Vodné a stočné v roce 2021                                      
Každý rok v prosince se hodnotí ekonomická situace Vodárenské společnosti a stanoví nové ceny vodného a stočného na další kalendářní rok. Ty jsou pak schváleny na valné hromadě Vodárenské společnosti Česká Třebová, kde mimo Českou Třebovou a její integrované obce zajišťuje  dodávku vody také pro Přívrat a Zhoř. Nejde tedy pouze o českotřebovskou záležitost, jako je tomu v případě městských společností Eko Bi a Teza, proto jsou  na valné hromadě také představitelé (starostové) obcí Přívrat Ing. Stzránský a Němčice Ing. Racek (Zhoř je součástí Němčic). Včera  dne 16.12. byla zveřejněna informace jednatele společnosti Ing. Šilara, který se mimo problematiky vodného zabýval také investicemi v příštím roce. Zpráva je k dispozici ZDE
 
Nyní uvádím  zprávu předsedy dozorčí rady Vodárenské společnosti RNDr. Vlastimila Hrušky:

Dozorčí rada Vodárenské společnosti Česká Třebová  s.r.o. projednala s jednatelem společnosti ing. Šilarem návrh vodného a stočného na rok 2021 a následně tento návrh schválila 14.12.2020 valná hromada. Nové ceny (platné od 1.1.2021) budou tyto (cena za m3):
vodné: 34,90 Kč (s DPH 38,39 Kč) – navýšení +4,18%,
stočné: 32,10 Kč (s DPH 35,31 Kč) – navýšení + 9,56%,
voda předaná: 17,40 Kč (s DPH 19,14 Kč),
voda převzatá: 22,55 Kč (s DPH 24,81 Kč).
Celkem tedy zaplatí občané v roce 2021 za 1 m3 vodného a stočného 67 Kč (s DPH 73,70 Kč), tedy o +6,69% více než v roce 2020. Navýšení je +4,62 Kč (vodné +1,54 Kč, stočné +3,08 Kč) – vše s DPH, což je více než v minulých letech.
 
Navýšení stočného zřejmě vypadá na první pohled hrozivě. Hlavní podíl na tom nese, jak už bylo avizováno v létě, zahrnutí do stočného poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, tzv. odlehčené nečištěné vody v OK umístěné v ČOV, které jsou od roku 2019 zpoplatněny. Za roky 2019 a 2020 valná hromada rozhodla, že nebude tento poplatek zahrnut do stočného a občané ho tedy nemuseli platit. Do stočného na rok 2021 je ale už  tento poplatek, který činí cca 1,7 mil. Kč započítán a pochopitelně dramaticky ovlivňuje výši navýšení stočného. Z navýšení 9,6% stočného bylo na pokrytí tohoto poplatku dáno 6,3%. Na ostatní činnosti spojené s kanalizací tedy připadá +3,3% (v roce 2020 to bylo +3,5%).
 
O kolik tedy zaplatí v roce 2021 občané celkem více za vodu a stočné? Průměrná spotřeba vody za rok je za 1 občana cca 33 m3. Navýšení je +4,62 Kč (za vodné i stočné). Celkem tedy za rok 2021 zaplatíme cca 152,50 Kč, tedy necelých 13 Kč za měsíc více než v roce 2020.
 
RNDr. Vlastimil Hruška předseda DR VS s.r.o.