavření Habrmanova z důvodu pravděpodobného výskytu nemoci covid19. Je to varování pro všechny, aby výskyt onemocnění nepodceňovali. Vánoční čas, který nás zažene do domovů snad napomůže i tomu, že další rozšiřování výskytu pozitivně testovaných nebude...


Město zveřejnilo nositele Cen města Kohout 2019

V letošním roce poprvé nebyla po schválení veřejně uvedena jména oceněných, tedy nových nositelů cen města Kohout 2019  a Cen starostky města, čekalo se až na Slavnostní večer, kdy se ceny budou udělovat.  Termín byl stanoven nejdříve na květen, potom na 16. říjen 2020. Ale nová protiepidemická opatření  jeho konání neumožnila.  Mezitím již byla veřejnost vyzvána k tomu, aby  navrhovala další osobnosti města, kteří si zaslouží ocenění za rok 2020. Taková situace nemá logiku, proto bylo nakonec až těsně před Vánoci rozhodnuto o zveřejnění jmen oceněných alespoň  ve virtuálním prostoru na internetu. Škoda, že termín tohoto rozhodnutí neumožnil např. zveřejnění oceněných osobností v tištěném vydání Českotřebovského zpravodaje  Zveřejnění je tedy provedeno dnes a my se můžeme se jmény oceněných seznámit na tomto odkazu ZDE
O koho se jedná: 
Sportovci:
Jan Friš - HC Kohouti - Karate KA
Kultura: 
Adam Janíček (housle), Jakub Janíček (konstrabas) Taneční orchestr Základní umělecké školy, dir. Milan Špičák
Spolky: Mineralogický klub
Ceny starostky města  Ing. Otokar Dobrovský (in memoriam), Ing. Jiří Vencl (in memoriam)
 
Medailonky oceněných natáčel v předstihu začátkem října 2020 také Českotřebovský deník. Přestože byly natočeny, nemohly být zveřejněny. Budou uvedeny dodatečně, ocenění si to zaslouží... (mm)

Upravené podmínky Reactu EU mohou kraji přinést až 1,5 miliardy korun na projekty ve zdravotnictví

Krajští radní na svém posledním řádném jednání v roce 2020 schválili projektové záměry pro uplatnění v rámci nového evropského investičního nástroje ReactEU. Z něj by mělo do České republiky přijít 27 miliard korun, z toho 15 miliard do oblasti zdravotnictví. To je pro kraj v rámci čerpání prostředků prioritní oblastí. Na základě nově definovaných priorit by mohl kraj jako žadatel získat 1,5 miliardy korun.
„Od počátku považujeme za prioritní čerpat prostředky na centrální urgentní příjmy v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. Do výzev bychom rádi uplatnili také stavbu nemocnice v Moravské Třebové, stavby základen Zdravotnické záchranné služby na Seči a ve Vysokém Mýtě či investice do zařízení sociálních služeb. Celkově bychom dle parametrů, o kterých jsem za Asociaci krajů jednal s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zdravotnictví, mohli získat z tohoto nového finančního nástroje až 1,5 miliardy korun. To by nám v této těžké době výrazně pomohlo při realizaci klíčových investic,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Původně jsme předpokládali, že bychom mohli získat až tři miliardy korun, ale při jednáních v průběhu léta a podzimu si Česká republika stanovila pro jednotlivé žadatele limity na podpořené projekty. Čekali jsme sice lepší podmínky, ale oproti původním kalkulacím, kdy jsme měli tyto velké projekty ve zdravotnictví financovat pouze z krajského rozpočtu, je i tento výsledek dobrou zprávou a zároveň maximem možného. Více opravdu vyjednat nešlo, protože i ostatní kraje nebo fakultní nemocnice potřebují tyto prostředky čerpat,“ sdělil hejtman Martin Netolický, podle kterého nyní kraj čeká na vyhlášení samotné výzvy.
Pardubický kraj se se svými projekty řadí mezi nejpřipravenější regiony, jelikož se tato nová dotační příležitost vztahuje i na projekty, které byly zahájeny od 1. února 2020. „V našem případě proto chceme uplatnit velkou část druhé etapy stavby centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí, kde můžeme získat na stavební část podle pravidel až 150 milionů korun. V případě Moravské Třebové, kterou jsme zahájili v září, se jedná o dotaci až 250 milionů korun. Podmínkou bude, že stavby musí být dokončené do 31. prosince 2023,“ sdělil krajský radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.
Finančně nejnáročnější stavbou, kterou kraj připravuje, je stavba centrálního příjmu v Pardubické nemocnici. „Pardubický centrální příjem spadá do kategorie urgentních příjmů prvního typu. Na ty je možné čerpat až 500 milionů korun. V tomto případě je termín dokončení do konce prosince 2023 opravu šibeniční, ale rozhodně není nereálný,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
ReactEU je novým evropským investičním nástrojem, který umožní čerpat finanční prostředky mimo jiné do oblasti zdravotnictví. Dobrou zprávou je, že se počítá s přibližně pěti miliardami korun také pro centrální urgentní příjmy, zdravotnické záchranné služby či na prostředky pro posílení kybernetické bezpečnosti nemocnic, což je velká výzva. Nejen v letošním roce se ukázalo, že je právě tuto oblast nutné posilovat,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Evropské fondy v kraji jdou hlavně do dopravy, zdravotnictví a kultury 

