Českotřebovský deník 372/2020 (30/12)
Nové video Českotřebovského deníku: Česká Třebová v prosinci 2020

 Video v plné velikosti najdete ZDE  
Přehled událostí v České Třebové v prosinci je 25ti minutový dokument. V jeho úvodu je vystoupení starostky města Magdalény Peterkové a hejtmana Pardubického kraje s přáním do nového roku 2021.
Výročí, které se neslavilo. V další části si krátce připomínáme 175. výročí zahájení pravidelné železniční dopravy v České Třebové, neboť Česká Třebová je městem železnice a proto je jeho připomínka logická, přestože nikde v republice se výročí nepřipomínalo.
Co se ve Třebové mění: Na stavbě mostu a Podbranské ulice se ještě na začátku prosince pilně pracovalo. 4. prosince nabylo platnost opatření o předčasném uvedení stavby do provozu . Skončila tak devítiměsíční objížďka. Ani potom však práce neskončily. V krátké době bylo rozebráno provizorní přemostění, bylo dokončeno napojení okolních komunikací , bylo třeba dokončit dláždění chodníků po celé délce Podbranské ulice, uklidit staveniště. Před Vánoci pak stavbaři své celoroční pracoviště opustili - zbytek prací zůstal na jaro.
MĚSTO MÁ ZÁJEM O AREÁL BÖHM PLASTU V BEZDĚKOVĚ. Současný majitel areálu - společnost Böhm plast-technik se rozvíjí v průmyslové zóně v Borku a budovy v Bezděkově opouští . Zastupitelé na prosincovém jednání schválili postup města, který vede k zakoupení areálu v Bezděkově. Lokalitu město potřebuje pro bytovou výstavbu a rozvoj sousedního Domova pro seniory.
ÚPRAVY TŘEBOVKYV roce 2019 zahájilo Povodí Labe velkou investici "Protipovodňové úpravy Třebovky" v hodnotě 440 milionů korun. Zasahuje také na katastr České Třebové, kde se upravuje zejména koryto řeky nad Rambouskovým mostem a splav u Domova pro seniory. Můžeme porovnat stav prací v dubnu a v prosinci. Proti předpokladům mají práce na Třebovce zpoždění. Celá investice do protipovodňových opatření na Třebovce by měla být dokončena v roce 2021.
ADVENTNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ V MĚSTSKÉM MUZEU Ani o letošním adventu nebyla Česká Třebová bez tradiční výstavy betlémů. Díky epidemiologické situaci se musela konat bez vernisáže. Ke shlédnutí byl připraven výběr 14 betlémů tentokrát pouze z vlastních bohatých sbírek Městského muzea. Sbírka soustřeďuje nejvýznamnější českotřebovské betlémy, o její rozšiřování se postaral zejména v devadesátých letech tehdejší ředitel Městského muzea Jiří Pištora.
V dalších částech měsíčního přehledu připomínáme osobnosti, se kterými jsme se v prosinci rozloučili: doc. Jiřího Štyrského, zhořského malíře a hudebníka Jaroslava Doležala a zpěváka Heřmana Gablera.
Tečkou za měsíčním přehledem je úryvek ze streamovaného Adventního koncertu, který pořádala Schola u sv. Prokopa v Dlouhé Třebové, kde si poslechneme známou píseň abbé Borderise Adeste Fideles. Koncert uvádí František Mikeš.

 Letošní Tříkrálová sbírka je on-line


Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do onlině prostředí – proto přivítejte naše virtuální koledníky a přijměte online požehnání. 
Více informací naleznete na webu https://www.trikralovasbirka.cz/.
Betlémské světlo

Tak jako každý rok si mohli lidé přijít pro betlémské světlo do otevřených kostelů – letos v Anenské Studánce, Třebovicích a v Rybníku.

Krajská nemocnice v Pardubicích žádá o výpomoc Armády ČR

Na základě jednání hejtmana Martina Netolického s vedením Nemocnice Pardubického kraje žádá kraj o pomoc Armády České republiky v Pardubické nemocnici. Mělo by se jednat až o 27 vojáků na pozice dělníků ve zdravotnictví. Kraj tak reaguje na pokračující nemocnost personálu.
„Situace se přes vánoční svátky výrazně zhoršila a kromě lůžkových kapacit řešíme také zvýšenou nemocnost u zdravotnického personálu na jednotlivých odděleních. Z toho důvodu jsme po domluvě s vedením Nemocnice Pardubického kraje požádali o výpomoc Armádu České republiky a to na pozice dělníků ve zdravotnictví,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Budeme žádat až o 27 osob s tím, že dominantně potřebujeme pomoc v Pardubické nemocnici na oddělení intenzivní péče, dále na infekčním a plicním oddělení. Předpokládáme, že armáda nastoupí nejpozději do jednoho týdne,“ doplnil hejtman.


Některé české nemocnice již očkují, jiné na dodávky vakcíny stále čekají. 

