Českotřebovský deník 368/2020 (26/12)
Nové video Českotřebovského deníku:
Cena města Kohout 2019 pro HC Kohouti Česká Třebová 

  Video v plné velikosti ZDE

Sportovní sezóna 2018 / 2019 byla pro tým českotřebovských Kohoutů velmi úspěšná. Kohouti po předchozích umístěních na třetím a druhém místě dosáhli na titul přeborníka krajské hokejové ligy. Právem byli za svůj úspěch v dobře obsazené soutěži oceněni udělením Ceny města Kohout 2019. Cena města se předává v České Třebové od roku 1999 vždy v jarních měsících, proto byl slavnostní večer spojený s předáním ocenění plánován opět na květen 2020. Letošní rok, poznamenaný celosvětovou pandemií koronaviru však předání ceny neumožnilo nejen v plánovaném termínu v květnu, ale ani v náhradním říjnovém termínu. Proto bylo rozhodnuto o zveřejnění oceněných v samotném závěru roku 2020, vlastně v době, kdy se již sbírají nominace na další ceny města za rok letošní. Vraťme se tedy zpět do sezóny 2018/2019 a společně s manažerem HC Kohouti Vladimírem Vaňkem a kapitánem týmu Jakubem Fúzikem zhodnoťme úspěch, který byl v této "zlaté sezóně" dosažen....

Fotografie Jaroslav Koníček. Více ve videomedailonku, připraveném již v říjnu t.r. Zveřejnění bylo možné až po vyhlášení - nyní.


Jana Mimrová dirigentkou Státní opery Praha

Zpráva jako ze snu, ale je pravdivá.
Ověřit si ji můžete na webových stránkách Státní opery. Zde také zjistíte, v jaké se vyskytuje "hvězdné sestavě" a jak moc si máme její pozici v prestižní kulturní instituci považovat.
 
Jistě to je velký krok do velké kariéry, kterou má Jana Mimrová před sebou. Je to úspěch celé hudební rodiny Bohuslava Mimry  a ve svých důsledcích také českotřebovské základní umělecké školy, kde vyrůstala.  Škola sama by nestačila, kdyby nebylo talentu a nebylo také patřičné péče a možností, které dostala. 
 
Blahopřejeme Janě Mimrové k získání významné pozice, věřím, že se můžeme dočkat dalších významných úspěchů.
 

 
Možná je na tomto místě také dobré napsat, že na pozici dirigenta Státní opery Praha jsme měli vlastně také jednoho "Českotřebováka" ( i když jen řekněme hostujícího),  a to Františka Preislera nejmladšího, který to jako nejmladší potomek slavného Preislerova rodu dotáhl až k k nebeským výškám a do čela velkých orchestrů. Škoda jeho zdraví selhalo. 
 
Úspěch  dirigenta Františka Preislera jsme si mohli vychutnat také letos na Štědrý večer v pořadu Vánoce s Karem Gottem, kde velký vánoční koncert v Lucerně dirigoval právě František Preisler (nejmladší)
 
 

U Rambouskova mostu vzniká svépomocí  "mikroareál pro bikery".

Na Petržálkově zahradě u Rambouskova mostu je staveništní zařízení zřízené "sdružením firem pro realizaci protipovodňových úprav na Třebovce". Práce na úpravě řeky se vlečou, předpoklad, že se do konce roku práce na českotřebovském úseku dokončí splněn nebyl. A tak to tady nyní vábně nevypadá. Vše je nyní opuštěno. Toho využívá mládež z oblasti, které v této lokalitě zahájila svépomocí práce na úpravách, které dělají zdejší staveništní zařízení víceméně "multifunkčním". Podívejme se na obrázky:  

Přírodní zajímavosti Orlicko-Třebovska  ve vysílání Kulturního centra

  • Je to zajímavý hodinový film, jehož příprava a zpracování dala jistě spoustu práce a prostředků. Zájem o jeho prezentaci však vlastně žádný nebyl, je to škoda. Možná to je špatným načasováním vysílání na sobotu od 8 hodin ráno. Bylo by dobré uvést,. že film původně určený především mládeži, je přístupný po celý sobotní sváteční den 26/12 den a tak šance se připojit byla poměrně velká třeba i ve večerních hodinách. Film je exkurzí do zajímavých mít našeho regionu. Možná byl pojat až příliš široce,  takže se na diváka hrne dost informací ze širokého okolí. lepší bylo rozdělit jej na kratší části a udělat z toho třeba pětidílný seriál.  Video se však dá naštěstí zastavit a také se vrátit, to u "normálního" televizního vysílání možné není. projevila se jistě také velká konkurence pohádkového "stroje" všech "velkých televizí", která odčerpala diváky a svátky, kde jsou na programu i další činnosti. Vysílání Kulturního centra si zaslouží pozornost, bude pokračovat, bude pokračovat dále i v lednu 2021 a na programu budou také Večery s Českotřebovským deníkem, kde budeme prezentovat cca 90ti až 100 minutové programy sestavené z videí roztříděných podle jejich zaměření.  (mm)