Radní Pardubického kraje se dnes seznámili s  bilancí projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie, u kterých je kraj žadatelem. Tato bilance je radě předkládána v pravidelně aktualizovaných přehledech.
„Často se zabýváme jen jednotlivými projekty, ale je dobré čas od času vidět věci v širších souvislostech. Jen v posledním programovacím období Evropské unie, tedy v letech  2014–2020, bylo v našem kraji už dokončeno celkem 81 projektů za 2,1 miliardy korun s evropskou dotací 1,4 miliardy. V současné době máme rozpracováno 34 dalších projektů za 5,3 miliardy a v přípravě je 82 projektů za 6,3 miliardy,“ konstatoval hejtman Martin Netolický, který má v krajské radě mimo jiné na starost rozpočet a finance.
„Nejvíce evropských projektů je tradičně v dopravě. V této oblasti je jich nyní v realizaci 15 a v přípravě 40 v celkové hodnotě 6,5 miliardy korun. Předpokládá spoluúčast Evropské unie je 4,3 miliardy korun. Finančně nejnáročnější jsou modernizace silnic II/322 Kojice, II/362 Jedlová – hranice kraje a II/358 Nové Hrady-Litomyšl,“ uvedl radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.
Další evropské prostředky putují do projektů v informatice, sociální oblasti, kultuře, zdravotnictví, školství a do realizace úspor energie. „Rozsáhlé projekty máme rozjeté nebo  připravené  nyní v kultuře, a to v hodnotě 800 milionů korun s dotací 530 milionů. Například obnova Winternitzových automatických mlýnů má rozpočet 373 milionů korun. Ve zdravotnictví je v realizaci šest staveb za 3,1 miliardy korun s dotací 1,2 miliardy korun. V realizaci jsou například stavby psychiatrie v Pardubické nemocnici (342 milionů), Centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici (398 milionů) a nemocnice následné péče v Moravské Třebové (347 milionů). Na jaro 2021 je naplánován začátek stavby Centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů za 1,9 miliardy korun,“ doplnil radní Ladislav Valtr.
 
MŮJ MILOVANÝ HRAD SVOJANOV VÁM VRÁTÍ VÁNOČNÍ POHODU

Při pravidelné kontrole čerpání dotací Ministerstva kultury ČR z Fondu záchrany architektonického dědictví jsem  navštívil mimo jiné hrad Svojanov.
Mám pro vás hned dvě dobré zprávy. Hradba zřícená při letošních deštích je opravena. Navíc, pokud si v tuto sobotu nebo neděli uděláte výlet, uvidíte vánoční výzdobu, která doufám i vám, jako dnes mně, udělá velikou radost a vrátí vás z neradostných časů alespoň na chvíli do pravé adventní pohody. Fotografie jsou po vás ochutnávkou, ale vůni z čerstvě upečeného cukroví a báječnou atmosféru vám poslat nemohu. Musíte se stavit. Tak nezapomeňte  letos je ještě naposledy skvělou volbou výlet na hrad Svojanov. Přidávám přání co možná nejpříjemnějšího prožití Vánoc a hodně zdraví v novém roce 2021. Radko Martínek