Očkovací centrum v Pardubické nemocnici je připravené, seznam zájemců ze strany zdravotníků a záchranářů vytvořený.
Všichni by měli být touto symbolickou první dávkou vakcíny naočkováni v průběhu příštího týdne. Dalších přibližně 6000 vakcín má do kraje dorazit v průběhu ledna. Očkovací látky budou při teplotě -70 °C uskladněny v Pardubické nemocnici.
Toto zdravotnické zařízení totiž disponuje dostatečným zázemím pro uložení vakcíny, která se musí skladovat při teplotě -70 °C, ve druhé polovině ledna se jeho kapacita ještě zvýší. „Nemocnice zakoupí mrazicí box s kapacitou 124 800 dávek vakcíny. Momentálně je v nemocnici box, který má kapacitu přibližně 54 600 dávek vakcíny, běžně se však využívá pro jiné účely. Abychom zajistili, že budeme mít k dispozici dostatečné zásoby pro plánované očkování veřejnosti, je tento nákup nezbytný. Nový box by měl být v nemocnici k dispozici v druhé půli ledna. Kromě Pardubic má skladovací kapacity k dispozici ještě Orlickoústecká nemocnice,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.
Zdravotníci v první vlně
Podle Strategie očkování proti nemoci covid-19, kterou vydalo MZČR, se v první fázi počítá s očkováním prioritních indikačních skupin, mezi kterými jsou zdravotničtí pracovníci. „Vzhledem k omezenému počtu vakcín jsme zjišťovali zájem mezi našimi zdravotníky, kteří se starají o pacienty s covidem-19 nebo pracují na rizikovějších pracovištích, jako jsou ARO, JIP, infekční či plicní oddělení,“ upřesnil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald a dodal, že očkovat se bude polovinou dávky, druhá se aplikuje s časovým odstupem 21 dní.
Nemocnice pro očkování zdravotníků připravila vlastní rezervační formulář, kterým zjišťovala poptávku mezi zaměstnanci. Už první den po spuštění v něm bylo registrováno přes 600 osob. Požadavek na očkování přišel také od zdravotnické záchranné služby, která zatím evidovala 185 zájemců.
Manipulace s vakcínou a pravidla pro očkování a očkovací centra
Skladování a následná manipulace s vakcínou vyžaduje striktní dodržování stanovených teplot a postupů. Po rozmražení je možné vakcínu skladovat při teplotě mezi 2 až 8 stupni, ale už jen maximálně po dobu pěti dní. V jedné ampulce je pět očkovacích dávek, které po správném naředění musejí být do pěti hodin aplikovány. To všechno jsou proměnné, s nimiž musejí zdravotníci počítat. „V Nemocnici Pardubického kraje, která patří mezi páteřní nemocnice a v jejíchž očkovacích centrech by pak mělo probíhat i navazující očkování, vznikl materiál, který popisuje fungování očkovacích center,“ osvětlila Michaela Matoušková s tím, že problémem je dostatek relevantních informací. Doteď například není zodpovězena otázka, kdo bude pacienty k očkování indikovat nebo konkrétní termín, kdy vakcína dorazí.
Nemocnice zatím plánují vznik dvou až tří očkovacích center pro veřejnost. Vše bude záležet na tom, jak se bude situace v kraji vyvíjet a jaká pravidla určí stát. „Státní správa na naše nemocnice přenesla další povinnost. Ve srovnání se zahraničím je záležitost očkování přesunuta téměř výhradně na bedra nemocnic, které však už musely zřídit odběrová místa a vybavit je jak hmotně, tak personálně. Musíme si uvědomit, že jejich kapacita není neomezená,“ řekla náměstkyně hejtmana.
Výhody očkování
Pokud se prokazatelně očkovaná osoba dostane do epidemiologicky významného kontaktu s nakaženým covid-19, nebude tomuto jedinci nařízena karanténa. Ta mu nebude nařízena ani v případě návratu z oblastí se zvýšeným výskytem tohoto onemocnění. Z dlouhodobého hlediska pak očkování přináší benefit v podobě delší ochrany proti covid-19 než samotné prodělání nemoci. Dostatečnou imunitu lze očekávat nanejvýš po dobu 90 dní od onemocnění. Očkovat se proto může nechat i osoba prodělaným onemocněním. Největší význam přináší očkování kdykoli po 90 dnech od prodělaného onemocnění.


Dar 60 tisíc jednorázových roušek z Litomyšle

Litomyšlská společnost DispoMask začala v reakci na nedostatek jednorázových ústenek na českém trhu v rámci první koronavirové vlny vyrábět vlastní trojvrstvé ústenky, které nyní dodává jak do zdravotnických zařízení, tak koncovým spotřebitelům. Na konci roku se společnost rozhodla darovat 60 tisíc jednorázových roušek Pardubickému kraji, který je bude podle aktuální potřeby distribuovat do zařízení sociálních služeb či do školství.
„Společnost DispoMask se v rámci jarní koronavirové vlny rozhodla velmi rychle reagovat a vybudovala v Litomyšli vlastní výrobní linku na jednorázové ústenky. Stávající kapacita produkce je až 350 tisíc ústenek denně s nepřetržitým provozem, což je velmi významné množství. Důležité je, že se jedná o českého výrobce z našeho regionu, který pomáhá se zvládáním situace,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Konkrétní pomoc si společnost pro kraj připravila na konci roku. „Převzali jsme 60 tisíc jednorázových roušek, které budou připravené v našem krajském skladu hmotných rezerv pro využití v zařízeních sociálních služeb či ve školství podle aktuálních potřeb. Každá taková pomoc je velmi vítaná a moc za ni děkujeme,“ sdělil hejtman Netolický.