Českotřebovský deník 371/2020 (29/12)
Lyžování jen na běžkách

A to musíte vyjet do hor, nejlépe do Jeseníků. není to nakonec daleko. Běžky, také sáňky s sebou.....
 
Třebováci na vycházkách

V našem okolí na sníh nenarazíte, poslední zbytky poprašku rychle roztály, A tak musíte do přírody vyrazit pěšky, což veřejnost činí možní i ve velkém a to i v počtech, které jsou za hranicemi povolených protiepidemických opatření. Skupinu turistů  tak v až dvacetičlenné skupině bylo možné spatřit v neděli odpoledne v Srnově, při procházkách s dětmi i pejsky na Horách bylo jen možné litovat nařízení o uzavření restaurací. Počasí prostě lidi lákalo do přírody
 
K "neochotě města" spolupracovat se sousedy v Podbranské

"Tak máme opraveno", píše Jiří Ducháček v lednovém vydání Českotřebovského zpravodaje. Budiž. Vše opravdu neprobíhalo dle původních představ, jako málo co v letošním roce. Některé problémy se síťaři ovšem zde vznikaly zcela neočekávaně.  Chtěl bych připomenout, že vše není tak jednoduché. Nebyla to totiž jen investice města a Pardubického kraje. Podíleli se na ní  také správci sítí, kterým město v mnohém poručit nemůže. Proto také např. nedošlo k celkové rekonstrukci plynovodu. Snad ještě nějaký čas vydrží. Město a kraj jako investoři by možná mohli dodatečně zařazené akce síťařů zrušit a nezahrnout do realizace, ale moc bychom si tím nepomohli. Píše se o  tom, že město nespolupracovalo a nenabídlo sousedům možnost vjezdů ze zahrad. To mě opravdu dostalo! O každý sjezd na veřejnou komunikaci je třeba žádat, žádost musí posoudit a povolit dopravní inspektorát Policie ČR. Navíc se stavba realizovala podle projektu, který byl projednán a zveřejněn, byl oceněn a byl podkladem ve veřejné soutěži o tuto zakázku. Nebylo tedy možné jej při realizaci měnit dle dodatečných požadavků ! Město, kraj a správci sítí  byli investorem, tedy tím kdo platí a případně rozhoduje o nutných vícepracích, ale realizátorem byl dodavatel vybraný ve výběrovém řízení. Kdo měl tedy sousedům vycházet vstříc?  Sousedé byli účastníky stavebního řízení a byli v této souvislosti kontaktováni. Jinak řečeno:  úvahy Jiřího Ducháčka jsou z říše pohádek. Myslím, že by to mělo být v příštím vydání zpravodaje uvedeno na pravou míru. To už opravdu není o čem psát? O spolupráci se sousedy by naopak mohli vyprávět třeba pracovníci Vodárenské společnosti, kteří naopak na náklady města rekonstruovali k některým objektům špatně vyřešené přípojky, i když to dělat nemuseli, ale vzhledem k termínům stavby se to jinak udělat ani nedalo.  (mm)
 
Akciová společnost CZ LOKO má za sebou úspěšný fiskální rok 2020.

Za  své výrobky a služby v něm utržila celkem 2,8 miliardy korun, rekordní výši. Byla dokončena nová montážní hala v Jihlavě za cca 150 mil. Kč, do které se nyní přesouvá výrova nových lokomotiv.  Je to tedy tak, že se do Jihlavy koncentruje nová výroba a modernizace lokomotiv a do České Třebové servis a údržba lokomotiv made in CZ LOKO, soustředěné opravy a výroba komponentů.  Tato specializace je předpokladem pro dosahování dalších dobrých výsledků  a snižování provozních nákladů firmy Je to podmínka stability firmy a tím také sociálních jistot jejich zaměstnanců.  proto také v rámci firmy došlo ke sloučení útvarů obchodu a nákupu pod jedno vedení stejně jako výroby a servisu.
 
Zákazníci CZ LOKO se budou moci projít virtuálním depem

Společnost CZ LOKO zahájila unikátní projekt využívající virtuální realitu. Pod názvem Virtual depo vyvíjí s pomocí externího dodavatele on-line řešení, které umožní veřejnosti i zákazníkům detailní prohlídku lokomotiv "Made in CZ LOKO" ve virtuální realitě. V klidu a bezpečí domova budou moci vidět to, co bylo možné vidět pouze osobně na veletrzích a výstavách.Současná protiepidemická opatření mní tak zásadním způsobem uvažování při komunikaci se zákazníky i komunitou fanoušků železnice. Aktuálně probíhají kódovací a testovací práce. Spuštění hotové verze proběhne na jaře příštího roku. Dostupná bude přes webové prohlížeče na adrese virtualdepo.cz.
 
Drážní hasiči cvičili zásahy na lokomotivách.
Jak je uhasit i dostat po vykolejení zpátky na trať.

Součástí dodávané dokumentace lokomotiv je také manuál pro mimořádné události. Hlavní část dokumentu se týká doporučených postupů pro zvedání lokomotivy po vykolejení či nehodě. Je zde také specifikováno množství provozních hmot a kapalin na vozidle z hlediska možného ohrožení životního prostředí. Je zde také popsán způsob nouzového vstupu do kabiny strojvedoucího v případě vyprošťování osob či nouzové zastavení spalovacího motoru. je zde také detailní popis protipožárního vybavení vozidla. pro ověření správnosti navržených postupů byl společností CZ LOKO iniciován praktický výcvik jednotky drážních hasičů HZS Správy železnic a vybraných zástupců ČD CARGO na vozidlech. Samotné cvičení proběhlo od 22. do 24. září v obvodu bývalého depa a železniční stanice České Budějovice Dva dny se konalo seznámení a nácvik postupů a závěrečný den patřil ukázkám práce záchranářů pro média. Získané zkušenosti bylo možné využít v praxi již o dva měsíce později při vykolejení lokomotivy v Křižanově. Na podobném cvičení se zástupci CZ LOKO podíleli  také ve Slovinsku, kde se kromě zvedání lokomotivy zkoušelo i usazení podvozku di pomocného manipulačního vozíku, který se využívá např. při poškození nápravy nebo zadření nápravového ložiska.
 
Kraj čeká na první anticovid vakcíny 

Připravenost Nemocnice Pardubického kraje na očkování proti koronaviru byla hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického s generálním ředitelem společnosti Tomášem Gottvaldem a ředitelem pro zdravotní služby Vladimírem Ningerem. Kraj by měl prvních 975 vakcín obdržet oproti původním předpokladům až 31. prosince. Vedení společnosti informovalo hejtmana také o aktuálních kapacitách nemocnic pro pacienty s koronavirem.
„Před Vánocemi jsme měli informaci, že 975 vakcín dorazí do Nemocnice Pardubického kraje v pondělí 28. prosince. Další termín byl úterý 29. prosince a nyní máme poslední signál, že bychom mohli mít vakcíny poslední den letošního roku. Bohužel se částečně opakuje situace z jara, kdy nemáme jasné informace s dostatečným předstihem. Naše nemocnice je po technické stránce na očkování připravena a uděláme maximum, aby po obdržení zásilky bylo možné očkovat zdravotníky co nejdříve,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Je nutné mírnit možná přehnaný optimismus a vyvolávaný dojem o schopnostech očkovat, protože nám chybí základní informace o dalších dodávkách a zajištění personálních kapacit. Samozřejmě uděláme vše, co bude v našich silách, ale musíme vědět, na čem jsme,“ sdělil hejtman Netolický s tím, že první vakcíny by měly být určeny jak pro nemocnice akutní péče, tak Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje.
Očkování zdravotníků bude řešeno v rámci stávajících kapacit Nemocnice Pardubického kraje. „V první fázi očkování zdravotníků je cílem využít Pardubickou nemocnici a dále nemocnice v regionu. V tuto chvíli jsme schopni na jedné očkovací stanici očkovat šest až deset osob za hodinu s ohledem na administrativu, dotazníkové šetření ve vztahu k anamnéze očkovaného a samotnému očkování,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. Podle hejtmana Martina Netolického bude nutné vytvořit síť regionálních očkovacích míst. „Jakmile se dostaneme do fáze, kdy budeme očkovat širší veřejnost, musíme připravit regionální očkovací stanoviště mimo areály nemocnic tak, abychom zkrátili dojezdovou vzdálenost, urychlili samotný proces očkování a celkově navýšili počty očkovaných za jeden den,“ řekl hejtman Martin Netolický, podle kterého je nastavení funkční sítě úkolem pro počátek ledna.
 
Bilanční rozhovor s hejtmanem Pardubického kraje 


Co se v letošním roce povedlo?
Jak se kraj vypořádal s úkoly, které na něj přešly v souvislosti s koronavirem?
Jaký je stav velkých investic?
Co můžeme očekávat v příštím roce?

Podívejte se na poslední velký rozhovor roku 2020 na facebookovou stránku Pardubického kraje ZDE